A felső állcsonton használható alternatív implantációs technika tárgyalása és esetbemutatás