Hat évtizeddel a lézerek felfedezését és az első készülék megépítését követően a fogászatban, szájsebészetben, implantológiában és az APDT kezelésekben az in vitro és klinikai vizsgálatok irodalmi adatainak ezrei bizonyítják ezek jótékony hatásait a sztomatológia különböző területein.

2020-ra világszerte a modern rendelők széria-felszerelésévé váltak a soft-lézerek. Ha röviden áttekintjük az elmúlt két évtized nemzetközi irodalmát ebben a témakörben, három nagy témacsoportban találjuk a tudományos közlemények sokaságát. Az egyik csoport az általános sztomatológiai soft-lézer hatások elméleti és klinikai kutatási eredményeit közli, a másik a csontosodás és az implantátumok rögzülésének eredményeit taglalja, a harmadik pedig az APDT (Antimikrobiális Photo DinamikusTerápia) egyes jellemzőit gyűjti össze.

Jelen közleményben röviden áttekintjük a fontosabb eredményeket, eljárásokat és evidenciákat ezen a három területen, valamint a legújabb berendezéseket is bemutatjuk.

A kisteljesítményű (soft) lézerek alkalmazása bevált eljárás a különböző sebgyógyulási folyamatok serkentésében, a gyulladásos reakciók csökkentésében, valamint a fájdalommal járó kórképek kezelésében. Ezen ismert hatások a szájüregben elősegítik mind a parodontális kórképek kezelését (így bevált a gingivitis, parodontitis kezelésében), mind pedig az egyes szájbetegségek gyorsabb gyógyulását (herpes, aphtha, stomatitis stb.). Ugyancsak előnyös alkalmazása olyan műtét utáni állapotokban, amikor a gyógyulási folyamatok felgyorsítása fontos az eljárás sikeressége szempontjából, így különösen implantátumok behelyezését követően, csontpótlás után, egyéb szájsebészeti beavatkozások gyógyulási periódusában.

A soft-lézerek szájüregi alkalmazása során két hullámhossz-csoport alkalmazása terjedt el. Az egyik a piros színtartományba tartozó 630 nm – 670 nm hullámhosszúságú lézerek, melyek elsősorban a felszíni, másodsorban – kellő teljesítmény esetén – a mélyebb területek kezelését egy időben teszik lehetővé. Kiváló hatásuk a sebgyógyulási folyamatok gyorsításában, mind a nyálkahártya, mind a csontosodás vonatkozásában tapasztalható. Az infra tartományba tartozó lézerek között a mélyebb hatású 780-980 nm közötti hullámhosszak alkalmazása elsősorban a fájdalomcsillapítás és az ízületi eltérések kezelésében előnyös, valamint a csontgyógyulásban és az implantátumok osseointegrációjának támogatásában.

Az utóbbi években a 100-150 mW teljesítményű 650-660 nm-es lézerfényt adó lézerceruzák megjelenése 3 cm-es hatásmélységükkel jelentősen előtérbe került, részben a kiváló nyálkahártya sebgyógyítást gyorsító, sebzáródást elősegítő hatás miatt, részben az implantológiában való széles körű alkalmazhatósága révén. Ugyancsak páratlan előnye a parodontális kórképek kezelésében a methylénkék festékkel és e lézerrel végezhető antimikrobialis fotodinamikus terápia. Ezzel nem csak az ínytasakok hatásos kezelése, hanem a periimplantitisben való alkalmazhatósága is igen hasznos eljárássá teszi.

Az infra tartományba tartozó 780-980 nm közötti lézerek között a ceruzaméretben megjelentek az 500 mW-os, majd legújabban az 1800 mW-os berendezések, melyek már 8-10 cm mélységben is rendkívül hatásosak. Különösen a csontpótlás, az implantátumok beültetését követő folyamatok, valamint az állkapocs-ízületi kórképek területén értek el ezekkel kiváló eredményeket.

A magyar világszabadalomnak számító SAFE lézer technológia pedig új távlatokat nyitott a soft-lézer kezelésben, mivel szemüveg nélküli használata sokkal biztonságosabbá, egyszerűbbé és gyorsabbá tette rendelői alkalmazását. Szintén új utakat jelent ez a technológia abban is, hogy a rendelők a betegeik számára – a régebben fennállt szemre való veszély nélkül – rendelkezésre bocsáthatják a lézerkészülékeket otthoni használatra, például, amikor herpest kell néhány napon át kezelni, vagy a műtéteket követően, különösen pedig az implantátumok alkalmazását és a csontpótlást követő periódusban. A betegek nagyobb kezelési periódust igénylő esetekben (sinus liftek, nagyobb csontaugmentációs esetek stb.) meg is vásárolhatják, és betanítás után otthonukban is használhatják a lézereket a hosszú hónapokig tartó gyógyulási periódusban. Mivel ezek a SAFE lézer eszközök nagyon sokféle célra használhatóak, el tudják látni az „orvos a családban” funkciót, amikor a térdízületi, derékfájást, csípőproblémát stb. okozó kórképeket kezelhetik ezekkel ma a betegek is, mint a bőr-, az allergiás vagy a fül-orr-gégészeti betegségeket, a különböző háztartási balesetek sérüléseit vagy a sportsérüléseket.

