A konferencia célja az volt, hogy minél több olyan, kiemelten fontos szakmai kérdéssel foglalkozzon mind elméleti, mind gyakorlati megközelítésben, amelyek a fogászati trendek, fejlesztések és irányok vezető témái közé tartoznak 2013-ban.

Jelentős számban vettek részt a rendezvényen az aktuális témák iránt érdeklődők, elsősorban fogorvosok, fogtechnikusok, valamint szájhigiénikusok. Cégünk a korábbi években hasonló témákban, hasonló szándékkal már tartott sikeres kongresszusokat (Update Implantologie, Dental Excellence), így ezek tapasztalatainak, valamint a felmért igényeknek az ismeretében egy szélesebb körű, még átfogóbb tematikával készült e rendezvényre.

Néhány észrevétel, összegzés a különböző programokról

A III. Endodontiai Szimpóziumon a szakterület izgalmas kérdéseiről, tanulságos eseteiről, gyakorlati megközelítéseiről, a legújabb kezelési lehetőségekről, valamint az IDS nemzetközi kiállításon bemutatott anyagokról hallhattak információkat a megjelentek. A szakmai program összeállítója, vezetője dr. Tóth Zsuzsanna volt, aki a Nürnbergből érkezett dr. Thorsten Bechert német nyelvű előadását is tolmácsolta.

dr. Tóth Zsuzsanna

dr. Tóth Zsuzsanna

Az előadók – dr. Tóth Zsuzsanna, dr. Demeter Andrea, dr. Pozsgay Sarolta, dr. Glavanits Mónika, dr. Vág János, dr. Thorsten Bechert, prof. dr. Noszticzius Zoltán, dr. Budai Zsolt, dr. Jelencsics Dávid – prezentációit nagy érdeklődéssel követte a hallgatóság, számos kérdésükre kaptak választ. Az egész napos program az Endodontiai Társaság közgyűlésével zárult.

A III. Fogászati Lézer Szimpóziumon a különböző típusú nagy teljesítményű lézerek fogászati és szájsebészeti alkalmazásának témaköréről, a készülékek használatának klinikai eredményeiről, annak főbb területeiről, a nóvumokról szóltak az előadások. Az idén új témák, mint a fotodinámiás terápia vagy a hullámhossz szerepe is terítékre kerültek.

dr. Gáspár Lajos

dr. Gáspár Lajos

E speciális terület szakavatott előadóitól – dr. Gáspár Lajos, dr. Barabássy Katalin, dr. Pogonyi Kinga, dr. Farkas Dávid, dr. Götz Gergely, dr. Szabó Róbert, dr. Kolozsváry László, Tanos Ervin – sok tanulsággal is járó ismeretanyaghoz jutottak a megjelentek.

Az anti-mik-robiális fotodinamikus terápiával (APDT), több előadó, illetve a konzultációk során a hallgatóság foglalkozott. Ennek a modern és hatékony lézeres eljárásnak a lényege, hogy az ínytasakba egy festékanyagot (metilénkék) juttatnak be, majd lézerrel (szoftlézerkészülék, 660 nm) megvilágítják. Ez a lézeres kezelés, amely már teljes mértékben átkerült a szájhigiénikusok, asszisztensek kezébe, a népbetegségnek tekintett ínysorvadás egyik új, hatékony minimálinvazív eljárása.

Az előadások szakmai cikkek formájában bekerültek a konferencia idejére megjelent Lézerek a fogászatban című periodikus kiadványba, így a szakanyagok írásban, fotókkal illusztrálva is a résztvevők kezébe kerültek.

A CAD/CAM Szimpózium résztvevői először találkozhattak azzal a törekvéssel, hogy a szakmai programot a szervezők – Falk György irányításával – úgy állítsák össze, hogy elemeire bontva a lehető legteljesebb részletességgel ismertessék a digitális munkafolyamatokat, illetve bemutassák az ún. digital workflow-t.

