Róth Lajos korábban, azaz 2020. március 16-án levelet írt, mint az Egészségügyi Ágazati Készség Tanács elnöke a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának azzal a kéréssel, hogy foglalkozzanak a Fogászati Ágazat problémájával is, hiszen a teljes leállás nagy gondokat okozhat az egész szektorban.

Majd úgy döntött, mivel levelére nem kapott választ, hogy mint magánszemély, mint labor tulajdonos fordul ismét az illetékes hivatalokhoz, sőt kifejezetten Magyarország miniszterelnökéhez, Orbán Viktorhoz is.  Kérése nem változott, támogatást kért a teljes fogászati ágazatra, azaz a fogorvosok, fogtechnikusok, asszisztensek és a fogászati kereskedők részére is. 2 illetékes hivatal is válaszolt írásban a megkeresésére, közvetlen anyagi támogatást nem kínáltak fel, de válaszukban feltüntették azokat az adókedvezményeket,  melyeket a járvány sújtotta időben meg lehet igényelni, sőt 70%-os vissza nem térítendő támogatást is kínálnak fejlesztésre.

A 2 válasz leveleket alább lehet elolvasni, melyben hasznos információkat tudhatnak meg.

PM_ERK/13295/2020
Tisztelt Róth Lajos!

Megkeresését köszönettel megkaptuk és az abban foglaltakkal összefüggésben a következőkről tájékoztatjuk.

Levelében észrevételezi, hogy az Ön által, illetve vállalkozása által végzett tevékenység nem szerepel a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendeletben felsorolt tevékenységi körök között.

A Kormány és a Pénzügyminisztérium folyamatosan vizsgálja, hogy a jelenlegi helyzetben melyek azok az ágazatok, tevékenységi körök, melyek esetében a már meghozott intézkedések jogosult körének kiterjesztésére illetve újabb gazdasági intézkedések meghozatalára van szükség és lehetőség. Célunk, hogy a jelenlegi helyzetben segítsük a vállalkozásokat abban, hogy át tudják vészelni a világjárvány miatt hirtelen jött, előre nem látható gazdasági nehézségeket és elkerülhetőek, de legalább mérsékelhetőek legyenek a munkavállalókat érintő elbocsátások is. Továbbá, figyelemmel a kialakult helyzetre minden lehetőséget mérlegelünk annak érdekében, hogy a vállalkozások a veszélyhelyzet elmúltával mielőbb helyreállítsák a válság előtti működőképességüket.

Jelezzük, hogy a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 12. §-a speciális fizetési könnyítési (részletfizetés, fizetési halasztás) lehetőséget teremt, amelynek keretében az adózó a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmében fizetési könnyítést kérhet. A kérelem elbírálása során az adóhatóságnak elegendő azt vizsgálnia, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. A fizetési kedvezményt az adó fizetésére irányadó határidő leteltét követően bármely adónemre lehet igényelni egy alkalommal, legfeljebb 5 millió forint összegű adótartozásra. Fizetési könnyítésként hat havi pótlékmentes halasztás vagy tizenkét havi részletfizetés engedélyezhető.

A fizetési könnyítésen túl a 140/2020. Korm. rendelet 13. §-a alapján a vállalkozások legfeljebb 20 százalékos mértékű és legfeljebb 5 millió forint összegű adómérséklést is kérhetnek a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelemben. A kedvezmény igénybevételéhez az adózónak igazolnia kell, hogy az adófizetési kötelezettség teljesítése a veszélyhelyzetre visszavezethető okból a vállalkozási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adómérséklés igénylése esetén a fentiek szerinti fizetési kedvezményre nincs lehetőség, az általános szabályok szerinti fizetési kedvezmény igénylése azonban nem kizárt. Az adómérséklés egy alkalommal és egy adónemre igényelhető. A fizetési kedvezmény iránti kérelmek minden adózó, így a gazdálkodó szervezetek számára is illetékmentesek.

A további intézkedésekről a Kormány folyamatosan tájékoztatja a gazdasági szereplőket és a lakosságot.

