Azonnal észrevettük az új technológiában rejlő hihetetlen potenciált. A tengerentúlon beépítettük az ultrahangsebészetet az implantológiai posztdoktori továbbképzéseinkbe, és megkezdtük az ultrahang-sebészeti készülékekhez a megfelelő sebészeti protokollok és új alkalmazások tudományos kutatását és fejlesztését is. Ez kezdetben nem ment egykönnyen, mert a készülékek gyártói nem nagyon hittek az új technológia sikerében. Miután felvettük a kapcsolatot az ultrahang-sebészeti készülékek csekély számú gyártójával, végül a fejlesztéseinkhez – néhány sikertelen próbálkozás után más gyártókkal – a Satelec-ACTEON-t nyertük meg hatékony és kompetens partnernek. 2007-re klinikáink mindennapi gyakorlatában már kutatócsoportunk valamennyi tagja az ultrahangsebészetet alkalmazta egyedüli eszközként az összes orális és maxillofaciális sebészeti beavatkozásnál az apisectomiáktól kezdve a komplex mandibulo-maxilláris orthognatikus osteotomiákig.

A rotáló műszereket teljes mértékben száműztük az implantációs fúrók kivételével, mert egyedül ezeket nem lehet ultrahang-sebészeti alkalmazásokkal helyettesíteni a különböző implantátumrendszerek százai miatt. A rendkívül kifinomult és erőteljes ultrahang-generátorok piaci bevezetésével – például a Piezotome II-re a modulációkra adott nagyon szofisztikált szövetreakciók a jellemzőek – az ultrahangsebészet világszerte új szakterületté vált az orális és a maxillofaciális sebészetben. Röviden és egyszerűen: ugyanazt teszik a páciens orális egészsége szempontjából, mint ami a szonikus fogkefékkel kapcsolatban már igazolást nyert. A fogkefe – a „vörös-fehér technikának” pontosan megfelelő, percenkénti 25 000–30 000-szeres oszcilláló mozgásával – tökéletes, és ami a legfontosabb, atraumatikus fog- és ínytisztítást tesz lehetővé olyan pontossággal, amit a kézi fogkefék soha sem érhetnek el. A megfelelő tisztítással együtt járó munkaterhelés a páciensre nézve pusztán arra korlátozódik, hogy az ultrahangos fogkefét enyhe nyomással tartsa az ínyéhez és a fogaihoz.

Ugyanez az eljárás vonatkozik az olyan ultrahang-sebészeti készülékekre is, mint a Piezotome II: mini- és mikroszerszámok végeznek oszcilláló mozgást MÁSODPERCENKÉNTI 25 000–30 000-szeres sebességen, ami lényegesen lecsökkenti a sebész munkaterhelését. Az ultrahangsebészet biztosítja a bármely más műszerrel elérhetetlen atraumatikusságot és a lágyrész védelmét, és 100%-kal múlja felül a rotáló műszereket. Ha ultrahang-sebészeti készülék helyett bármilyen más szerszámmal egy ilyen precízen kivitelezett osteotomiát végeznénk, nem járnánk sikerrel (1. ábra).

Csakis az ultrahangsebészet teszi lehetővé a legkorszerűbb minimálinvazív és/vagy atraumatikus sebészeti eljárásokat, mivel a rotáló műszerek csődöt mondanának mind a szájüregben történő mozgatás, mind az eljárástól függő csontveszteség tekintetében, különösen csontaugmentációs eljárásoknál és a nagy pontosságú, csontveszteség nélküli orthognatikus osteotomiáknál. Nemcsak a sebész látja ennek előnyeit, akinek a mindeddig elérhetetlen pontosság stresszmentes műtétet tesz lehetővé, de az ultrahangos beavatkozással kezelt páciensek is. Mint azt a TKW-kutatócsoport egy kétéves, multicenter klinikai vizsgálatában igazolta, a posztoperatív duzzanat és fájdalom 50%-kal csökkent akkor, amikor egyedül piezosebészeti eszközzel végezték a műtétet. Az eredmény annak köszönhető, hogy – mindeddig nem látott – minimálinvazív műtéti eljárások, a lágyrészek leválasztásában és konzerválásában a lehető legnagyobb pontosság, a veszteségmentes és atraumatikus csontátvágások és a lágy-, illetve keményszövet-gyógyulás stimulációja válik lehetővé az általános traumatológiában a gyógyulási ciklusok felgyorsítására használt ultrahanghullámok alkalmazása révén. Szerte a világon intenzíven kutatják az ultrahang-sebészeti készülékek alkalmazásának a molekuláris és mikrobiológiai szintre gyakorolt hatásait, ami – noha az ultrahangsebészet még mindig fiatal tudományterület – máris nagyszerű bizonyítékokat szolgáltatott a sebgyógyulás gyorsabb ütemével kapcsolatban. Amikor az ultrahangsebészetet egymagában használták, a komplikációk aránya is masszívan csökkent az orális és a maxillofaciális sebészet összes területén, ami éppúgy a precizitás és az atraumatikusság, mint az ultrahanghullámok által gyorsított mikrobiológiai gyógyulás eredménye.

