Felvetődik a kérdés, hogy milyen marketing fogások segítségével tudunk a zöld eredményeinkből profitálni. Én a marketing mix 6P-je felől közelítem meg a kérdést, amely 6 elemből áll:

·  A szolgáltatás csomagolása (Packaging)
·  Ár (Price)
·  Promóció
·  Fizikai környezet (Physical evidence)
·  Emberek, személyzet (People)
·  Folyamat (Process)

A feladatunk az, hogy minden elemben megjelenítsük a környezetbarát megközelítésünket.

Lássuk konkrétan:

         1. A szolgáltatás csomagolása — Ennél a P-nél az a célunk, hogy olyan anyagokba és technológiákba fektessünk be, amelyek mind a pácienseknek, mind a bolygónknak megfelelőek. Például a digitális képalkotás mintegy 90 %-kal csökkentette a páciens radioaktív sugárbehatását, és szükségtelenné tette a mérgező röntgen-előhívó oldatok és filmek használatát. Az orvosi eszközök gőzzel történő sterilizálása révén már nem kell kemikáliákat használnunk ehhez a folyamathoz.  A környezetbarát, fenntartható megoldásaink között meg kell még említeni, hogy a kezelés során sem toxikus anyagokat alkalmazunk, valamint a régi amalgámtömések összegyűjtéséhez speciális szűrőket használunk.

         2. Ár — Ezen a P-n keresztül bemutathatjuk, miben is különbözünk a kollégáinktól. A környezetbarát fogászati szolgáltatásunkkal hozzáadott értéket nyújtunk a pácienseinknek, anélkül, hogy emelnénk az árakat. A betegeink is jobban becsülnek minket, ha látják, mennyire fontos számunkra a bolygónk jövője.

bogo brush

         3. Promóció — Egyáltalán nem egyszerű feladat az új zöld stratégiánkat a páciensek felé irányuló verbális és non-verbális kommunikációnkba integrálni. A promóciós eszközeink közé tartoznak olyan elemek, hogy nem használunk nejlontáskákat, hogy zöld marketinget alkalmazunk a weboldalunkon, oktatási szóróanyagokat küldünk a pácienseinknek és hogy zöld védjegyet jelenítünk meg az e-mailekben az aláírásunk alatt (környezetbarát klinika). Kétoldalas nyomtatással csökkentjük a papír használatot. A hírleveleinket elektronikus úton küldjük, hogy minimalizáljuk a nyomtatott anyagok mennyiségét, s ezzel csökkentsük a karbon lábnyomunkat. Ezen felül a zöld marketinget integráljuk a Vállalati Felelősségvállalás (CSR) stratégiánkba, például környezetvédő egyesületek támogatásával, illetve környezetvédelmi rendezvények szponzorálásával.

        4. Fizikai környezet — Alacsony szerves oldószer (VOC) tartalmú festékeket használunk, természetes anyagból készült bútorokat és padlót, formaldehidmentes berendezést és biológiailag lebomló takarítószereket választunk. Csökkentjük az energiafogyasztásunkat és minimalizáljuk a költségeinket energiatakarékos világítás alkalmazásával (a kompakt fluoreszkáló fényforrások kétharmaddal kevesebb energiát fogyasztanak, és hatszor tovább tartanak, mint az izzók). A klinikánkon az ablakok megfelelő elhelyezése több napfényt enged be, energiatakarékos klímaberendezést használunk, költséghatékony passzív infraérzékelők segítségével lekapcsolódik a lámpa a WC-kben, folyosókon és az irodákban, amikor üresek.  Egy cég hetente elszállítja a klinikáról a veszélyes hulladékot, és szelektív hulladékgyűjtőket állíttattunk fel az újrahasznosítható hulladék számára.

Compact Fluorescent Lightbulbs on grass

         5. Emberek, személyzet — A személyzetnek ismernie és támogatnia kell az új zöld stratégiánkat, és az értékeiknek illeszkedniük kell a rendelő környezetbarát felfogásához. Képzeljük csak el, ha a személyzet egy tagját nem érdekli a környezete, vagy nem akar részt venni egy ilyen ügyben, hogyan fog eleget tenni a környezetbarát előírásainknak?

         6. Folyamat  — A marketing mix utolsó eleme a mindennapi gyakorlatunk során alkalmazott folyamat, amellyel bemutatjuk a környezetbarát működésünket. E-mailben értesítjük a pácienseinket a rendelési időkről és küldjük el a röntgenfelvételeket. On-line felületeken jelentkezhetnek be hozzánk és így intézhetik a fizetést is. Arra ösztönözzük a betegeinket, hogy ők is digitálisan küldjék el az orvosi és fogorvosi felvételeiket.

A zöld fogászat versenyelőnyt jelenthet a fogorvosok számára. Nem lehet egészséges gazdaságunk, ha elpusztítjuk a bolygónkat!

Dr. Anna-Maria Yiannikos több mint húsz éve praktizál fogorvosként Cipruson, és úttörő szerepet játszott a fogászati lézerek és a kozmetikai fogászat területén. A fogászati lézerek területén végzett klinikai kísérleteiért aranyérmet kapott az ISLD kongresszuson 2006-ban Berlinben. Dr  Yiannikos két mesterdiplomát szerzett, az egyiket a lézerek területén (MSc.), MBA diplomája van, valamint nemrég fejezte be az UCLA Aesthetic Dentistry Master Clinician Programját.