Kérem tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Üdvözlettel,
Pénzügyminisztréium
Ügyfélkapcsolati Osztály

——————————————————————————————————————————————————-

Tisztelt Róth Lajos Úr!
 
Miniszterelnök Úrnak írt levelét illetékességből köszönettel megkaptam, amelyben a fogorvosi szakma a koronavírus járvány következtében fellépő nehézségeit mutatta be.
 
Az Ön által megküldött levélben jelzettek óta, a 17/2020. (IV. 30.) EMMI rendelet hatályba lépésével enyhítések kerültek bevezetésre, amely immár lehetővé teszi az egészségügyi, köztük fogorvosi ellátások újraindítását, ezáltal elősegítve, hogy a fogorvosi szakma képviselői ismét bevételhez, az emberek, pedig ne csak a sürgősségi fogorvosi ellátáshoz jussanak.
 
Szeretném felhívni figyelmét a Gazdaságvédelmi Akcióterv munkahelyvédelmi intézkedésére. A munkahelyvédelmi bértámogatási program a veszélyhelyzet idején csökkentett munkaidős foglalkoztatást tesz lehetővé a válság következtében nehéz gazdasági helyzetbe került vállalkozásoknál. A munkák leállásának idejére a kieső munkabér 70 százalékát az állam 3 hónapra átvállalja. A támogatást a munkavállaló a munkáltatóval közösen, az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalhoz nyújthatja be. A támogatás azt a célt szolgálja, hogy a járvány miatt nehézségekkel küzdő vállalkozásoknál a leépítéseket megelőzze, a munkahelyeket megvédje. A programban a munkáltató vállalja, hogy nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, illetve a munkavállaló munkaidejére és egyéni fejlesztési idejére bért fizet. A munkavállaló vállalja, hogy munkát végez és az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll, az állam pedig meghatározott mértékben kompenzálja a munkavállaló kieső jövedelmét. Ez a támogatás április 16-tól elérhető.
 
Amennyiben az ágazatban tevékenykedő vállalkozások a jelen időszakot fejlesztéseik megvalósítására használnák ki, abban az esetben felhívjuk a figyelmüket a munkavállalóikat megtartó cégek számára hamarosan megjelenő, 50 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett pályázati lehetőségre, amely eszközbeszerzésre, ingatlanfejlesztésre, digitális és energiahatékonysági beruházásokra teremt lehetőséget. Ennek keretében minden 100 forint hatékonyságnövelő és munkahelymegtartó beruházáshoz 70 forint támogatást ad az állam. Bármilyen, legalább öt főt foglalkoztató, nem mezőgazdasághoz kötődő mikro-, kis- és középvállalkozás igénybe veheti a támogatást. Egy vállalkozás – létszámától függően – 5 és 153,5 millió közötti összegre pályázhat, amennyiben vállalja, hogy megtartja a 2020. áprilisi munkahelyeinek 90 százalékát. A felhívás a Közép-Magyarországi Régióban is elérhető lesz, kérelmeket benyújtani előreláthatólag 2020 júniusától november 15-ig lehet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül.
 
Figyelmébe ajánlom a http://vali.ifka.hu/ honlapot, amelyen folyamatosan frissülnek a vállalkozások számára releváns, a koronavírus járvány által okozott helyzet kezelésére vonatkozó adózási, pénzügyi (likviditási-finanszírozási), pályázati és munkajogi információk.
 
Köszönjük, hogy kérdésével hozzánk fordult, és bízunk abban, hogy együtt sikerül átvészelnünk a koronavírus járvány által előidézett helyzetet.
 
Üdvözlettel:
 
Szepesi Balázs
helyettes államtitkár
Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkárság
Innovációs és Technológiai Minisztérium

Ossza meg véleményét!

A DENTAL.HU a fogászati szakma portálja.

Az Ön véleménye, hozzászólása, aktivitása legalább olyan fontos, mint a cikk, amit elolvasott. Ossza meg a cikket ismerőseivel vagy szóljon hozzá, mondja el véleményét a Facebook oldalunkon.