Falk György

Falk György

Falk György előadásának témái: a digitális munkafolyamat a fogászatban, informatikai áttekintés, a CAD és a CAM fogalmak ismertetése, az STL-fájl szerkezete és használatának a jelentősége. Majd Modor Gergely ismertette a 3D-s szkennelést a kiinduló adatok biztosítására, az asztali szkennerek fő jellemzőit, a 3D-s szkennelést intraorális szkennerrel, mint a digitális lenyomatvétel jövőbeli megoldását. Ezt követte Róth Lajos „ A fogpótlások számítógépes tervezésének lehetőségei – a fogászati CAD a gyakorlatban” című, igen szemléletes előadása. Ezután Diósi László a „Fogászati frézközpont bemutatása, CAM a gyakorlatban, technológiai lehetőségek és határok ismertetése, íves és szögtört furatok használata az implantátumra csavarozható fogművek vonatkozásában” címmel tartott előadást. Később ismételten Falk György kapott szót, aki a 3D-nyomtatás fogászati alkalmazásait taglalta. Dr. Plachtovics Márk a „Digitális volumentomográfia és implantológia alapjai”-t tekintette át, majd dr. Matyasi Gábor „A digitális fotográfia beintegrálása a fogászati munkafolyamatokba” című előadása következett.

A délutáni programot dr. Budai Zsolt „Új terápiás lehetőségek a digitális fogászat különböző területei között – 3D-s képalkotás és a számítógépes programok integrációja – Backward tervezés” című előadása nyitotta meg. Ezután dr. Urbán Gábor „Fogászati implantáció tervezése számítógépes rendszerrel és fúrósablon használata navigációs sebészetnél”; dr. Csiky Péter „Számítógéppel tervezett fogszabályozás új alternatívái”; Langmár Zsolt „A digitális fogszabályozás fogtechnikai és gyártási aspektusainak lehetőségei” című, sok információt nyújtó előadása következett. Dr. Csigi Tamás „Összefoglalás – a fogászat háromdimenziós leképezésének komplex áttekintése – ahol a virtuális valóság kézzelfoghatóvá válik” című összegzésének elsődleges célja az volt, hogy a résztvevők egy alkalommal az első lépéstől az utolsóig áttekinthessék a digitális workflow mai lehetőségeit.

Az V. Implantológiai Szimpózium levezető elnöke, dr. Németh Zsolt külföldi előadókat mutatott be a résztvevőknek. Az igen felkészült, pörgős temperamentumú, olasz implantológus, dr. Andrea Palermo az azonnali implantáció lehetőségeit ismertette, utána dr. Zambaras Dimitrios tartott előadást az esztétikai zónában végzett, irányított csontregenerációs megoldásokról.

Dr. Zambaras Dimitrio

dr. Zambaras Dimitrio

A délután dr. Henriette Lerner új információkat, tapasztalatokat osztottak meg a hallgatókkal, kitérve a legújabb eljárásokra, a speciális implantátumok, illetve műtéttechnikák alkalmazásának lehetőségeire. „A témák különbözőek, érdekesek, sokszor elgondolkodtatóak voltak. Egy-egy eljárás létjogosultságát a tartósan elégedett páciensek igazolják majd vissza” – mondta zárásként dr. Németh Zsolt.

Dr. Andrea Palermo

dr. Andrea Palermo

A II. Esztétikai Szimpózium beszámolói szintén aktuális kérdésekről szóltak, így a frontfogesztétika, a Lumineers mint csiszolás nélküli fogpótlás, a funkció és esztétika egysége, a mosolytervezés vagy a töméskészítés legkorszerűbb eljárásait bemutatva. A szakterületet jól ismerő előadók sok, a gyakorlatban jól hasznosítható tapasztalatot is átadtak az érdeklődő hallgatóságnak. Makó János a frontfogak anatómiájáról beszélt, kitérve a mindennapok gyakorlatában hasznos voltára. Dr. Bodrogi Attila kiérlelt, átfogó szemléletű, teljes esztétikai és funkcionális szájrehabilitációkat mutatott be. Dr. Götz Gergely előadása az aktuális uniós fogfehérítéses protokollokat ismertette, míg dr. Dombi Csaba a Semmelweis Egyetem direkt restaurációs oktatási eljárásait mutatta be.

