Az új implantátum, amely a „Straumann Standard Plus Narrow Neck CrossFit” (NNC) nevet kapta, egyesíti a Straumann szabadalmazott Roxolid anyagának kivételes szilárdságát az SLActive felszín gyors osszeointegrációjával és a CrossFit csatlakozás megbízhatóságával, illetve könnyebb kezelhetőségéből származó előnyökkel.

Roxolid® – osszeointegráció és anyagszilárdság egybeolvasztása

A Straumann® Roxolid-jával egy olyan implantátumanyag vált elérhetővé, amely új lehetőségeket tár fel az implantológiában anélkül, hogy engedményeket tenne a biokompatibilitást vagy a szilárdságot illetően. A Roxolid® eme páratlan tulajdonságai mostanra lehetővé tették a Straumann számára, hogy egy olyan 3,3 mm átmérőjű, lágyrészszintű implantátumot fejlesszen ki, amely a jól bevált Straumann® Standard Plus Narrow Neck implantátumnál már megismert 3,5 mm-es protetikai platformmal rendelkezik.

Új protetikai lehetőségek

Az implantátum belső csatlakozása szélesebb körű protetikai lehetőségeket biztosít, ami a Straumann lágyrész-szintű implantátumsorozatán belül optimális megoldást biztosít korlátozott helykínálat, vagy alacsony rendelkezésre álló csontmennyiség esetén. A Straumann ezzel az implantátummal a lágyrész-szintű implantátumokat fejleszti tovább, amely a Roxolid és az SLActive implantátumoknál már megismert legújabb anyag- és felülettechnológiák előnyeit kínálja.

A Straumann Standard Plus Narrow Neck CrossFit® implantátumsorozat révén a cég olyan további újszerű tulajdonságokat vezet be, amelyek tovább egyszerűsítik a sebészeti és protetikai munkafolyamatot.

Az első klinikai tapasztalatokról több is megismerhető a dr. Giuliano Fragola Arnau-val készített alábbi interjúból. A Straumann fogászati implantátumrendszer új tagja 2012 áprilisától kapható Magyarországon.

Dr. Fragola (Madrid, Spanyolország) a szakértői csapat tagja, aki visszajelzéseivel az új Narrow Neck CrossFit implantátumrendszer fejlesztéséhez járul hozzá. Ebben a szerepkörben szerezte az európai piaci fogadtatást vizsgáló (még folyamatban lévő) teszt alatt első tapasztalatait az NNC alkatrészekkel kapcsolatban.

– Dr. Fragola, alkalma nyílt megismerni az új Narrow Neck CrossFit® implantátumot. Véleménye szerint milyen speciális előnyöket kínálnak az NNC implantátumok?

– Az NNC kitölti a rést a Straumann® fogászati implantátumrendszerében azáltal, hogy kiegészíti a lágyrészszintű implantátumok családját. A kis átmérőjű implantátumban a belső CrossFit csatlakozás által nyújtott rugalmasság megengedi többtagú hídpótlás készítését tengelyálláseltérés esetén is – ilyesmi korábban nem volt lehetséges a Straumann Narrow Neck (NN) implantátumok használatával. Az új rendszerből mind a fogorvosok, mind a fogtechnikusok profitálnak.

Az NN implantátumok kihívást jelentettek a protetikai helyreállítás végrehajtásában, mivel külső hatszögű csatlakozásuk miatt az implantátum ideális beültetéséhez több csontállomány volt szükséges, ha a restaurációt könnyen és kiszámíthatóan akartuk elkészíteni.

Az NNC implantátumok egy sor olyan opciót kínálnak, amelyek NN implantátumokkal nem voltak megvalósíthatók. Ez kiterjed a többtagú, csavarral rögzített stéges, vagy a Locator®
rendszerekre, még azokban az esetekben is, ahol eltérés mutatkozik az implantátum szöge és a kivehető fogpótlás behelyezési iránya között.