Az ultrahang-generátor, lecserélheti az összes rotáló műszert?

Az ultrahangsebészettel szemben megfogalmazott legfőbb kritikák egyike, hogy a műtét több időt igényel, ezzel pedig meghosszabbítja a sebészeti eljárásokat, és a mindennapi gyakorlatban csökkenti a „páciensáteresztő képességet”. Megint csak a TKW-kutatócsoport tudta igazolni, hogy az ultrahangsebészet hasonló tanulási görbén megy át, mint bármilyen más sebészeti módszer a gyakorlatban. Mivel a sebész keze hozzáedződött, hogy a rotáló műszereket az „ellenőrzése alatt” tartsa, beletelik némi időbe, hogy megváltoztassa a tapintó és érintő eljárásmódokat, megtapasztalja a Piezotome II-vel végrehajtott műtét könnyed egyszerűségét, és megtanulja a műtéti eljárás előzetes megtervezésének új módját. Főleg a Piezotome II kínál a most elérhető más készülékekhez képest háromszoros teljesítményt. Míg a többi készülék leáll, ha túl nagynyomást fejtenek ki, a Piezotome II továbbra is optimális teljesítményen dolgozik, noha a műszerre egyáltalán nem kell nyomást kifejteni. Önmagában is tökéletesen működik az összes protetikai, endodontiai, paradentális és szájsebészeti eljáráshoz széles körben használt applikátorokkal.

A gyorsabb „tanulási görbe” elérése érdekében a Nemzetközi Ultrahangsebészeti és Implantológiai Akadémia a Satelec-ACTEON-nal együttműködve megfelelő alapképzést biztosít. Míg kezdetben az olyan rutinszerű sebészeti eljárások, mint az impaktált harmadik morálisok eltávolítása, apisectomiák, csonttömbök átültetései, osteotomiák stb., 50%-kal több műtéti időt igényelnek, mint a rotáló műszerekkel, ez 10-15 azonos típusú beavatkozás után egyenlő mértékű időráfordításra változik majd. Mihelyt a sebész 25-30 ultrahang-sebészeti eljárást követően rátalál a „személyes rutinjára”, az objektív időráfordítás a rotáló műszerekhez képest jelentősen csökkenni fog. A szubjektív „érzés” ugyanakkor egy „lassúbb” műtéthez fog kapcsolódni, mert vérzés, masszív csontdestrukció, tiszta műtőhelyiség és biztonsági ismeretek hiányában kiiktatták a szájsebész számára az összes kritikus stresszfaktort, így a „lassúság” érzését kölcsönző kényelemben érezheti magát. Ezt az „érzést” úgy lehet a legkönnyebben „legyűrni”, ha az objektív eredményekkel kapcsolatban beállítanak egy időszámlálót, amely az ultrahangsebészettel eltöltött egyéni időtartamot méri.