Dr. Bodrogi Attila

dr. Bodrogi Attila

Dr. Csillag Mária a digitális mosolytervezést, valamint az azt követő rekonstrukciós eljárásokat ismertette. Dr. Volom András új elveken nyugvó és új anyagokat felhasználó parapulpális csapozásos technológiát mutatott be, amellyel a nagyméretű restaurációk retencióját lehet jelentősen megnövelni.

Dr. Volom András levezető elnök szerint ezen a napon is számos szakmai különlegesség hangzott el, ami igazi s egyben gyakorlati érték lehet a praktizáló fogorvos számára. A II. Szájhigiéniai Szimpóziumot dr. Riba Magdolna nyitotta meg, aki köszöntőjében kitért a szájhigiénikusok munkájának rendkívüli jelentőségére, az ismeretek állandó bővítésének fontosságára.

Dr. Dombi Csaba „A szájhigiénia jelentősége a szájüregi daganatok megelőzésében” című, sok új ismeretet adó előadásával kezdődött a konferencia programja, majd dr. Poduszló Ernő taglalta a „Dentaid termékek az optimális szájhigiénia szolgálatában” témakörét. Dr. Noszticzius Zoltán „Miért ideális fertőtlenítőszer a klór-dioxid” című ismertetőjével új lehetőségekről tájékoztatta az aktívan érdeklődő megjelenteket. Dr. Horváth Attila „A parodontális fenntartó kezelés jelentősége a fogászatban” című, igen szemléletes előadása után Forgács Viktória a „Professzionális fogtisztítás a hatékony megelőzés érdekében” címmel a gyakorlatban igen jól hasznosítható ismereteket adott át a hallgatóságnak.

A délutáni programot Elekes Attila „ A minimálinvazív fogászat eszközei és anyagai a GC felfogásában” című sok újdonságot felvonultató előadása nyitotta meg, majd dr. Götz Gergely a „Biofilm-mentesítés szájüregen belül és kívül” témájával folytatódott a szimpózium.

Zárásként dr. Keglevich Tibor „Parodontális kórképek kezelésének lehetőségei a dentálhigiénikus szempontjából” című előadása hangzott el. A szimpóziumokat mindkét napon különböző workshopprogramok kísérték – például fogászati lézer alkalmazása; az Emdogain gyakorlati alkalmazása; frontfogesztétika; rendelői biztonság; marketingismeretek –, amelyeken szintén a szakterület legfrissebb rendszereiről, azok legfontosabb elméleti és gyakorlati tudnivalóiról szóltak az előadók.

A kongresszus helyszínén a résztvevők megtekinthették a közel 60 cég által tartott impozáns bemutatót, elsősorban a két nap témájához aktuálisan kapcsolódó anyagokból, eszközökből.

Standok kozt a latogatok

Megítélésünk szerint az Upgrade Kongresszuson való jelenlét – a felkészült, előadóknak, valamint a sokszínű programnak köszönhetően – segíthet a fogorvosok, fogtechnikusok, dentálhigiénikusok naprakész, aktuális ismereteinek bővítésében, a szélesebb körű tájékozódásban, valamint abban, hogy az e szakterületek újdonságai iránt érdeklődők hasznos, a napi gyógyítómunkában is jól alkalmazható ismeretekhez jussanak.

Ezzel a szándékkal szeretnénk megrendezni 2014-ben immár a

VI. Upgrade Nemzetközi Kongresszust!