Ma az NNC rendszer egyesíti a Straumann által kifejlesztett legfrissebb újításokat. Az enosszeális kialakítás megfelel a Straumann csontszintű implantátumoknak, SLActive
felszínű és Roxolidból készül, így egy olyan implantátumot hoztak létre, amely a nagy primer stabilitás, a gyors osszeointegráció és a nagy mechanikai szilárdság szimbiózisát kínálja. Nem tudok más kis átmérőjű implantátumról a piacon, amely ezeket a technológiákat a lágyrészszint filozófiájával kombinálná. Ezen tulajdonságok kombinációja még kevés megmaradt csontstruktúra esetén is lehetővé teszi a fogak pótlását, ami gyakran előfordul fogágybetegségben szenvedő betegeknél. Más módszerek alkalmazása csontpótlást igényelne ezekben az esetekben, ami miatt viszont a páciensek vonakodnának az ilyen kezelésektől.

Straumann Standard Plus Narrow Neck CrossFit implantátumcsalád_

Az NNC platformra készített fogpótlások megfelelnek ezen páciensek igényeinek, sebészeti szempontból kiszámíthatók, a helyreállítás szempontjából pedig esztétikailag is kielégítők. Mindezt kevesebb műtéti terheléssel és a fogíny kezelésének jobb ellenőrzése mellett lehet elérni.

– Az NNC rendszer tartalmaz egy új implantátumtranszfert is, amelyet a beültetés után el lehet távolítani az implantátumról anélkül, hogy ki kellene oldani a zárócsavart. Milyenek a tapasztalatai ezzel a szerszámmal?

– A transzfereszköz, amelyet kifejezetten ehhez az implantátumhoz alakítottak ki, és amelynek kifejlesztésében magam is örömmel vettem részt, igazán könnyűvé teszi ennek az implantátumnak a klinikai felhasználását. Nagyon stabil, elegendően stabil ahhoz, hogy a kívánt nyomatékkal tegye lehetővé az implantátum szájba helyezését, akár manuálisan, akár kézidarabbal. Mihelyt beültették az implantátumot, a transzfer már nagyon könnyen eltávolítható az implantátumról: ki lehet húzni kézzel vagy csipesszel. Ha szükséges, újból könnyedén csatlakoztatható a behelyezés folytatásához. A korlátozott bukkális hozzáféréssel kapcsolatos klinikai tapasztalatunk alapján a bevivő eltávolítása sokkal könnyebb és kevésbé traumás a pácienseknek. Számukra kedvezőbb, hogy nem kell túlerőltetniük magukat, amikor kinyitják a szájukat, hogy eltávolítsák a tartót olyan helyzetekben, ahol az implantátumot premoláris régióba ültették be, amelynek nagyon kicsi a meziodisztális távolsága. Ilyen helyzetekben néha nehéz eltávolítani egy hagyományos, csavarmenetes tartót, mert nincsen hely a tartókulcsnak.

– A teherbírás szempontjából biztonságosnak találja-e egy 3,3 mm-es, keskeny protetikai platformmal és belső csatlakozással rendelkező Straumann lágyrész-szintű implantátum behelyezését?

– Mielőtt a Roxolid-ot elindították, én ritkán használtam kis átmérőjű implantátumokat, és csakis olyan esetekben, ahol a szilárdság nem volt kulcstényező. Ez az ötvözet egyénibb eljárásokat tesz lehetővé, és nem aggódom többé a teherbírás miatt akkor, ha az implantátumot bármelyik jóváhagyott indikáció esetében helyezem be. Már a bevezetésük óta dolgozunk a Roxolid implantátumokkal, a legösszetettebb helyzetekben sem fordult elő implantátumtörés.

Rendkívül kényelmesnek találom a mindennapi gyakorlatban ezeknek az implantátumoknak a használatát, és nagyon elfogadható klinikai eredményeket kaptam. A páciensek nagyra értékelik, hogy egy esztétikus, minimálinvazív eljárást választhatnak. Számunkra ez megerősíti azt a nézetet, hogy csökkenteni kellene a GBR (Guided Bone Reconstruction) technikákat, mivel a betegeink nem kedvelik őket, ami korlátozza az elfogadottságukat.

– Mennyire fontos egy keskeny protetikai platform belső csatlakozással?

– Én mindig is használtam belső csatlakozású implantátumokat. A külső csatlakozású implantátumok használata, mint amilyen a régebbi NN is, jelentősen bonyolította a munkámat. Az NNC implantátumoknál – többféle helyreállító opció mellett – dolgozhatok süllyesztett vagy félig süllyesztett technikával. Ez nagyon megkönnyíti a napi döntéshozatali folyamatomat.

