Esetbemutatás

A végleges fogmű készüljön – az anamnézisben fellelhető többféle fémre mutatott allergia miatt – fémmentes anyagok felhasználásával, kiemelkedő esztétikai elvárásokat teljesítve. A kezelés időtartalma nem lehet több 8 hónapnál.

Bevezetés

A teljesen fogatlan állcsont ellátása – különös tekintettel akkor, ha az implantátumokon elhorgonyzott hídpótlást készítő személy megegyezik azzal, aki az adott állcsont szanálását is elvégzi (1. ábra) – igen nagy körültekintést igényel. A pácienst a kezelésekből származó fizikai megterhelés mellett jelentős lelki trauma is éri, hiszen a saját fogak elvesztésének gondolata – még ha racionálisan elfogadja is a beteg a tényt – pszichésen megterhelő.

Ilyen érzelmi körülmények között szembesülni az öregedés gondolatával, amit az alsó-felső ideiglenes teljes kivehető fogpótlás hordoz magában, további nehézséget eredményez. Ez az érzelmi, lelki alap csak növeli a vágyat a rögzített fogpótlás iránt, ami visszahozza a páciens lelki fiatalságát…

A feladat a kezelőorvos részéről nagyon sokrétű. Tudni kell hitet adni a betegnek, hogy van ereje e nehézségek leküzdéséhez, folyamatosan fenn kell tartani a kezelés sikerének érdekében a páciens bizalmát. Jelentős tanítói szerep hárul az ellátást végző személyzetre annak érdekében, hogy a páciens minden egyes lépését pontosan ismerje a kezelésnek, tisztában legyen a teljes kezelés folyamatával, és érezze, hogy lépésről lépésre halad a cél felé.

A fentieken kívül a fogorvosnak rendelkeznie kell az ilyen esetek ellátásához szükséges tudással, továbbá ezen szakértelmet rendszerezve írásos formába kell öntenie – egy kezelési terv alakjában. Ennek a tervnek itt nem a jogi vagy anyagi vonatkozásai az érdekesek számunkra – mely szempontok egy ilyen munka esetében szintén nem elhanyagolhatók –, hanem sokkal inkább az a fajta precíz részletesség, mellyel a beavatkozás minden apró részletét megtervezzük, illetve rögzítjük.

A sikerhez elengedhetetlen, hogy előre megtervezzük az implantátumok pontos helyzetét, tudjuk az ideiglenes felépítmények tengelyállását, ezen felépítmények szulkuszmagasságát, hogy modellezzük a teljesen fogatlan állcsontok centrális relációs helyzetét, és még sorolhatnám a kritériumokat.

Egy ilyen terv elkészítése a kezelés megkezdése előtt rengeteg munkát, fáradságot kíván, azonban az ebbe fektetett energia sokszorosan megtérül.

Rengeteg apró buktatót segít idejekorán felismerni, amik így elkerülhetővé válnak. Az én szememben a részletes terv megfelel egyfajta prevenciós munkának, a hiánya csak fokozza a később felmerülő nehézségeket.

Kijelenthetjük, hogy a komplex esetek ellátása gondosan rögzített terv nélkül csak a szerencse segítségével hozhat szakmailag megfelelő végeredményt és elégedett pácienst.

Az eljárás

0. hét: Tanulmányi minta készítése, a centrális okklúziós helyzet rögzítése, dokumentáció elkészítése, lenyomatvétel az ideiglenes fogpótláshoz.

1. hét: Valamennyi fog eltávolítása egy ülésben, az ideiglenes fogsorok átadása. 9. hét: CBCT elkészítése, melynek alapján a végleges fogpótlást megtervezzük a Nobel Guide szoftver segítségével (2–6. ábra).

10. hét: A terv ismertetése a páciensnek, az implantátumok behelyezéséhez szükséges fúrósablonok megrendelése (7–8. ábra).

12. hét: Az ANKYLOS® implantátumok behelyezése az alsó állcsontba, az ideiglenes híd átadása a műtét napján.

14. hét: Az ANKYLOS® implantátumok behelyezése a felső állcsontba, az ideiglenes híd átadása a műtét napján (9–10. ábra).

24. hét: Lenyomatvétel az implantátumokról TakeOne lenyomatanyag felhasználásával (11–15. ábra).

25. hét: Az implantátumfelépítmények – pozíciójuk, valamint egymáshoz viszonyított helyzetük – próbája KaVo Everest CAD/CAM rendszerrel készített C-Temp kulcsok segítségével (16–18. ábra).

26. hét: A kész fogpótlás átadása, rögzítése Temp Bond NE használatával (19–22. ábra).

Eredmény

A megfelelő anatómiai, mentális és pszichikai adottságokkal rendelkező páciens kiválasztása, valamint az eljárás során alkalmazott technológiák, anyagok, illetve eszközök kombinációja vezet a sikeres végeredményhez.
Nem egészen 7 hónapig tartó, a kiindulási állapothoz képest minimálinvazív, kevés panasszal járó út vezetett a 8 szeparált, cirkóniumdioxid vázú ANKYLOS implantátumon elhorgonyzott híd átadásához.

Következtetés

A bemutatott eset hatékonysága a következő tényezők kombinációjának köszönhető:

• Az állcsontok anatómiai adottsága.

• A centrális relációs helyzet megőrzése.

• A CBCT-alapú tervezés, a Nobel Guide szoftver adta lehetőségek maximális kihasználása.

• Az elvárások teljesítéséhez szükséges méretű és darabszámú implantátum a protetikailag szükséges pozícióban.

• Az osszeointegrációs idő alatt az implantátumokat érő terhelés, melyet a nyelv, az ajkak, valamint az antagonista fogazat képviselnek.

• A megfelelő lenyomatvételi technika.

• Kiváló fogtechnikai háttér.

• Folyamatos kommunikáció a pácienssel és az ellátásban részt vevő valamennyi személlyel.

Az eset bemutatásával szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a komplex esetek kezelésekor a szakmai tudás, valamint a nem elhanyagolható technikai háttér mellett a beteggel való kommunikáció, a tudatos lélekápolásra fordított energia nagymértékben hozzájárul az ellátás szakmai sikeréhez, illetve ahhoz, hogy a páciens elégedetten távozik, és a szükséges kontrollvizsgálatokra örömmel jár vissza.

Dr. Borzási Imre György

/p