SAFE-lézer 150 piros fényű lézerberendezés szájüregi alkalmazásra alkalmas száloptikával

Általános soft-lézer hatások a sztomatológiában

A soft-lézerek alapvető hatásai a fájdalomcsillapítás, gyulladáscsökkentés és a biostimuláció, valamint a sebgyógyulási folyamatok gyorsítása. A leggyakrabban alkalmazásra kerülő korszerű dióda-lézer kiszorította a korai időszakban elterjedt Helium-Neon-lézereket a mindennapos sztomatológiai praxisból.

Szájnyálkahártya betegségek közül a herpes, az aphta, a nem gyógyuló nyálkahártya fekélyek, krónikus gyulladásos jelenségek, sztomatitis a leggyorsabb eredményt mutatják. A lézerterápia gyors hámosodást eredményez, a gyógyulási idő általában a felére lerövidül.

Parodontális kórképek közül a parodontitis, a gingivitis, a fogak előtörését, a fogszabályozást kísérő jelenségek, a tasakok hagyományos vagy lézersebészeti kezelése kiegészítve soft-lézerrel gyors sebgyógyuláshoz, csontregenerációs folyamatok megindulásához, a gyulladás gyors szanációjához vezet.

Fájdalomszindrómák között a trigeminus neuralgia, atípusus arcfájdalom, postoperatív, posttraumás fájdalom eseteiben – a gondos diagnózist követően – a hagyományos terápiát kisteljesítményû lézerkúrával kiegészítve – vagy esetenként önállóan is – a fájdalomrohamok száma és a fájdalom erőssége jelentősen mérsékelhető.

A temporomandibularis ízületi kórképek – arthrósis, arth­ritis okozta panaszok – posttraumás ízületi fájdalmak, reflektorikus szájzár és egyéb folyamatok eseteiben elsősorban a fájdalom gyors megszüntetésével, a gyakran fennálló szájzár oldásával lehetővé válik a sztomatológiai szanáció, majd a hagyományos és a lézerterápiás kezelés a panaszok jelentős mérséklődéséhez vezethet. Reflektórikus szájzár lézersugárral sok esetben azonnal – 2-3 perc alatt – oldható.

Dentális eredetű gyulladásokban, periodontitis, gyökérkezeléshez kapcsolódó panaszok, periostitis, lymphadenitis, osteomyelitis, phlegmone eseteiben a gyulladásos jelenségek – hagyományos módon kezelve, és közben lézert is kiegészítésképpen alkalmazva – gyorsabban és sokkal mérsékeltebb fájdalomtól és oedemától kisérve gyógyulnak.

Nyálmirigybetegségek, asyália, syaloadenitis, syaloadenosis esetében a bevált, ismert eljárásokat lézerkezelés kúrával egészíthetjük ki, és a nyáltermelés serkentése, a fájdalom és egyéb panaszok mérséklődése tapasztalható sok esetben.

Tapasztalható a soft-lézer haemostatikus hatása, kisebb szivárgó vérzések csillapításában segít.

Csontgyógyulási folyamatok serkentése, szájsebészeti csontműtétek (resectió, cystectómia, implantatió, extractió, dentoalveolaris műtétek stb.) után azonnal lézerterápiát alkalmazva a postoperatív oedema és a fájdalom csökken, majd a műtét utáni 2-4 napban tovább alkalmazva a hámosodás, a sebgyógyulás felgyorsul, és a varratszedés 2-3 nappal hamarabb elvégezhető. A szövődmények száma jelentősen – mintegy 30-50%-kal – csökken.

Fontos, hogy a soft-lézerterápiát gondos vizsgálat, pontos diagnózis előzze meg, a legtöbb esetben a hagyományosan bevált gyógymódok kiegészítésére, kombinált kezelés részeként, esetenként pedig önállóan is alkalmazható.