Az ULTRAHANGSEBÉSZET olyan eljárásokat tesz lehetővé, amelyeket elméletben már régen kifejlesztettek, de a megfelelő eszközök hiányában nem tudtak a gyakorlatba átültetni

INTRALIFT: Ezt az univerzálisan alkalmazható sinusemelő eljárásfajtát a TKW-kutatócsoport a Satelec-ACTEON-nal együttműködve fejlesztette ki, amely a sinusmembrán perforációjának legkisebb kockázata mellett a lehető legkevésbé invazív arcüregemelő eljárást biztosítja százalékosan mérhető augmentációs térfogattal és terjedelemmel.

A kritikus lépést – a sinusmembrán leválasztását a csontról – egy 3 mm átmérőjű transzkresztális járaton keresztül, ultrahanggal működtetett gyémántbevonatú heggyel végezzük el, amihez az ultrahang-hidrodinamika leginkább atraumatikus elvét használjuk az üregképző hatással kombinálva (Hydrodynamic Ultrasonic Cavitational Sinuslift, HUCSL-IntraLift, 2. ábra).

Alveoláris gerinc hasítása/tágítása (vertikálisan és horizontálisan): Az újonnan kifejlesztett ultrahangcsontszikékkel és -tágítókkal (TKW & ACTEON) mind vertikális és horizontális irányú osteotomiákat, mind atraumatikus tágítást végre lehet hajtani csontveszteség és a tápláló csonthártya leválasztása nélkül, ami lehetővé teszi, hogy a sebész egészen 1,5 mm-es gerincvastagságig hasítsa a csontot (3. ábra).

 

Szubperioszteális alagúttechnika: Az ultrahangsebészet biztosítja, hogy a csonthártyát a leginkább atraumatikus módon válasszák le az alatta lévő csontról úgy, hogy szubperioszteális alagutakat preparálnak a csontgraft kinyeréséhez. Ezt a már régóta ismert technikát a Piezotome II-es készülék segítségével most bárki könnyűszerrel újrakezdheti (4. ábra).

Impaktált harmadik molárisok, apisectomiák: Az alsó állcsont retromoláris és moláris régiójában rotáló műszerekkel végzett műtét közben a sebésznek állandóan ügyelnie kell arra, hogy meg ne sértse a mandibuláris és/vagy lingvális ideget, de az ultrahang-sebészeti alkalmazásokkal a lágyrészek felsértése aligha lehetséges, ha azokat megfelelően, az útmutatások szerint használják. A mandibulában különösen impaktált harmadik molárisok eltávolítása és molárisok apisectomiája esetében nem kell többé értékes állcsontot feláldozni az impaktált foghoz vagy a gyökércsúcsokhoz történő hozzáférés miatt, mivel a bukkális tömör csontszöveten veszteségmentesen végre lehet hajtani az osteotomiákat, amit az impaktált harmadik moláris eltávolítása vagy a moláris apisectomia után anatómiailag hűen vissza lehet állítani, továbbá a sebész műtéti helyre történő rálátását sem zavarja többé az erős vérzés. Noha a műtéti helyhez való nem destruktív hozzáférés az egészséges csontszövetek tömeges elcsiszolásához képest talán némileg több időt igényel, ezt a tiszta és precíz apisectomia vagy az impaktált fog teljes mértékű eltávolítása kétszeresen is kiegyenlíti azáltal, hogy az állcsont anatómiai viszonyait érintetlenül hagyja, és a páciensnek hosszú ideig tartó duzzanatot és fájdalmat takarít meg.

Következtetés

Ha a „világszínvonalat” az atraumatikusság, a legkevesebb kockázattal és a legkisebb hibával együtt járó eljárások paramétereivel határozzák meg, akkor attól a pillanattól kezdve az ultrahangsebészetnek nincsen semmilyen alternatívája. Éppen ezért mi a klinikánkon a Piezotome I-gyel már 2007 közepe, a Piezotome II-vel pedig 2009 óta egyáltalán nem használtunk rotáló műszereket, kivéve az implantátum trepanációk előkészítését.

A felhasználói jelentést készítette:
Acteon Germany GmbH
Industriestrasse 9
40822 Mettmann
Tel.: +49 2104 – 95 65 10
Fax: +49 2104 – 95 65 11
Email: info@de.acteongroup.com
Internet: www.de.acteongroup.com
Dr. Angelo Christian Trödhan (Ausztria)