A szerzőcsoport olyan gyakorlati esetet mutat be, amelynek során komplex esztétikus rehabilitációt oldottak meg komputertámogatású tervezéssel és additív gyártástechnológiával (SLA-3D-nyomtatás).

A gipszminták szkennelése manapság a mindennapok része. Az ehhez használt szoftvereket folyamatosan fejlesztik. Az intraorális szkennelés megnyitotta a fogászatban a teljesen digitális munkafolyamat végigvitelének lehetőségét. A rendelő és a laboratórium egyre több helyen kerül közös hálózatra, és a modern szoftver megoldásoknak köszönhetően egyre több hasznos eszköz áll rendelkezésükre a diagnózis felállítása, klinikai döntési folyamat és a nagy értékű gyártástechnológiák megsegítésére. 

Röviddel ezelőttig a CAM-gyártás alapvetően szubsztraktív módon valósult meg (marással). Rengeteg marógép áll már rendelkezésre restaurációk készítésére a legkülönbözőbb alapanyagokból. A leggyakrabban fémeket, cirkónium-dioxidot, üvegkerámiákat és kerámiabázisú műanyagokat munkálnak meg ezekkel. A marási eljárás garantálja a standardizált módszert, amellyel nagy értékű restaurációk készíthetők nagy biztonsággal. 

A szubsztraktív eljárásoknak is megvannak azonban a maguk határai. Függenek a behelyezési irány meghatározásától, a fréztechnika különösen nagy precizitásától, és hosszas, komplex utómegmunkálást igényelnek a munkadarabok is. Ezekből az okokból az utóbbi időben egyre nagyobb szerepet kapnak az additív eljárások – mint például a háromdimenziós nyomtatás. Ezeknek nincsen hasonló behatároltságuk, és nem függnek a gyártási folyamat során az eszközöktől (pl. marók). 

A sztereolitográfiás 3D nyomtatók (SLA) jelentik manapság az arany standardot a precizitás és sima felszínek készítése terén. Komplex morfológia esetén is – köszönhetően a pontról pontra történő polimerizációnak – nagy pontossággal adják vissza a tervet. Ráadásul az eljárás előre definiált színrétegzést tesz lehetővé, behatároltság nélkül, komplex restaurációformákhoz is (Photoshade-technológia). 

A klinikai eset

A 45 éves hölgypáciens hiányos leplezésekkel rendelkezett a front- és rágóterületen is. Ezeket Amelogenesis imperfecta rehabilitatív ellátására kapta. 

A következő eszközökkel végeztük a klinikai analízist:

  • intraorális szkenner (Primescan; Dentsply Sirona, 1. ábra)

1. ábra: Intraorális szkennelés

  • digitális volumentomográfia (Orthophos SL 3D; Dentsply Sirona)

Az intraorális letapogatást követően egy Smile-Design szoftverrel („mosolytervező” – a ford.) előzetes morfológiai értékelést végeztünk (2–3. ábrák). Ezt integráltuk a komputertámogatású mintázásba és a protetikai ellátásba is (4. ábra)

2. ábra: A kiindulási helyzet. Egy protetikai ellátáshoz fejlesztett Smile-Design szoftver segítségével előzetes morfológiai analízist végeztünk.

3–4. ábra: A Smile-Design szoftveres terv részletei.

3–4. ábra: A Smile-Design szoftveres terv részletei.

A szimulációt követően elkészítettük a kezelési tervet. Az állcsont-morfológia rekonfigurálását terveztük sínek segítségével, majd a fogak konzervatív preparációját az intraorális szkennelésen alapuló terv megvalósításához. 

A 3D nyomtató (XFAB 2500; DWS, 5.kép) szükséges „keresztmetszetet” képzett, így hamar elkészülhetett az intraorális lenyomat a diagnosztikus viaszmintázattal (6. ábra). Így egyetlen ülésben, néhány lépéssel elkészíthettük a digitális mintát, majd ezt a 3D nyomtatóval fizikai prototípusként (DWS RD097 és DWS Temporis műanyagokból) realizálhattuk. Erre alapozva gyártottuk le a páciens szájába kerülő restaurációkat (7. ábra).

5. ábra: Az XFAB 2500 és XFAB 3500 PD nagy teljesítményű nyomtatók a DWS termékei

6. ábra: A minta és a szilikon Mock-up nyomtatása.

6. ábra: A minta és a szilikon Mock-up nyomtatása.

Az eljárás több szempontból is hasznos: nem utolsósorban a páciens is láthatja előre, mit tervezünk a szájába. Ezzel egy időben a kinyomtatott Mock-up lehetővé teszi a vertikális dimenzió kiértékelését, illetve végső soron a fogak preparációjához is segítséget nyújt (8. ábra)

8. ábra: A Mock-up intraorális használata.

Minimalizálni lehetett a zománc-, illetve dentinveszteséget. Az intraorális szkennelés a kinyomtatott preparációs formákkal (9. ábra) a fogtechnikus számára is hasznos segítség a végleges leplezések elkészítésében (10. ábra), illetve azok finomhangolásában (11. ábra)

9. ábra: A fizikai minta és a preparációk.

10. ábra: A pótlások a mintán.

11. ábra: Az esztétikai végeredmény teljes megelégedésre szolgál.

Forrás: Das Dental Labor 2020/4