VI. Implantológiai Kongresszus
2014. 05. 31., szombat, SYMA Rendezvényközpont “C” csarnok, München terem

A fogászati implantológia, az implantációs protetika, a csontpótlások, mind, dinamikusan fejlődő szakorvosi területek. Napjainkban elengedhetetlen, hogy a beavatkozásokat nem előzze meg valamilyen szintű (számítógépes leképezéssel támogatott) tervezés. A CAD/CAM, illetve a 3D alapú adatrögzítés és kivitelezés nemcsak a Páciensek részére nyújt magasabb, garantált minőségű megoldásokat, de egyúttal a tervezést és a beavatkozást végző orvost is segíti úgy szakmai, mint jogi téren.

09.00–09.05 Dr. Németh Zsolt: Megnyitó
Sorrendben hatodszor – idén is megrendezésre kerül az Upgrade Implantológiai Kongresszus. Az előadók maguk jelentik a garanciát a megszokott, magas színvonalra. Olyan szakembereket sikerült megnyerni, felkérni előadóknak, akik up-to-date információkkal szolgálnak majd a hallgatóságnak. Napjainkban a „CAD/CAM”, az „irányított”, a „navigált”, a „3D alapú”, a „kontrollált” szavak használata azt jelenti, hogy az implantológiai szakma képviselői egyre inkább törekszenek olyan sebészeti és/vagy fogorvosi beavatkozások végzésére, melyeket valamilyen szintű tervezés előz meg. A tervezés és a betegfelvilágosítás együttesen szolgálják a megfelelő minőségbiztosítást. Ez a tendencia (Quality Assurance, Risk Management) világszerte elfogadottá, lassan követelménnyé válik. Előadóink saját eseteiken keresztül mutatják be a tervezés lépéseit, az így elért eredményeket.

09.05–09.50 Dr. Massimiliano Favetti: CAD/CAM megoldások az implantációs protetikába

Az előadás betekintést enged a CAD/CAM technológiával elkészített protetikai munkák elkészítésének a folyamatába, mind az azonnali, mind az osszeointegráció bekövetkezése után megterhelt implantátumok esetén. Bemutatásra kerül az intraorális szkenner, mint digitális lenyomatvételi technika alkalmazása a mindennapi fogorvosi praxisban, melynek segítségével lehetőség nyílik arra, hogy fémmentes felépítményeket és koronákat készítsünk el már közvetlenül a rendelőben. Ezenkívül a fogtechnikai laborokban alkalmazott szkenner is ismertetésre kerül, melynek használatával komplex, több implantátumra történő protetikai megoldások elkészítésére nyílik lehetőség.

09.50–10.50 Prof. dr. Piffkó József: Egy a teljes protézis stabilitását növelő minimál invazív implantológiai megoldás bemutatása

A világ népességének növekedése és a folyamatosan növekvő várható élettartam együttesen magyarázza a teljes fogatlanságban szenvedő betegek számának ugrásszerű emelkedését. A teljes fogatlansággal járó csontpusztulás csökkenti a protézis teherviselők felületét, amely annak instabilitásához vezet, növelve a beteg funkcionális fonetikai és esztétikai nehézségeit.
Implantátumokkal stabilizált fogpótlás igen jelentős mértékben tudja a fenti problémákat javítani illetve kiküszöbölni, mégis az idős betegeknél az implantáció költségei, bonyolultsága, illetve a sebészeti beavatkozástól való félelem jelentősen nehezíti ennek alkalmazását. Jelen előadásban egy olyan újfajta egyszerűsített irányított sebészeti technikával végzett minimál invazív eljárásról számolunk be, melynek segítségével gyors, egyszerű és költséghatékony módon lehet atrophizált állcsontú betegek esetében is a protézis stabilitását jelentős mértékben növelő implantátumokat behelyezni.

10.50–11.20 Kávészünet

11.20–12.20 Prof. dr. Angelo Trödhan: Menetfúráskor és az implantátum behajtása során fellépő forgatónyomaték-értékek szerepe a szubantrális csontaugmentációban. Négy különféle csontgraft anyagának összehasonlítása, randomizált, kontrollált vizsgálat segítségével

A közelmúltban végzett kisérletek és a klinikai vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy az implantátumok behajtása során fellépő forgatónyomaték-értékek (Insertion-Torque-Value, ITV) igen fontos klinikai paraméterként szolgálhatnak az implantátumok hosszú távú túlélési rátájának megítélésében.
Ezen elv alapján egy in vivo kutatás során 4 különbőző kémiai és fizikai tulajdonsággal rendelkező, sinus-lift beavatkozásoknál alkalmazott csontpótló anyag (Easygraft Crystal, Easygraft Classic, NanoBone, BioOss) ITV értékeit hasonlították össze a természetes szubantrális csontozat ezen értékével.

12.20–14.00 Ebédszünet

14.00–15.15 Prof. dr. Darko Božić: Irányított csontpótlás SmartBuilder használatával

Az implantátumok az osseointegráció felfedezése óta váltak népszerűvé a foghiányok kezelésében. Sajnálatos módon a foghúzást követően a csontreszorpciós folyamatok nem akadályozhatók meg. A páciensek gyakran elégtelen csontmennyisége meghiúsítja az implantátum behelyezését vagy a protetikailag korrekt pozícióba történő implantációt. Az irányított csontregeneráció hasznos eszközzé vált az implantátum behelyezése előtti csontrekonstrukció folyamatában és bár nagy segítség, a végeredmény néha a vártnál kevésbé kiszámítható. Az elmúlt 20 évben különböző csontpótló anyagokat és membránokat alkalmazó számos sebészi eljárást mutattak be és alkalmaztak. Egyesek kimondottan nagy hatékonyságúak, de sok eljárásnál számos komplikáció lép fel. Az előadás a csontrekonstrukció során alkalmazott növekedési faktorok és a SmartBuilder lehetőségeinek használatába nyújt betekintést a kiszámítható periimplantáris csontregeneráció egyidejű implantátum behelyezéssel történő kivitelezéséhez.

15.15–16.00 Dr. Florian Schober: A 3D implantációs tervezés újszerű megközelítése, és az implantátumok irányított behelyezése – intuitív tervező szoftver és 3D nyomtatóval készített, megbízható fúrósablonokkal

A 3D diagnosztikai képalkotás, implantológiai tervezés és a sebészi sablonok használata egyre fontosabbá válik a fogászati implantológiában. Melyek a már létező eljárások és miképpen használhatja saját előnyére őket a gyakorló fogorvos? Újszerű megközelítés a piacon, intuitív eszközök és innovatív sebészi sablonok bemutatásával.

Jelentkezés a kongresszusra