• Több mint 1000 fogszabályozó szakorvos és 400 tanuló
  • összesen 75 országból

    London, 2020. június 02. – Align Technology, Inc. (NASDAQ: ALGN), beszámoló az első digitális Invisalign Tudományos Szimpózium sikeréről:

    A 2020. évi Invisalign Tudományos Szimpóziumot egy valódi tv stúdióból folytatták le május 15-16-án. Az előadók listáján világszínvonalú klinikai és fogszabályozó szakorvosok szerepeltek, akik az otthonuk kényelméből osztották meg a tudományos adatokat és tapasztalataikat a II. osztályú kezelésekkel kapcsolatban, úgy, mint mélyharapás kezelése és műtéti beavatkozások a felnőtt és fiatalkorú népesség körében, beleértve az 1. fázisú kezeléseket és az Invisalign rendszert állkapocs-előrehúzással.

A virtuális formátumhoz való alkalmazkodás, melyet ezek a példátlan idők kényszerítenek ki, jól mutatja, hogy az Align Technology elkötelezett a haladószellemű tudás megosztása iránt, és mindent elkövet, hogy klinikai bemutatókkal segítsen a fogorvosoknak, hogy tanulhassanak egymástól, kicserélhessék egymással bevált gyakorlataikat, és tovább léphessenek saját praxisukban.

A Tudományos Szimpózium több mint 1500 főt vonzott, beleértve több mint 1000 fogszabályozó szakorvost és 400 tanulót, összesen 75 különböző országból. Annak érdekében, hogy az előadók és a résztvevők közt biztosítsák a magas szintű együttműködési lehetőséget, számtalan szinkrontolmácsról gondoskodtak. Az esemény moderátoraként Dr. Beena Harkison, aki egészen a közelmúltig az Align klinikai és szakmai oktatási igazgatója volt, EMEA, kiemelte az Invisalign rendszer használatának a hagyományos kezelésekhez viszonyított klinikai eredményeit, és ismertette az Invisalign rendszer képességeit a rögzített eszközökkel szemben.

Markus Sebastian, az EMEA vezető alelnöke és ügyvezető igazgatója nyitotta meg a szimpóziumot, beszédében bemutatta az Invisalign látomását, mikor is a közönséghez fordult:

„Az Align Technology-nél abban hiszünk, hogy az orthodontia több mint tudomány – művészet, ami megváltoztatja az emberek életét. És abban, hogy ez lehetségessé válik, mikor tehetséges szakértők és a technológiánk találkoznak egymással. Cégünk folyamatosan a tökéletességbe fektet azáltal, hogy az okos technológia, a széleskörű képzési lehetőségek és a digitális innovációk együttes erejét biztosítja a szakemberek számára. Mindezt azzal a céllal, hogy a felnőtteket, serdülőket és gyermekeket még nagyobb kényelemmel és előreláthatósággal kezeljék.”

Az első klinikai bemutatót Dr. Alessandro Greco tartotta, aki Rómában folytat fogszabályozási praxist, ami kizárólag Invisalign rendszerre koncentrál. Előadásában, Paradigmaváltás a mélyharapás kezelésében Invisalign fogszabályzó sínnel, a fogszabályzó sín láthatóságával, és azok teljesítményével foglalkozott mélyharapással rendelkező páciensek esetében. Az Invisalign G5 funkcióinak használatát, beleértve harapásemelőket és a rendszer nyomásnak kitett területeit egy tizennégy éves lány esetén keresztül mutatta be. A páciens mélyharapását 26 Aligner mozgás használatával korrigálták, valamint további tizenhármat használtak a végső finomításokhoz. Mindezt kilenc és fél hónap alatt. Azt, hogy a kezelés nem csak sikeres, hanem gyors is volt, annak tulajdonította, hogy a ClinCheck előrejelző algoritmusának köszönhetően képesek voltak digitálisan teljesíteni a kezelési tervet már a kezelés megkezdése előtt. Dr. Greco megjegyezte, az Invisalignt használó G5 protokoll nem csak hatékonynak bizonyult a súlyos mélyharapás korrigálásában, hanem hatékonyan csökkentette a teljes kezelési időt, kevesebb állandó fogszabályzó sínt igényelve.

