2016. január 1. előtt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvos Hivatala (a továbbiakban: ÁNTSZ OTH) és a sugáregészségügyi feladatokat ellátó Megyei (Fővárosi) Kormányhivatalok látták el a sugárvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat. Ugyancsak az ÁNTSZ OTH felügyelte a sugárvédelmi oktatásokat, vizsgáztatást is. Ezen rendszer felügyelete új hatósághoz került, az Országos Atomenergia Hivatalhoz (OAH).

Számos törvényi rendelkezés került módosításra, így ezek alapjaiban érintik a sugárvédelemmel kapcsolatos oktatási és vizsgáztatási rendszert is. Ezen változások érintik a fogorvosokat, szájsebészeket, implantológiával foglalkozó orvosokat, akik elrendelik és felügyelik a fogászati röntgenfelvételek, panoráma röntgenfelvételek, CT felvételek, MR felvételek készítését, valamint azokat a fogászati asszisztenseket, szájhigiénikusokat akik a felvételeket elkészítik.

A fogászati röntgen használata korunkban elengedhetetlen részét képezi a napi fogorvosi szakellátás zavartalan munkamenetének, legyen szó implantációról, protetikai munkáról, gyökérkezelésről, vagy egy egyszerű góckutatásról. Mert röntgen nélkül nem ismerhetjük meg az állcsontokban a helyi viszonyokat, adottságokat. Nem látjuk, hova helyezhetjük az implantátumot, egy kioperálandó bölcsességfog esetén milyen a gyökér elhelyezkedése az idegcsatornához képest, vagy, hogy megfelelően sikerült-e a gyökértömés.

Mint minden röntgensugárral dolgozó képalkotó berendezéshez, így a fogászati röntgen gépek használatához is “jogosítvány” szükséges.

Ennek a képesítésnek a megszerzését az új rendszer bevezetése számos ponton meglehetősen bonyolult törvényi keretekkel szabályozza. Akkor, amikor a fogászati röntgennel kapcsolatos hivatalos teendők az ÁNTSZ-től átkerültek az Országos Atomenergia Hivatalhoz, fokozatosan  jelentős változások következtek be a fogászati röntgen használatához szükséges képzésekben és vizsgákban. Ezek már az új jogszabályok által előírt új feltételeknek megfelelőek kell hogy legyenek, így most már a fogászati röntgen működéshez az új rendszerű „Bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és továbbképzés „ bizonyítványának a megszerzése szükséges. A megszerzett új oklevelek 5 évig érvényesek.

Törvényi változás rendelkezik arról, hogy mind a képzésben (régi alaptanfolyamhoz hasonló), mind a továbbképzésben (régi szintentartó tanfolyamhoz hasonló) zárásaként a hallgató köteles ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI vizsgát tenni. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy a vizsga eredménye nem éri el a megfeleltet szintet, abban az esetben a hallgató nem kapja meg a bizonyítványát.

Az aktuális jogszabályok szerint: „Legalább bővített fokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük azoknak, akik az ionizáló sugárzást alkalmazó ipari – , orvosi radiológiai munkaterületen sugárforrással dolgoznak, a sugárforrást önállóan kezelik, illetőleg ilyen munkakört felügyelnek, „Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó tevékenységet csak megfelelő fokozatú sugárvédelmi képzettséggel és a tevékenységének gyakorlásához szükséges, jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező személy végezhet. (Kormányrendelet 487/2015 (XII.30.) 18. §).

Az új rendszerű tanfolyam tematikája, óraszáma, vizsga szisztémája megfelel a 16/2000 (VI.8.) EüM rendeletnek. A vizsgázás a helyszínen történik az illetékes kirendelt vizsgabiztos felügyeletével.

Fentiek értelmében tehát el kell végeznie a tanfolyamot és bővített fokozatú sugárvédelmi oklevelet kell szereznie az általános fogorvosoknak a mindennapi röntgen alkalmazáshoz, implantológiára és szájsebészetre szakosodott orvosoknak ahol a képalkotó eljárások meghatározó fontosságúak, hogy a fogorvos elláthassa sugárforással végzett tevékenység felügyeletét. Fogászati szakasszisztenseknek a mindennapi munkához nélkülözhetetlen, ugyancsak a dentálhigiénikusoknak a munka részét képezi a képalkotó eljárások alkalmazása.

Abban a kérdésben, hogy kinek melyik szintet kell választania a képzések során, a következők az irányadók:

  1. Képzés ( alap-képzés) amennyiben:
  • még nincs ilyen irányú képesítése
  • már van, DE 5 évnél régebbi a röntgen vizsgája
  1. Továbbképzés ( ráépített képzés) amennyiben:
  • már van, DE 5 évnél nem régebbi a röntgen vizsgája
  • az előző vizsgáról érvényes igazolással rendelkezik

A jogszabályi többszöri változások miatt – mivel több kérdés egy évvel előre még nem volt minden tekintetben világosan szabályozott és érthető – általában utólagosan kerülnek a tanfolyamok akkreditációra, a pontszámokat a tanfolyamot követően küldik meg a szervezők, valamint az igazolásokat a résztvevőknek. Így az Oftexen való jelentkezés helyett az oktatásszervező weboldalán van lehetőség online jelentkezésre.

