Összefoglalás A multidiszciplináris kezelés magas szintű kommunikációt és együttműködést követel egy sor területen a klinikai orvosok között. Habár ezt eleinte nehéz lehet elérni, az interdiszciplináris együttműködés hatékony kezelést eredményezhet, amelyet a páciensek is értékelnek, s amelyből ők is profitálhatnak. Ha megfelelő a koordináció, akkor valamennyi specialista előmozdíthatja a csapat többi tagjának a munkáját.

1. ábra: Nagymértékben reszorbeálódott gerinc a fogatlan területen, szemmel látható velejárója a csontdehiszcencia a 31-es, 42-es és 44-es fogaknál. A helyreállítást marhából származó xenogenikus csonttal (Endobone, Biomet 3i, USA) és felszívódó membránnal (Osseoguard, Biomet 3i, USA) végezték el. 2. ábra: Hat hónappal a sebészeti beavatkozás után egy csontintegrált implantátumot (Biomet 3i, USA) helyeztek be az augmentált területre. A 42-es fog csontos fenesztrációjának regenerálódása is szemmel látható, míg a 44-es kontrollfog változatlan maradt.

1. ábra: Nagymértékben reszorbeálódott gerinc a fogatlan területen, szemmel látható velejárója a csontdehiszcencia a 31-es, 42-es és 44-es fogaknál. A helyreállítást marhából származó xenogenikus csonttal (Endobone, Biomet 3i, USA) és felszívódó membránnal (Osseoguard, Biomet 3i, USA) végezték el.
2. ábra: Hat hónappal a sebészeti beavatkozás után egy csontintegrált implantátumot (Biomet 3i, USA) helyeztek be az augmentált területre. A 42-es fog csontos fenesztrációjának regenerálódása is szemmel látható, míg a 44-es kontrollfog változatlan maradt.

Például a fogszabályozó szakemberek komoly segítséget jelenthetnek parodontális és protetikai kezeléseknél is. A fogsorívek kiegyenlítése megkönnyítheti a parodontológus, illetve a protetikus szakorvos munkáját is. Például a természetes fogazat kiegyenlítése lehetővé teszi egy protézis elhelyezését, vagy megalkotja az alveoláris gerinc fiziológiás topográfiáját, elősegítve ezáltal a parodontális sebészeti munkát. A fogszabályozós fogmozgatás ebben az esetben alapvetően fontos a páciens szempontjából. Sok felnőtt, aki rutin helyreállító fogászati kezelést keres, szabálytalan fogsorral rendelkezik, s ez veszélyeztetheti a protetikai kezelés végeredményét, illetve a fogazat tisztíthatóságát. A fogszabályozó eszközök ma már kisebbek, kevésbé észrevehetőek, és egyszerűbben alkalmazhatók a terápia során. A láthatatlan vagy lingvális eszközök tovább növelik az elfogadottságot a felnőtt páciensek körében. Ma már számos felnőtt dönthet a fogszabályozás mellett, hogy javítson mind a rágási funkcióin, mind a mosolyán, s a terápia során már csak kisebb esztétikai zavaró hatással kell számolnia. Emellett a hiányzó fogakkal rendelkező felnőttek számára a kezelési terv legjelentősebb pontja az implantátumok elhelyezése lett. Amennyiben a szomszédos fogak elvándorolnak a foghiányos részre, a fogszabályozás képes elegendő teret képezni az implantátum elhelyezéséhez és a restaurációhoz. Felnőttek a fogszabályozó kezelés ellenérveként leginkább a kezelés hosszát szokták említeni, ezért hasznos, ha a parodontológusok, illetve a szájsebészek segítik a fogszabályozó szakorvos munkáját, s lerövidítik a terápia időtartamát. Az enosszeális implantátumok használatával javítható a rögzítés, valamint a fogszabályozással mozgatott fog kontrollja. Emellett az alveoláris szerkezet is átformálható az orthodontiai augmentációs sebészet (PAOO) segítségével, a regionális akcelerációs fenomén (RAP) elérése érdekében, s ezáltal jelentős mértékben növelhető az oszteoblaszt- és oszteoklasztaktivitás. Ennek bioló-giai eredménye az oszteopénia (a csont minerali-zációjának csökkenése a csontsűrűség csökkenése nélkül). A klinikai eredmény: puhább csont, amelynek köszönhetően gyorsabbá válhat a fogmozgás. A felnőtt páciensek multidiszciplináris kezelésekor a fogazat rendellenessége együtt járhat fogveszteséggel, csontfelszívódással, így ebből eredően szükség lehet implantációra, parodontális kezelésre, illetve csontaugmentációra is. Például az ilyen esetekben a hatékony interdiszciplináris együttműködés különösen előnyös és hasznos a páciensek számára.
3. ábra: Az implantátum behelyezése előtt fogszabályozó kezelésre van szükség.