Dr. Dieter Brothag, német digitális fogszabályozó szakorvos ‘Invisalign fogszabályzó sínek és fix fogszabályzók retrospektív vizsgálata’ című előadásának témáját az a többször feltett kérdés adta, hogy az Invisalign rendszer elér-e legalább olyan klinikai eredményeket a gyerekeknél, mint a fix fogszabályzók. Dr. Brothag 25 fix fogszabályzóval és 25 Invisalignnal kezelt páciens esetét vette alapul a két technika klinikai eredményeinek vizsgálatához. A páciensek átlag életkora 12,5 év volt. A vizsgálat rávilágított arra, hogy nincs jelentős különbség az eredményeket tekintve, egy esetben pedig az Invisalign kezelés 40%-kal gyorsabbnak bizonyult. Dr. Brothag azzal a megállapítással zárta előadását, hogy az Invisalign rendszer óriási mértékben gyakorlatteremtő, ami bizonyítottan gyorsabb, mint a fix fogszabályzók, ráadásul nagyobb kényelmet, jobb higiéniát és klinikai sikert nyújt.

„Az alignerek és elasztikus gumik szkeletális és dentoalveoláris hatása II. osztályú növekedési időszakban lévő pácienseknél” című előadásán az olasz Dr. Federico Migliori az alignerekkel történő disztalizáció kiszámíthatóságáról beszélt, melyben Rossini 2017-es módszeres áttekintő tanulmányára hivatkozott, miszerint az elvárt eredmény 2.5 mm. A tanulmány 14 tizennégy éves páciens esetét vizsgálta. A tanulmány megmutatta, hogy az Invisalign rendszer II. osztályú elasztikus gumik és disztalizáció használatával jobb eredmények érhetők el a metszőfogak meredekségének kontrollálásában, különösen az alsó boltív esetében, továbbá megakadályozható a vertikális eltolódás is. A disztalizációt átlagosan 15 hónap alatt sikerült elérni.

Dr. Simona Dianiskova (Szlovákia) „A II. osztályú malokklúzió korrigálása alignerrel a növekedési időszakban lévő pácienseknél” című prezentációjában arról beszélt, hogyan forgatták vissza az első felső zápfogakat akár 2 milliméterrel – ez a II. osztályú esetek 85 százalékát tette ki –,  valamint hogyan forgatták az első felső zápfogakat, ahol általában tágítás szükséges. Itt az elvárt disztalizáció mértéke -2.5 mm volt. Dr. Dianiskova rámutatott, hogy a kondiláris távolság szignifikánsan növekedett. Az állkapocscsont jobban reagált II. osztályú elasztikus gumik és az Invisalign rendszer használatánál: hozta az elvárt változást, továbbá jobb vertikális szabályzást tett lehetővé. A kezelés időtartama 16 és 21 hónap között volt.

Egy másik klinikai tanulmány témája a „II. osztályú malokklúzió kezelése az Invisalign rendszerrel, állkapocs-előrehúzással és twin block készülékkel – Összehasonlítás a történeti kontrolladatokkal.” volt. Dr. Sandra Tai tanulmányában az állkapocs-előrehúzásos Invisalign rendszert hasonlította össze a twin block készülékkel 32 páciens esetében, akiknek az átlag életkora 13 év volt. A tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy az Invisalign rendszerrel történő állkapocs-előrehúzás jobb szkeletális változást eredményezett, valamint az alsó metszőfogak dőlésszöge is jobban kontrollálható volt. A tanulmány azt is megállapította, hogy a mandibuláris növekedés fokozódott, és az Invisalign rendszer használatakor nem történt vertikális változás. Mind ezen, mind Simona Dianiskova tanulmánya azt mutatta, hogy disztalizációnál vagy állkapocs-előrehúzásnál nem volt változás a metszőfogak dőlésszögében a II. osztályú elasztikus gumik és az Invisalign rendszer használatánál. 

 Dr. Thomas Felkai (Németország) a következő témában tartott előadást: „Inkább először vagy utólag műtsünk? Összehasonlító tanulmány a III. osztályú betegek Invisalign és műtéti úton történő kezeléséről.” Dr. Thomas Drechsler & Dr. Christina Erbe (Németország) prezentációja „White spotok gyakorisága és előfordulása aligner terápia, valamint rögzített fogszabályzók esetében”, míg Dr. Kamy Malekian (Spanyolország) előadása az „Invisalign kezelés a fogágy stabilizációját követően” téma köré összpontosult.