Az utóbbi évek irodalmi adatai között számos vizsgálat bizonyítékait megtalálhatjuk a soft-lézerek objektív hatásosságára vonatkozóan. Petri és mtsai in vitro vizsgálataiban, sejtkultúrában 17 napon át végeztek lézerbesugárzást. Szignifikáns osteoblast aktivitás-fokozódást mutattak ki infra lézer besugárzás hatására az osteoblasztokon titanium felszínén. Obradovic és mtsai vizsgálataikban a soft-lézerek hatását vizsgálták a csont gyógyulására és a bioanyagok osseointegrációjára. Kiterjedt a vizsgálat a csontregenerációra, a parodontális regeneratióra is. Az irodalmi áttekintésből azt a következtetést tudták levonni, hogy a soft- lézerek egyre jelentősebb szerepet játszanak, és hatékonyságuk evidenciává vált világszerte a kísérletes és klinikai vizsgálatokból nyert eredmények alapján, elsősorban a parodontális és a csontregenerációs kezelések során a bioanyagok osseointegrációjában.

In vitro vizsgálatokban Stein és mtsai egyértelműen bizonyították, hogy 632 nm-es piros lézerrel kezelve a humán osteoblastok proliferációja és differenciálódása szignifikánsan fokozódik a kontrollhoz viszonyítva. Már a 2. és a 3. napon egyértelmű különbség mutatkozott az in vitro vizsgált eredményekben, vagyis a soft-lézer hatása 24-48 órával a besugárzást követően a csontképződés serkentésében nyilvánult meg. 31-58%-kal magasabb csontsejtmennyiséget, fokozott csontsejtosztódást követően magasabb oszteoblast darabszámot számláltak a lézerrel végzett kezelések hatására a kontrollhoz képest.  A csontsejtek differenciálódásában és maturációjában, az elcsontosodás mértékében is kifejezett különbséget találtak. Ez utóbbit az alkalikus foszfatáz, valamint osteopontin és a csont sialoprotein mennyiségének kimutatásával bizonyították. Ez utóbbiak mennyisége szignifikánsan magasabb volt a sejtekben, ami kifejezetten a lézer besugárzás hatására történt csontosodást igazolta.

Fakrazad és mtsai. a dentoalveoláris sebészeti beavatkozások utáni komplikációk kezelésében vizsgálták a softlézerek hatását. Kiemelték, hogy a műtétek után azonnal, majd 1-2 héten át alkalmazott sof-lézer kezelés jelentősen csökkenti a műtét utáni fájdalmat, ödémát, valamint a gyulladásos szövődmények számát. Vizsgálták impaktált bölcsességfog eltávolítás, parodontális műtétek esetén is, a dentális implantátumok behelyezését követően, endodontiai sebészetben és a gyökércsúcs-reszekciók alkalmával. Konklúzióként megállapítják, hogy az in vitro, valamint a rendkívül szerteágazó klinikai vizsgálatok egyértelműen a soft-lézerek kedvező hatását bizonyítják a fájdalomcsillapításban, a sebgyógyulás gyorsításában, a csontosodásban, az osseointegráció elősegítésében, a parodontális sebészeti beavatkozások és az endodontiai sebészeti beavatkozások eseteiben.

Woodruff és mtsai a sebgyógyulás kérdésének az irodalmi meta-analízisét végezték el. 24 nagyszámú esetet elemző tanulmány adatai alapján megállapították, hogy a sebgyógyulás serkentésére a soft-lézerek hatása kifejezetten, szignifikánsan pozitív. Mind az állatkísérletekben, mind a klinikai alkalmazásban azonos eredményt tudtak összesíteni. Pozitív volt az eredmények összesítése a gyulladás csökkentésében, a kollagén szintézisben, a sebek szakítószilárdságának növekedésében, a sebgyógyulás idejének csökkenésében, a seb méretének csökkenésében.

Weber és mtsai. az autológ csont beépülést vizsgálták infra-lézer besugárzás hatására patkányokon. Szignifikáns csontbeépülés gyorsulását találták az infra-lézer (830 nm) besugárzása hatására.

Setiner és mtsai az állkapocs-ízületi diszfunkció betegség kezelésében vizsgálták az infralézer hatását, placebo kontrollált kettős vak vizsgálati módszerrel, 39 beteg esetében. A betegek egyik részét naponta kezelték, összesen 10 alkalommal, a másik csoportban placebo lézert alkalmaztak. Statisztikailag értékelték a maximális szájnyitás mértékének, a fájdalomnak, a rágási nehézségnek a változását. Szignifikáns pozitív különbséget mértek mindhárom paraméter esetén a lézerrel kezelt csoportban, a placebóhoz képest.

Az újabb irodalmi adatok egyértelműen a piros tartományba, valamint az infra tartományba tartozó soft-lézerek megfelelő indikációs körökben és megfelelő kezelési paraméterek melletti alkalmazását egyértelműen és tudományosan bizonyítottnak, mint a sztomatológiai evidenciák körébe tartozó eszközét és módszerét kezelik.