Manapság elengedhetetlen, hogy rendelkezésre álljon a teljes készlet belső csatlakozású implantátumokból – legyen az akár keskeny, akár széles átmérő. A cervikális platform biztosítja a protetikai restaurációk jobb illeszkedését is azokon a területeken, ahol komoly hiány van az elegendő szövetállományból.

Az ilyen típusú platform segítségével harmonikus és természetes lágyszövetprofilokat tudunk létrehozni anélkül, hogy engedményeket tennénk az eljárás ínyszéli stabilitását, a mikrorés csontszövettől történő eltávolítását és a bakteriális mikroszivárgás kockázatának csökkentését illetően.

– Mi a gyakorlati tapasztalata az NNC-vel, és nézete szerint milyen klinikai helyzetek indokolják az NNC implantátumok használatát?

– Nagyon elégedett vagyok a gyakorlati tapasztalatommal. Az implantátum egy egész sor, a mindennapi praxisunkban használható kezelési lehetőséget kínál. A belső CrossFit
csatlakozás sokoldalúvá és teljessé is teszi az implantátumrendszert a protetika szempontjából. Többféle kezelést végeztünk, ami kiterjedt egyéni koronákra az alsó és felső frontrégiókban, többtagú frontpótlások készítésére olyan helyzetekben, ahol csekély volt a rendelkezésre álló csontállomány, és vékony állcsontgerincű páciensekre, aki elutasították a csontpótló eljárásokat. A műtéti eredmények optimálisak voltak kiváló csont- és lágyrészstabilitással.

Úgy gondolom, hogy standard helyzetekben a csontszintű NC implantátumok használata elegendő lehet, viszont a Standard Plus NNC-t kialakítása előnyösebbé teszi olyan helyzetekben, ahol nagyobb a higiénés kockázat, kevesebb a lágyszövet, és a mikrorést el kell távolítani a csont szintjétől egyfázisú behelyezéssel. Azon fogorvosok számára is megfelelő, akik tovább szeretnék használni a lágyrészszintű implantátumokat a csontszintű implantátumok helyett.

Sok esetben a csont és az íny mennyiségét növelő technikákat kell használnunk ahhoz, hogy esztétikailag elfogadható eredményeket kapjunk, ezt azonban nem mindig üdvözlik a pácienseink. Ez olyan, kis átmérőjű implantátumok iránti igényt teremtett, amelyek rutinszerűen, kiszámítható módon, és a protetikai komponensek széles választékával alkalmazhatók az ilyen szituációkban – mindezek olyan jellemzők, amelyeket a fogorvosok és a páciensek már elvárnak a Straumann fogászati implantátumrendszereitől.

Ez okból az implantátum indikációi magukban foglalják azokat az eseteket, amelyek kis átmérőt és szilárdságot követelnek meg a polírozott lágyszövet profillal együtt, amihez a lágyrész-szintű implantátumok használói már hozzászoktak, miközben ugyanolyan primer stabilitást kínálnak, mint a csontszintű implantátumok.

– Melyek az NNC előnyei a páciensek szempontjából?

– Az NNC egy új eszközt ad a sebész kezébe a speciális helyzetek megoldására. A páciensek azáltal profitálnak az NNC implantátumokból, hogy elkerülik azokat a komplex, kellemetlen és költséges kezeléseket, amelyeket sokáig tart elvégezni. Ennek eredményeként a páciensek kevésbé invazívnak érzik a kezelést. Amennyire én látom, a technológiai haladás abból áll, hogy olyan helyzetekre fejlesztenek ki megoldásokat, amelyek a múltban nehezen voltak megoldhatók a Straumann portfóliójából származó termékekkel.

Úgy gondolom, hogy az e téren végzett munka egy új korszak előhírnöke, amelyben az új ötvözetek ezen típusai egyre stabilabb, kisebb átmérőjű struktúrákat tesznek majd lehetővé. A következő lépés, hogy olyan kisebb alkatrészek előállításával fejleszszék tovább a technológiát, amelyek potenciálisan még komplexebb szituációk megoldására is használhatók.

– Dr. Fragola, köszönjük az interjút.