A szimpóziumon két előadás szólt a fogívtágításról. Az első Dr. Silvia Caruso (Olaszország), a „Fogívtágítás átlátszó alignerekkel: egy háromdimenziós retrospektív tanulmány az oldalsó keresztharapásról gyermekeknél.” című prezentációja volt. A vizsgálatot végző fogszabályozó szakorvosok fel akarták mérni, hogy milyen mértékű tágítás érhető el Invisalign First rendszer használatával. Húsz 6-10 éves kor közötti páciens esetét vizsgálta, akik közepes vagy súlyos fogtorlódásban szenvedtek. Az adatokat retrospektív módon elemezték, vizsgálva a maxilláris fogelőtörést, a gingivális szélességet, valamint a bukkális csücsökszélességet. Megállapították, hogy a legkiszámíthatóbb tágítás bukkális pozícióban érhető el a két tej szemfog között. A legkevésbé kiszámítható tágítás a bukkális felszínen történt a maradandó első zápfogak között. A tanulmány azt a következtetést vonta le, hogy az Invisalign First rendszer használatánál kiszámítható eredményt a bukkális oldalon érhetünk el. Kielégítő tágulás várható el a szemfogak között, viszont a moláris régiókban ez a tágulás nem kiszámítható.

Dr. Tommaso Castroflorio és Dr. Francesco Garino párosa szintén egy az Invisalign Firsttel kapcsolatos tanulmányt mutatott be: „Invisalign First: maxilláris tágítás alignerekkel növekedési időszakban lévő pácienseknél.” Az előadók szerint: „Az életben nem szabad félni semmitől – csak meg kell érteni a dolgokat. Itt az ideje, hogy többet értsünk, és így kevesebbet aggódjunk. Ami csupán egy egyszerű műanyagdarabnak indult, az mára akár mindennapi gyakorlataink részét képezheti. Eljött az idő, hogy ezt megértsük és tudatosítsuk magunkban.”

A Dr. Castroflorio és Dr. Garino által prezentált előadás hasonló volt Dr. Silvia Caruso előadásához. A vizsgálati csoport 43 főt foglalt magában, akiknek az életkora 8 év volt. A szerzők azt találták, hogy az tágulás mértéke a két tej szemfog közötti régióban volt a legnagyobb, itt elérte a több mint 3 mm-t is.

Mindkét tanulmány megmutatta, hogy a tágítás elérhető fogszabályozó sín használatával. Arra is rávilágítottak, hogy ennek a mértéke a nagyobb az anterior, mint a posterior régióban, és jobban kiszámítható bukkális, mint palatális síkon.

„Impaktált fogak a növekedési időszakban lévő pácienseknél” című előadásában a francia Dr. David Couchat elmondta: „Az impaktált fogak nyomon követése mindig kihívás, ám az Invisalign rendszer használatával ez végre könnyebb és hatékonyabb lett. Hozzátette, hogy teljesen különböző, ha egy felnőtt vagy egy tinédzser fogainak mozgását akarjuk követni.” Továbbá bemutatta azokat a tippeket és tapasztalatokat, amik segíthetnek a sikeres kezelések elérésében.

Dr. Mitra Derakhshan and John Morton, mindketten az Align Technology alkalmazottai akik „Adat- és tudományalapú és az új termékinnovációk bemutatása” címmel tartottak előadást. Ebben az előadók bemutatták, hogyan működik a fogszabályozó sín. Az Invisalignt mint erővezérelt rendszert írták le, és kifejtették, hogy az Invisalign hogyan éri ezt el a Smart Force, Smart Track és Smart Stage-en keresztül. Elmagyarázták, hogyan lehet eltérést létrehozni az aligner és a rögzítőfelület között úgy, hogy lehetővé tegyék a pontszerű erőkifejtést. Szerintük ezzel csökkenthető a rögzítőfelületek száma, ami hosszútávon szükségszerű.