SAFE-lézer 500-as infra-lézer berendezés

Soft-lézerek alkalmazása az implantológiában

Az implantológiai beavatkozások a fogászat, a szájsebészet egyik legnagyobb odafigyelést igénylő, magas fokú felkészültséget és jelentős rizikót jelentő tevékenységei. A műtétet megelőzően végzett kezelések kapcsán, az előkészítő fázisban a soft-lézerek alkalmazása segíti az extractiós sebek, a korrekciós műtétek, a csontpótlás gyorsabb gyógyulását, a megfelelő szájhigiénia kialakítását és fenntartását. Esélyteremtő hatása van a sikeres eljáráshoz, a beteget folyamatosan ösztönzi a rendszeres soft-lézer kezelés alkalmazása, hogy gondos és következetes látogató legyen a rendelőben, és nagy figyelmet fordítson a higiéniára.

Az implantológiaműtét, majd az inyformázó behelyezése után, a minél gyorsabb és szövődménymentesebb lágyrész- és csontgyógyulás rendkívül fontos. A rendszeres soft-lézer kezelés ápoló hatása nagyon megkönnyíti a – rendszerint sorozat-beavatkozásokon áteső – páciensek jó szájállapotának a fenntartását. Segíti az ideiglenes pótlások körüli szövetek jó kondíciójának a kialakulását.

Az oslói egyetem kutatói (Khadra és mtsai.) nyulak tibiáján vizsgálták a titán implantátumok csontosodását 8 héten keresztül, kettős vak kísérleti összeállításban. A 8 hét letelte után mérték az implantátumok rögzítettségének erejét, valamint röntgen microanalízist végeztek. A rögzítettség tekintetében az infrasoft-lézerrel kezelt esetekben 14,35 Newton, míg a nem kezelteknél 10,27 Newton rögzítő erőt mértek átlagban. A titánfelszínen a kalcium és foszfor microanalízis eredménye a lézerezett felszíneken 0,037 volt, míg a kezeletlen esetekben 0,034. A norvég szerzők egyértelműen bizonyítottnak látják, hogy 8 hét alatt az infra tartományú soft-lézerrel kezelt titánimplantátumok csontosodása, rögzítettségének mértéke, valamint a felszínén a foszfor és kalcium mennyisége – vagyis az implantátum és a csont közötti integráció mértéke – szignifikánsan magasabb a soft-lézer besugárzás hatására.

Osztrák kutatócsoport (Jakse és mtsai) juhokon végzett kétoldali sinus liftet crista iliacából vett saját csont átültetésével. Ezt követően 4 héttel, illetve 12 héttel implantátumokat ültettek be. 16 héttel a második műtét, vagyis az implantáció után, vizsgálták az eredményt. A lézerkezelést piros lézerrel végezték (75 mW, 680 nm, 4 Joule/cm2). Mind a 4., mind a 12. héten vett csontbiopsziák szövettani eredményei azt mutatták, hogy a lézerrel kezelt oldalon szignifikánsan kifejezettebb volt a csontosodás előrehaladása, mint a kezeletlenen. Ugyancsak az implantátum-csont rögzítettség tekintetében is szignifikánsan erősebb rögzülést találtak a lézerrel kezelt oldalon. Evidenciaként megállapították, hogy a soft-lézer kezelés mind a sinus liftek esetén a csontosodás felgyorsulását, mind pedig az implantátumok osseoiontegrációját szignifikánsan növeli.

Campagna és mtsai Brazíliában nyulak tibiáján vizsgálták az implantátumok stabilitását 660 nm piros lézer besugárzás hatására, majd anélkül a 15-30-45. napon. Megállapították, hogy a 15. és a 30. napon kifejezett szignifikáns különbség volt stabilitásban a lézerrel kezelt esetekben, a 45. napra a különbség megmaradt a lézeres csoport javára, de a mértéke csökkent. Kiemelik a vizsgálat konklúzióját, hogy különösen az implantációt követő első hónapos időszakban kifejezett a soft-lézer csontosodást és osseointegrációt fokozó hatása.

Morales és mtsai szintén Brazíliában klinikai vizsgálatban betegeken vizsgálták az infra-lézer hatását az implantátumok stabilitására. 30 beteg mandibulájába mindkét oldalon helyeztek be implantátumokat. A vizsgálat során resonancia frekvencia analízissel (RFA) vizsgálták az implantátum stabilitását. Az egyik oldalt lézerrel kezelték (830 nm, 86 mW, 92 Joule/cm2, 3 sec/pont, 20 pont/kezelés), a másik oldalon ugyanilyennek látszó módon, de placebo lézerrel. Az első lézerkezelés azonnal a műtét után történt, utána pedig 2 naponta, 14 napon keresztül.