Orvosok, fogorvosok továbbképzésére vonatkozó jogszabályban előírt, szabadon választható credit pontot ad. Asszisztensek, szájhigiénikusok, műtősök számára az ETI pontszámhoz elszámolható. A tanfolyamon naprakész ismeretanyagot lehet szerezni fizikai, sugárvédelmi, biztonsági ismeretekből

A bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és továbbképzés bizonyítványának megszerzése tehát ahhoz, hogy a rendelőben fogászati röntgenberendezés, panoráma röntgen, CT működhessen, alapvető jogszabályi feltétel. Az Országos Atomenergia Hivatal irányításával működő és az új sugárvédelmi törvénynek megfelelő fogorvosi és asszisztensi képzések megfelelnek az új jogszabályi követelményeknek és 5 évre adnak oklevelet már ebben az új rendszerben. 

A vizsgáztatás rendje az új törvényi előírások szerint a következőképpen alakul:

  1. Az írásbeli vizsga feleletválasztós tesztlap kitöltéséből áll. A tesztlapon legalább 30 kérdésnek kell szerepelnie, kérdésenként legalább 4 lehetséges válasszal. A kérdéseket az OAH által készített és az OAH honlapján megjelentetett, képzési fokozatonként legalább 100 kérdésből kell összeállítani, melyet a vizsgabizottság hagy jóvá a vizsgát megelőzően. Az írásbeli vizsgán való megfeleléshez 20 helyes válasz szükséges. Amennyiben a vizsgázó nem felelt meg az írásbeli vizsgán, a vizsgázó nem bocsátható szóbeli vizsgára.

Írásbeli kérdések bővített fokozatú sugárvédelmi képzésekhez kattintson IDE

  1. A szóbeli vizsga az OAH által kidolgozott és az OAH honlapján megjelentetett szóbeli vizsgakérdések vizsgabizottság előtti megválaszolásából áll. A szóbeli vizsgát az írásbeli vizsga kiértékelése után kell végrehajtani. A szóbeli kérdéseket a vizsgázók tételhúzással kapják meg. A tételeket a vizsgabizottság készíti elő. Minden tétel-lap két kérdést tartalmaz. A már kihúzott tétel-lapok visszatehetők és ugyanazon vizsganapon újra felhasználhatók.

Szóbeli kérdések bővített fokozatú sugárvédelmi képzésekhez kattintson IDE

3.3. A vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a vizsgázó az írásbeli vizsgán és a szóbeli vizsgán is elérte a „megfelelő” szintet. Abban az esetben, ha a vizsgázó a vizsga írásbeli vagy szóbeli részén nem érte el a „megfelelő” szintet, a vizsgát eredménytelennek kell tekinteni és vizsgabizonyítvány nem adható ki.”

A sugárvédelmi képzésre és továbbképzésre a következő feltételekkel lehet jelentkezni:

Szükséges az orvosi diploma/asszisztensi bizonyítvány/érettségi bizonyítvány megszerzésének helye és pontos ideje, szinten tartó tanfolyam esetén az előző érvényes vizsga  (ami nem régebbi, mint 5 év), hiánytalanul kitöltött  jelentkezési lap. Ez lehet online kitöltéssel vagy a weboldalról letöltött, aláírt és elküldött (postai úton vagy email-en csatolmányként elküldött) dokumentumként.

A jelentkezést követően minden esetben a szervezők visszajelzést küldenek és visszaigazolást a tanfolyam időpontját megelőzően, (legkésőbb kettő héttel) a jelentkezési lapon megadott e-mail címre. Jelentkezés véglegesítése csak előzetesen megtérített tanfolyami díj esetén lehetséges!

A Gáspár Medical Center a Juhász Makár Bt-vel ( az új engedély száma SVR-HA4039l ) együtt szervezett sugárvédelmi képzései már az új jogszabályok által előírt új feltételeknek megfelelőek.

További információ

Következő időpont:
képzés: 2018.11.15-16 és 21-22. (4 nap) + Vizsga: 2018.11.23.
továbbképzés: 2018.11.21-22. (2 nap) + Vizsga: 2018.11.23.

Árak:
képzés: 60.000 Ft + 8.000 Ft vizsgáztatási díj
továbbképzés: 45.000 Ft + 8.000 Ft vizsgáztatási díj

Credit érték: akkreditálás alatt (jogszabályi változások miatt)
Helyszín: Pannon Kincstár, 1056 Budapest, Váci utca 47.