2014. május 30–31.
A Dental Press az idén már a VI. Upgrade Nemzetközi Kongresszust rendezte meg a SYMA Rendezvényközpontban, a tavaszi továbbképző programsorozatok zárásaként.

A továbbképző rendezvény célja az volt, hogy több olyan, ma kiemelten fontos kérdést mutasson be mind elméleti, mind gyakorlati megközelítésben, melyek a fogászat vezető témái 2014-ben. A szervező cég a korábbi években hasonló témákban már többször tartott sikeres kongresszusokat (Update Implantologie, Dental Excellence, Dental World), így ezek tapasztalatai, valamint a felmért igények ismeretében egy szélesebb körű, még átfogóbb tematikával került megrendezésre a VI. Upgrade Nemzetközi Kongresszus.

Rövid beszámoló a különböző programokról

Az I. Prevenciós Kongresszus megszervezésével a megelőzés lehetőségeinek széles körű bemutatása volt a rendezők elsődleges célja.

E szakterület igen izgalmas kérdései kerültek napirendre, így pl. a gombás fertőzések kezelésének a lehetőségei, a fogpótlások negatív hatása a fogazatra, az antibiotikus profilaxis mai álláspontja, a temporomandibuláris diszfunkció diagnosztikája vagy az orofaciális myofunkcionális terápia jelentősége.

Az előadók – dr. Dombi Csaba, dr. Bródy Andrea, prof. dr. Matekovits György, dr. Harmatta János, dr. Simonffy László, dr. Schmidt Péter és dr. Volomné Varga Marianna – új szempontok szerinti megközelítésben is szóltak a prevencióról.

A IV. Fogászati Lézer és Piezo Kongresszuson a különböző típusú nagy teljesítményű lézerek fogászati és szájsebészeti alkalmazásának témaköréről, a készülékek használatának klinikai eredményeiről, annak főbb területeiről, a nóvumokról szóltak az előadások. Napirendre került pl. az ún. „watt-háború”, a fotodinámiás terápia, a piezosurgery technika értékelése a szájsebészetben, a különböző hullámhosszon működő lézerek szerepe a biológiai szövetek vágása során.

E speciális terület szakavatott előadóitól – dr. Gáspár Lajos, dr. Barabássy Katalin, dr. Götz Gergely, dr. Szabó Róbert, dr. Molnár Diána, dr. Sulyok Lili, dr. Joób Fancsaly Árpád, dr. Tóka József, dr. Kemper Róbert, Tanos Ervin, dr. Babicsák Bence, dr. Fabriczki-Vidács Andrea, dr. Kurucz József, dr. Haczegán Péter Antal – sok tanulsággal is járó ismeretanyaghoz jutottak a megjelentek.

A II. CAD/CAM Kongresszus résztvevői megismerkedhettek többek között a digitális fogászat jelenével és jövőjével, a technológia alapjaival, a számítógépes implantációs tervezés főbb lépéseivel, a fogszabályozás új alternatíváival, a 3D-szkenneléssel, mint a digitális lenyomatvétel jövőbeli megoldásának a lehetőségével.

E szakterület kiváló ismerői – Falk György, Diósi László, Modor Gergely, Langmár Zsolt, dr. Urbán Gábor, dr. Borbély Judit, dr. Csigi Tamás, dr. Molnár Bálint, dr. Florian Schober és dr. Zarándok Mónika – sokoldalú tájékoztatást adtak az érdeklődő hallgatóságnak.

A VI. Implantológiai Kongresszus levezető elnöke, dr. Németh Zsolt megnyitójában hangsúlyozta, hogy a meghívott előadók maguk jelentik a garanciát a már megszokott és magas színvonalra. Olyan szakembereket sikerült megnyerni – dr. Massimiliano Favetti, prof. dr. Piffkó József, prof. dr. Angelo Trödhan, prof. dr. Darko Božic és dr. Florian Schorber –, akik valóban up-todate információkkal szolgáltak a hallgatóságnak.

Az implantációs protetika CAD/CAM lehetőségeiről, minimálinvazív  implantológiai megoldásokról, különféle csontgraftanyagok összehasonlításáról, az irányított csontpótlásról, a 3D implantációs tervezés újszerű megközelítéséről is hallhattak a megjelentek, rendkívül sok hasznos, majd a gyakorlatban is használható ismeretekhez jutva.

A III. Esztétikai Szimpózium előadásai a szakmai témákon túl kitértek a „csapatmunka” fontosságára, a gyógyítóteam mind összetettebb és magasabb színvonalú együttműködésének a jelentőségére is.

E szakterület igen fontos és aktuális kérdéskörei kerültek bemutatásra, így pl. az anterior régió helyreállításának lehetőségei, egyszerűsített technikák a sikeres kompozit-helyreállítás érdekében, a legális, impresszív rendelői fogfehérítés, a „non-prep” esztétikai eljárások, különböző kezelési módok a minimálinvazívtól a teljes rehabilitációig.

A szakma jeles képviselőinek előadását – dr. Volom András, dr. Matteo Basso, dr. Grosz János, dr. Bezzeg Bence, Kovács Tamás, Makó János, dr. Hermann Gábor, dr. Götz Gergely, dr. Tasnádi Nóra – érdeklődéssel fogadta a hallgatóság.

Dr. Matteo Basso

Dr. Matteo Basso

A kongresszusokat mindkét napon különböző workshopprogramok kísérték. Így az előadásokkal egy időben volt lézer- és piezowork-shop; a rendezvény első délutánján sor került a 3D implantológiai tervezés és sablonvezérelt műtétek bemutatására új szempontok figyelembevételével; az Implantológiai Kongresszus előadói is tartottak külön workshopokat a témakörük gyakorlati alkalmazásának a lehetőségeiről, illetve a rendelői kommunikációt segítő programokon – Kluka Attila vezetésével –  is részt vehettek az érdeklődők.

A kongresszus helyszínén 40 cég tartott impozáns bemutatót, elsősorban a két nap témájához aktuálisan kapcsolódó anyagokból, eszközökből.

_MG_0103_VENCZEL ZSOLT FOTO  +36-20-9286-269

Megítélésünk szerint az Upgrade Kongresszuson való jelenlét – a felkészült, előadóknak, valamint a sokszínű programnak köszönhetően – segíthet a fogorvosok, fogtechnikusok, dentálhigiénikusok naprakész, aktuális ismereteinek bővítésében, a szélesebb körű tájékozódásban, valamint abban, hogy az e szakterületek újdonságai iránt érdeklődők hasznos, a napi gyógyítómunkában is jól alkalmazható ismeretekhez jussanak.

Ezzel a szándékkal szeretnénk megrendezni 2015-ben immár a VII. Upgrade Nemzetközi Kongresszust is.

Laczkó Tamás