Az implantátumok stabilitását mérték kezdetkor, majd a 10. napon, majd 3-6-9-12 hét múlva. A kezdeti stabilitás 65-84 között volt, átlaga 76. A legmagasabb értékeket a 10. napon mérték a lézerrel kezelt oldalon, a legalacsonyabbakat a 6., héten mindkét csoportban. A vizsgálat szerint az első 10 napban a kezdeti primér stabilitás elősegítésében szignifikáns az infra-lézer hatása.

Az utóbbi évek kísérletes kutatásai, valamint a tudományos klinikai eredményei, a randomizált kettős, vak vizsgálati eredményei egyértelműen igazolják, hogy a soft-lézerek alkalmazása mind a lágyrészek gyorsabb gyógyulása, mind a csontosodási folyamatok és az implantátumok osseointegrációjának serkentése szempontjából hatékony eszközök. Különösen jelentősek a csontpótló anyagok gyorsabb és tökéletesebb beépülésére, valamint az implantátumok első 10 napban történő stabilitásának erősítésére vonatkozó újabb eredmények.

SAFE-lézer 1800-as lézerberendezés

Soft-lézer alkalmazása az APDT kezelésekben

A 650-660 nm hullámhosszúságú, piros színű kisteljesítményű lézer fénye és a methylenkék oldat együttes alkalmazása, enyhébb esetekben képes a sebészi laserekhez hasonlóan, a tasakokban a kórokozók elpusztítására.

A Gáspár Medical Centerben (akkori nevén az Ecto Derma Polyklinikán) az APDT-t 2006 júliusában vezettük be. Elsősorban parodontitis, periimplantitis kezelésében alkalmazzuk. Az antimikrobiális fotodinamikus terápia kivitelezéséhez szükség van fényérzékenyítő anyagra, (megfelelő hullámhosszúságú) lézerfényre és oxigén-szabadgyökök keletkezésére. A megelőző tennivalók során a fotodinamikus kezelést gondos vizsgálat, orthopantomograph röntgenfelvétel, parodontális diagnózis felállítása, továbbá alapos subgingivális depurálás előzi meg. A gyakorlati klinikai alkalmazás első lépésében a terület megtisztítása történik: a fogkövek, a lepedék, a biofilm eltávolítása. Szükség esetén a művelet ismételhető, mindaddig, míg megfelelő higiénés állapotot nem érünk el.

Ezt követi a mikroorganizmusok megfestése a kezelt területen (festékoldat fecskendezése a tasakok területére vagy az egyéb kezelendő területre). A közepesen híg oldatot fecskendőből juttatjuk a tasakokba, illetve a kezelendő területre. 1-2 perc várakozás elegendő, hogy a mikroorganizmusok felvegyék a festéket. A metilénkék és toluidinkék festékek leginkább elterjedtek, valamint a malachitzöld oldat. A klinikán fotoszenzibilizátorként rutinszerűen a 0,01%-os metilénkék oldatot használjuk.

A kísérletes és klinikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a kék festékekhez a 630–665 nm közötti lézerek a leginkább alkalmasak. A fotoszenzibilizátor aktiválása energiafüggő folyamat, amelyet fizikai és optikai tulajdonságok határoznak meg. A festék megvilágítását olyan fénnyel kell végezni, amely a fotoszenzibilizátorban maximálisan abszorbeálódik. A megvilágításnál arra kell törekedni, hogy a lézerfényt bevezessük a kezelendő területre, ha lehetséges, direkt a tasakba. A lézerhatás 1-2 percig tart. A lézerfényt egyenletesen osztjuk el a kezelendő területen, parodontális tasak kezelése esetén, 6 szextánson: minden érintett fog körül 3–5 J/cm2 vagy 3–5 J/pont dózist jelent.

A gerjesztett állapotban lévő festékmolekula átadja energiáját a környezetében lévő oxigénmolekulának. Ily módon erősen toxikus szabad gyökök keletkeznek, és bekövetkezik a baktériumsejtfal oxidatív degenerációja, ezáltal a baktériumok elpusztítása.

APDT kezelés során kék festék bejuttatása a tasakokba

APDT lézer megvilágítás

APDT körkefés festékeltávolítás

APDT hyaluronsav alkalmazása

Az eljárás során keletkező toxicitás szigorúan helyben zajlik (legfeljebb 1-2 mm távolságig), környezeti vagy távolabbi hatása nincs. A megvilágítási idő a 150 mW-os SAFE-lézerrel 8 másodperc foganként. Kezelés végén körkefével esetlegesen eltávolítjuk a festék maradékait.