Előadásukban beszéltek az Align Technology hatalmas adattáráról is, ami különböző emberek feltöltött adataiból állt össze, és elmondták, hogy hogyan vizsgálták meg ezeket az adatokat, hogy képet kapjanak a fogak mozgásáról. Vizsgálták a disztalizáció hatékonyságát: szekvenciális disztalizáció (a tervezett mozgatás felének elérése a következő fog mozdulása előtt) 2000 beteg esetében; módosított disztalizáció (a tervezett mozgatás egyharmadának elérése a következő fog mozdulása előtt) 4000 beteg esetében; és egyidejű disztalizáció (az összes fog egyszerre mozdul) 800 beteg esetében. Arra is rámutattak, hogy harapásemelők használatánál súlyos esetekben 30%-kal nagyobb az alsó metszőfogak intrúziója (1 mm vs. 1.4 mm). Bemutatták, hogyan járulnak hozzá a kiegészítők, az elasztikus gumik, az állkapocs-előrehúzók és a harapásemelők a létrehozandó mozgatások kiszámíthatóságához. Végezetül bemutatták az Invisalign rendszer új fejlesztését a ClinCheck Pro 6.0, ami nem csak az új felhőalapú verziója a kezeléstervezőnek, de mostantól egy hatékony arcvizualizációs funkcióval is rendelkezik.

Az Align Technology a szimpóziumon betekintést engedett olyan kampányokba, melyeket az idei évben indítanak el annak érdekében, hogy támogassák a digitális fogászatot. Az egyik ilyen marketing kampányuk az „Láthatatlan ragyogás. Tovább fokozva.” címet viseli. 

Kölcsönös elismerés

Az Align Technology lehetőséget kínált a résztvevőknek is, hogy elismerést szerezzenek sikeres Invisalign kezelést bemutató esetükkel. A legtöbb szavazatot Dr. Mercedes Revenaz bolognai fogszabályozó szakorvos esete kapta, aki a közelmúltban lett Invisalign előadó.  A 2. helyezett Dr. Martin Pedernera lett Spanyolországból, aki 2018-ban megnyerte az Invisalign Peer Review díjat is. A 3. helyet pedig Dr. Cihan Capan szerezte meg Törökországból, aki fogszabályozó szakorvos, alapítója és tagja a DentGroup Clinics-nek, Invisalign forgalmazó és a Turkish Aligner Society elnöke.

Dr. Mercedes Revenaz így kommentálta győzelmét: „Az Align Tudományos Szimpózium digitális verziója véleményem szerint egy kinyilatkoztatás volt a hatását tekintve. Informatív volt, és valószínűleg nagyobb figyelmet kapott, mint bármely más élő esemény. Ezt könnyű megmagyarázni, minthogy olyan orvosok követték, akik Invisalign rendszert használnak, és akik hisznek a digitális technológia erejében. Egy ilyen csak sikeres lehet! Mindannyian azt reméljük, hogy a közeljövőben, ha a körülmények engedik, a nemzetközi rendezvények legalább hibrid események lesznek, és lehetőséget biztosítanak arra, hogy élőben és weben is részt vehessünk.

Felvillanyozó volt, mikor Dr. Mitra Derakhshan kihirdette az esetem győzelmét. Bizonyította számomra, hogy amit nap mint nap teszek a betegeimért az fontos. Nagyon szeretném megosztani az Invisalign kezelés tapasztalatait igazán fiatal betegekkel, mert szeretem bemutatni a digitális munkafolyamatot a gyerekek számára. Ők tényleg értékelik.”

Az Egészségügyi Világszervezet adománya

Az Align Technology emellett ígéretet tett arra, hogy 50 Eurót adományoz minden egyes szimpóziumra regisztrált résztvevő után az Egészségügyi Világszervezet javára, hogy segítse a COVID-19 elleni küzdelmet.

Lee Taylor az Align Technology EMEA marketing alelnöke azzal zárta beszédét, hogy reméli, idővel újra szervezhetnek személyes képzéseket, mindazonáltal ezeket magas minőségű digitális képzésekkel egészítik majd ki, hogy az Invisalign és iTero scannert használó orvosok számára javítsák a hozzáférhetőség és a kényelem mértékét. 

Ossza meg véleményét!

A DENTAL.HU a fogászati szakma portálja.

Az Ön véleménye, hozzászólása, aktivitása legalább olyan fontos, mint a cikk, amit elolvasott. Ossza meg a cikket ismerőseivel vagy szóljon hozzá, mondja el véleményét a Facebook oldalunkon.