A NOBEL BIOCARE MEGALAPÍTOTTA A FOUNDATION FOR ORAL REHABILITATION (FOR) ALAPÍTVÁNYT

Per-Ingvar Brånemark professzor 1952-ben, Svédországban felfedezte az osszeointegráció elvét. Harminc évvel később (1982-ben) Kanadában, a George Zarb professzor irányításával megrendezett fogászati konferencián a felfedezését elismerték, és további kutatásait is bizonyítottnak tekintették.

Ennek a történelmi jelentőségű konferenciának is köszönhetjük, hogy a fogászati implantáció széles körben elterjedt kezelési módszerré vált az egész világon.

Újabb harminc esztendő elteltével Brånemark professzor most egy olyan szervezet élére fog állni, amelyet a Nobel Biocare azért alapított, hogy oktatási és jótékonysági tevékenységének köszönhetően a fogászati implantátumok minél szélesebb kör számára elérhetővé váljanak.

Online jelenlét: A FOR tevékenységeihez nemcsak a valós világban lehet majd csatlakozni, hanem számos digitális felületen is.

Online jelenlét: A FOR tevékenységeihez nemcsak a valós világban lehet majd csatlakozni, hanem számos digitális felületen is.

A FOR

A FOR (Alapítvány az Orális Rehabilitációért) egy tudósok által javasolt nemzetközi kezdeményezés, melynek célja, hogy segítse a fogászati egészségmegőrzést és a humanitárius szerepvállalást. Az alapítvány a Nobel Biocare egyedülálló hagyományaira, valamint a tudomány és az oktatás iránti elkötelezettségére épít.

A FOR hivatalos beiktatására New Yorkban, 2013.június 20-án, a Nobel Biocare Global Symposiumon került sor.

Az alapítványnak három szekciója van: a FOR Oktatás, a FOR Tudomány és a FOR Jótékonyság. A szervezetet egy világszerte elismert orvosokból és tudósokból álló kurátori testület fogja irányítani.

„A FOR-nál az egyik célunk az, hogy a jelenleg elérhető jelentős tudományos adathalmazt olyan oktatási anyagokba építsük be, amelyek különböző szintű szakmai tapasztalattal rendelkező fogászati szakembereknek egyaránt segítséget nyújtanak.” (Prof. Zarb, a kurátori testület elnöke.)

FOR Education

Az alapítvány oktatási részlegének célja a szakmai továbbképzés támogatása, kiterjesztése és népszerűsítése.

„Ezzel a tevékenységgel egyben az is a célunk, hogy kezelési útmutatókat, referenciákat kínáljunk a fiatal szakemberek számára világszerte.” (Prof. Zarb)

E cél érdekében a FOR egyesíti a modern oktatástechnológiát a közösségi médián és a tudományon alapuló akkreditált oktatással.

FOR Science

A legjobb kezelési útmutatók összeállítása érdekében a FOR Tudomány kapcsolatot kíván teremteni a különböző szakterületek szakemberei között. A résztvevők egy olyan globális közösség tagjai lesznek, amely szakmai partnerséget, mentorálást, kölcsönös segítségnyújtást és izgalmas közös tanulási lehetőségeket kínál. A FOR támogatja a közös klinikai és tudományos tapasztalaton alapuló fejlesztéseket. A FOR résztvevői szakmai anyagok és szolgáltatások széles köréhez exkluzív hozzáférést kapnak, mely segíti a mindennapi fogászati gyakorlat színvonalának emelését.

Prof. dr. George Zarb

Prof. dr. George Zarb

FOR Humanity

Az oktatási célokon túl intézményük jótékonysági kezdeményezéseket is indít, támogat, illetve díjaz. A FOR segíteni fogja azokat a fogorvosokat, akik önkéntes alapon fogászati kezelést nyújtanak rászoruló pácienseknek.

A FOR olyan személyeket fog támogatni, akik mindenekelőtt könyörületességükkel, nagylelkűségükkel, humanitárius tetteikkel és vezetői képességeikkel példaként szolgálnak mások számára.

A FOR egy nemzetközi hálózatban olyan szakembereket fog össze,

akik elkötelezettek a páciensek életminőségének javítása érdekében.

Nem a tagok számát szeretnék mindenáron növelni, hanem inkább az aktív részvételre, a közös emberiességi értékekre, valamint az alapítvány elveihez való kölcsönös hozzájárulásra helyezik a hangsúlyt.

A Nobel Biocare mindig is támogatta a csapatszellemű hozzáállást az osszeointegráció terén. Ezt a hagyományt követve a FOR tagjai közé vár kutatókat, fogtechnikusokat, radiológusokat, szoftverfejlesztőket éppúgy, mint sebészeket, parodontológusokat és fogpótlással foglalkozó fogorvosokat egyaránt.

Forrás: Nobel Biocare News 2013/1