A parodontopátiák kezelése a jövőben a fogorvosok tevékenységének egyre nagyobb hányadát fogja kitenni, mivel egyrészt növekedik azoknak a pácienseknek a száma, akik idős korukra is megőrzik fogaikat, másrészt jelentősen növekszik a parodontális gyulladásban szenvedő fiatalok és középkorúak száma is. Az implantátumok egyre szélesebb körben való elterjedése kapcsán várhatóan növekedni fog a periimplantitisek száma is. Németországban évente közel 1 millió implantátumot helyeznek be, ebből kb. 40%-ban fordul elő a mucositis és a periimplantitis. Olaszországban évente 800 ezer dentális implantációról számolnak be, szintén 35-42% mucositissel és periimplantitissel, melyek kezelése fáradságos, és sajnos, sokszor eredménytelen. Napjainkban a parodontopátiák kezelésében előkelő helyet foglalnak el az antibiotikumok, de hatásuk az esetek döntő részében átmeneti vagy nem kielégítő.

A parodontopátiák és a periimplantitis kezelését célzó, hagyományos módon történő sebészi beavatkozás eredménytelenségének okai összetettek. Hosszú távú hatékonysága meglehetősen korlátozott, emiatt elterjedtsége is csekély.

Az APDT óriási előnye ezzel szemben, hogy nem alakul ki mellékhatás, de rezisztencia sem. Ezen kívül – annak köszönhetően, hogy nem fajtaspecifikus – a parodontális tasakban, illetve a periimplantitises területen lévő kevert infekción is úrrá tud lenni. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a festékanyag alkalmazása mellékhatásmentes, és fájdalom sem keletkezik. Az APDT hatására az összes vizsgált kórokozó tekintetében szignifikáns számcsökkenés következett be, ez az eljárás a parodontális betegségek és a periimplantitis kezelésére alkalmas, hatékony, széles körben biztosítható, és nagyon jó eredménnyel használható módszer.

Anton Sculean munkacsoportjában Wagenpfeil és mtsai a periimplantitis közepes és súlyos eseteinek zárt kezelésében vizsgálták az APDT alkalmazását. 16 páciens esetében egyik csoportban közepesen súlyos, 5 mm-es, illetve egy másik csoportban súlyos, 8 mm-es defektust kezeltek. A vizsgálatokat 2 hét, 3 hónap és 6 hónap múlva végezték, sulcus vérzési indexet, tasakmélység indexet, továbbá a tapadásveszteség mértékét, az implantátum és a fix mucosa távolságot mérték. Az eredmények között megállapították, hogy 3 hónap múlva a vérzési indexben és a klinikai tapadásveszteség mértékében szignifikáns volt a javulás. A súlyos csontveszteség esetén az eredmények kevéssé voltak kedvezőek, míg a kisebb, 5 mm-es csontveszteség esetén jó eredményt láttak. Konklúzióként megállapították, hogy az APDT kezelés az 5 mm-esnél nem nagyobb periimplantitis esetén alkalmas a további csontveszteség megállítására. A súlyosabb, 8 mm-es csontveszteség esetén a sebészi megoldásokat ajánlják, az 5 mm-es esetekben az APDT-t.

Periimplantitis röntgenképen

Kékfestés

Lézeres megvilágítás piros lézerrel

Hyaluronsavas kezelés

Anton Sculean munkacsoportjában Arweiler és mtsai 6 hónapos követéses vizsgálatban követték agresszív periodontitis esetén az APDT kezelés, valamint amoxicillin és metronidazol hatását. Céljuk az volt, hogy a nem sebészi APDT-t és antibiotikus kezeléseket hasonlítsák össze. 36 beteg esetén 6 mm-nél mélyebb tasakot kezeltek subgingivális depurálással, majd az egyik csoportot antibiotikummal kezelték, a másik csoportban 2 esetben APDT-t alkalmaztak. A plakk indexet, vérzési indexet, a gingiva recessiót, és a tapadásveszteséget vizsgálták kiinduláskor, majd 6 hónap múlva. Mindkét csoportban szignifikáns javulást regisztráltak valamennyi paraméter esetén.

Sculean munkacsoportjában Christodoulides és mtsai randomizált klinikai tanulmányban vizsgálták a parodontális terápiában az APDT kezelés hatását, annak klinikai és mikrobiológiai eredményeit. 24 krónikus periodontitisben szenvedő beteg esetén szubgingivális depurálást és egy APDT kezelést, a másik csoportban csak szubgingivális depurálást végeztek. 3, majd 6 hónap múlva vizsgálták újra a betegeket. Parodontális indexeket és mikrobiológiai tesztet végeztek. A vérzési indexben láttak szignifikáns különbséget az egyszer kezelt APDT-s csoportban a kontrollhoz képest.

Methylénkék oldat SAFE-lézer 150 piros lézerhez – APDT kezelés

Alwaeli és mtsai az APDT kezelés hosszú távú vizsgálatát végezték randomizált klinikai vizsgálatban, krónikus periodontitisben. Legalább 4 mm-es tasakokkal rendelkezett az a 16 páciens, akiket 3-6-12 hónap múlva vizsgáltak. Kifejezett szignifikáns különbséget találtak a parodontológiai paraméterekben. A tasakmélység jelentős csökkenését látták az APDT csoportban.

Sculean munkacsoportjában Schar és mtsai periimplanti­tisben vizsgálták az APDT kezelés hatását. 40 páciens esetén 4-6 mm-es periimplantáris tasakkal APDT-vel, majd anélkül kezelték a hagyományos gyógymódokkal együtt.  A 3 és 6 hónap múlva vizsgált paraméterek esetén az APDT kezelés statisztikailag szignifikáns pozitív hatását tudták regisztrálni. Megállapítják, hogy önmagában az APDT kezelés nem elegendő a periimplantitis kezelésére, de más eljárásokkal együtt alkalmazása hatékonyan segíti a gyógyulást.

Costa és mtsai a baktérium resistencia értékelésével, valamint a vírusfertőzésekre kifejtett APDT hatás tanulmányozásával foglalkoztak. Vizsgálataikkal bizonyították, hogy az APDT kezelések alternatív terápiaként alkalmazhatóak a szájüregi vírusfertőzések során.

Silva és mtsai. kutyákon vizsgálták – kísérleti körülmények között – gyökérkezelés és APDT kezelés alkalmazását. A gyökérkezelést követően 3 hónappal, az APDT kezelések szignifikánsan pozitív hatását tudták megállapítani a periapicális térre vonatkozóan.

Noavaes és mtsai. agressive periodontitisben, mikrobiológiai módszerekkel vizsgálták az APDT hatását. Szub­gingivális depurálást, továbbá az APDT kezelést követően 90 nap múlva végezték a vizsgálatokat. Megállapították, hogy a szubgingivális depuráslással és az APDT-vel más-más baktériumcsoportot tudtak eliminálni, illetve hangsúlyozták, hogy a két eljárás együttes alkalmazása a jelenleg ismert egyik leghatékonyabb eljárás az agressziv periodontitisben.

Az APDT kezelést egyhetes különbséggel – a Gáspár Medical Center protokollja szerint – 3 alkalommal végezzük egy kezelési periódusban, a komplex kezelés részeként. Ez elsősorban a krónikus periodontitis,  periimplantitis esetén, de kiterjedt különböző szájüregi bakteriális, gomba- és vírusos kórképek esetén is bevált és hatásos eljárás. Anton Sculean – a világszerte elismert vezető parodontológus – és munkacsoportja kiterjedt kísérletes – és klinikai tudományos vizsgálatok sorozatával bizonyította az eljárás hatékonyságát a krónikus periodontitis és periimplantitis során. Ezzel az APDT kezelés is bevonult – ezekben a kórképekben – az evidenciák közé.

A SAFE-lézer technológia

A SAFE lézerek magyar világszabadalomként, a 4/2009.(III. 17.) EüM rendelet alapján, a II. orvostechnikai osztályba tartozó orvostechnikai eszközök. Az MSZ EN ISO 13485:2012 szabvány és a 4/2009. (III. 17) EüM rendeletben meghatározott minőségirányítási rendszerrel rendelkezik. EK tanúsítvány száma: 144446-13-08-16. Tanúsító szervezet: CE Certiso Orvos- és Kórháztechnikai Ellenőrző és Tanúsító Kft. (NB 2409).

A Gáspár Medical Centerben a SAFE-lézer család 3 tagját alkalmazzuk fogászati, szájsebészeti, implantológiai és APDT célokra.

A SAFE lézer 1800-as kezelő felülete 5-ször nagyobb a SAFE-lézer 500-nál

A Safe-lézer 150-es készülék hatása a bőrfelszínhez vagy a szájnyálkahártyához közeli, kb. 3 cm mélységig érvényesül, ezért a felszínhez közeli elváltozások, gyulladások, fájdalmak gyógyításában van jelentős szerepe. A Safe-laser 150 egy sokoldalú használatra tervezett lágy-lézer készülék, számos kiegészítővel, így többfajta kezelést tesz lehetővé:

Bőrfelületre helyezve általános lézerként használható; Sugárszűkítővel orrnyílás bevilágítására is alkalmas (sugárszűkítő tartozék); Száloptikával a fül és a száj kezelhető hatékonyan (külön rendelhető); Kozmetikai kezelővel a speciális krémeket hatékonyan lehet a bőrbe juttatni (külön rendelhető); Teljesítmény: 150 mW folytonos (szórt sugárzás); Hullámhossz: 660 nm (piros fény); AA – elemes (tartozék) vagy akkumulátoros működés; Rendelhető kiegészítő száloptika (1 db sugárszűkítő tartozék).

A Safe-laser 500 Infra infravörös (808 nm-es) fénye sokkal mélyebb rétegekben nyelődik el, mint a piros fényű lézereké (biológiai hatása akár 8 cm mélységben is érvényesül), így kiválóan használható pl. mozgásszervi betegségek terápiájában, ahol fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő hatása van, és gyorsítja az izmok, inak, ízületek gyógyulását. Nagyobb dózis esetén az ízületi porcfelszínek és a porcok regenerálására is alkalmas.

Fogászati kezelések, műtétek után segíti a hatékonyabb, a csontban lejátszódó gyógyulást. Implantátumok és csontpótló anyagok beültetésénél gyorsítja a csontosodási folyamatokat.

Teljesítmény: 500 mW folytonos (szórt sugárzás); 1-es osztályú lézergyártmány; Hullámhossz: 808 nm (infravörös) + 4 db 630 nm LED; Akkumulátoros működés.

Fogászati betegségek, gyulladások hatékonyan kezelhetők akár az arcon keresztül (kívülről), akár a száloptika segítségével is (szájon belül). Fogászati kezelések, szájsebészeti műtétek, fogbeültetés után a lágy- és csontszövet gyógyulását egyaránt felgyorsítja. Fog implantátumok körül segíti a csontosodást és a hámtapadást (csontosodási fázis). Műtétek után lerövidül a gyógyulási idő, hamarabb lehet a varratokat eltávolítani. Szájzár esetén, az állkapocs ízületén végzett néhány perces Safe-lézer kezelés után az izom lazul, a szájzár pár perc alatt oldódik, a gyulladás csökken. A 8 cm-nél mélyebben fekvő kezelendő réteget jobban el lehet érni, ha a Safe-laser 500 Infra kezelőfejét kissé belenyomjuk a szövetekbe. Ha pl. nyílt seb miatt a lézert nem lehet ráhelyezni a bőrfelületre, akkor a lehető legközelebb kell tartani (max. 0,5 cm), ebben az esetben viszont a kezelési időt pontonként 1 perccel meg kell hosszabbítani, hogy a gyógyuláshoz szükséges megfelelő energiamennyiség bejusson a szervezetbe!

A Safe Laser 500 Infra fényét a testszövetek kevésbé nyelik el, így mélyebb rétegek kezelését is el lehet vele végezni (biológiai hatása akár 8 cm mélységben is érvényesül). Ezért kiválóan használható pl. mozgásszervi betegségek terápiájában, ahol fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő hatása van, és gyorsítja az izmok, inak, ízületek gyógyulását. Hasonlóan mély hatása révén hatásos az implantológiai alkalmazása, ahol az állcsontok belsejében levő szöveti struktúrák is jól kezelhetőek, akár az arcbőrön keresztül is.

Professzionális felhasználóknak készült a Safe-laser 1800, amelynek infravörös (808 nm-es) fénye sokkal mélyebb rétegekben nyelődik el, mint a piros fényű lézereké (biológiai hatása akár 10 cm mélységben is érvényesül).  Így kiválóan használható mélyen, a csontban zajló folyamatok kezelésére, akár csontpótlás vagy implantátumbeültetés esetén, ahol a csontosodást serkenti, vagy a mozgásszervi betegségek terápiájában, ahol fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő hatása van, továbbá gyorsítja az izmok, inak, ízületek gyógyulását. Nagyobb dózis esetén az ízületi porcfelszínek és a porcok regenerálásra is alkalmas.

Fogászati kezelések, műtétek után segíti a hatékonyabb gyógyulást.

Teljesítmény: 1800 mW folytonos (szórt sugárzás); 1-es osztályú lézergyártmány; Hullámhossz: 808 nm (infravörös) + 1 db 630 nm LED; Nagy kezelőfelület: 12,5 cm2; Akkumulátoros működés.

A SAFE-lézer technológia, miután lehetővé teszi, hogy a berendezéseket ne csak orvosok, asszisztensek, szájhigiénikusok, hanem a betegek is alkalmazhatják, elterjedt új lehetőség a fogorvosi rendelők részére a SAFE-lézerek bérlése vagy bérbe adása a pácienseknek otthoni használatra is. Orvosi utasítások és kontroll alatt alkalmazhatja a készüléket otthonában, a betegeknek nem szükséges alkalmazásához a tanfolyam elvégzése. Napi néhány perc kezelés elegendő a kívánt lokális és szisztémás hatás eléréséhez.

(A közleményben szereplő hivatkozott irodalom a szerzőknél rendelkezésre áll.)

Dr. Gáspár Lajos, dr. Tóth Gáspár Máté