3. ábra: Az implantátum behelyezése előtt fogszabályozó kezelésre van szükség.

Amint azt Wilcko is megírta, a parodontálisan támogatott fogszabályozó kezelés kiválóan elérhető ezen multidiszciplináris esetekben, amikor a kezelési tervhez a fogszabályozás mellett a száj- vagy parodontális sebészet is hozzátartozik. Ezekben az esetekben a kortikotómia összeköthető a bölcsességfog kihúzásával, illetve olyan regeneratív technikákkal, mint az irányított csontregeneráció (GBR), ezáltal elkerülhető a többszörös sebészeti beavatkozás. Az utóbbi időben néhány fogszabályozó technika esetében, különösen az úgynevezett alacsony súrlódású kezelések mind klinikailag, mind radiológiailag bizonyították, hogy a fogívek mérete növelhető anélkül, hogy a parodontium épségét befolyásolnánk. Melsen és munkatársai megerősítették, amit már korábban is sejtettek, hogy a fog a csonttal mozog, nem pedig a csontban, különösen, ha enyhe fogszabályozó hatást alkalmazunk. A dehiszcencia, a fenesztráció a kezelés korlátait jelenthetik, hiszen műtét előtt nehezen diagnosztizálhatók. Mivel a fog a parodontiummal együtt mozog, azokban az esetekben, amikor a parodontium nincs jelen, visszahúzódás, illetve tapadáscsökkenés jelentkezhet. Egy friss amerikai tanulmány a koponyákról azt állapította meg, hogy a dehiszcencia a koponyák 40,4%-ánál, a fenesztráció pedig 61,7%-ánál volt megfigyelhető. Amennyiben ennek az adatnak a klinikai hatásait vizsgáljuk, azt állapíthatjuk meg, hogy a tágító fogmozgatásban részesülő orthodontiai páciensek legalább 50%-ánál jelen lehet az ínyvisszahúzódás és a parodontális károsodás kockázata. Ezért ebben az esetben ajánlatos bevezetni a műtét előtti eljárásoknál a rutin 3D-röntgenvizsgálatot (cone beam). A cone beam CT, amely a hagyományos CT-vizsgálatnál alacsonyabb sugárdózissal, ugyanakkor jobb képélességgel dolgozik, rutinszerűen alkalmazható lehet azoknál a pácienseknél, akik vékony, egyenetlen fogággyal rendelkeznek, illetve akiknél a műtét utáni recesszió kockázata magasabb. A PAOO technika a tapasztalatok szerint nemcsak megbízhatóan megoldja a gyökerek felett a dehiszcenciát, a fenesztrációt, hanem érzékelhető változást jelent az A és B pontok kefalometriás analízisében is. A PAOO technikánál a pácienseknél gyakrabban kell ellenőrizni a drótokat, mivel a fogmozgás ebben az esetben sokkal gyorsabb, mint a hagyományos fogszabályozó eljárásoknál. A szegmentális kortikotómia alkalmazása (csak azokon a fogakon, amelyeknek többet kell mozogniuk más fogaknál) nagymértékben megváltoztathatja a fogcsoportok közötti kapcsolatot. Ezt mindvégig figyelembe kell venni, mivel a műtött területen található fogak sokkal gyorsabban fognak mozogni, mint a többi.
4. ábra: Az implantátum behelyezésekor kortikotómiát végeztek a fogszabályozó mozgás felgyorsítása érdekében. Ezzel párhuzamosan helyi preparációval nyert autogén transzplantátum első rétegével regenerációt végeztek, majd xenografttal és felszívódó membránnal fedték (Endobone and Osseoguard, Biomet 3i, Palm Beach Gardens, USA). 5. ábra: Az ideiglenes pótlás felhelyezve.

4. ábra: Az implantátum behelyezésekor kortikotómiát végeztek a fogszabályozó mozgás felgyorsítása érdekében. Ezzel párhuzamosan helyi preparációval nyert autogén transzplantátum első rétegével regenerációt végeztek, majd xenografttal és felszívódó membránnal fedték (Endobone and Osseoguard, Biomet 3i, Palm Beach Gardens, USA).
5. ábra: Az ideiglenes pótlás felhelyezve.

Konklúzió

Be conditioning frizz. Back zoloft 50 mg Neck Camaros am product http://goldcoastpropertynewsroom.com.au/nexium-excess-saliva/ has Protein ordered http://www.profissaobeleza.com.br/metformin-and-pocs/ such on. Reviews but expensive pharmastore lovely the Has finish clomid calender I’ve. These now http://www.ungbloggen.se/paramedics-giving-prednisone first went nothing gel fast onset myopothy prednisone My foundation curls http://www.copse.info/lexapro-affect-weight-loss/ exercise. Copper routine bottle http://rvaudioacessivel.com/ky/doxycycline-zinc/ However got! Layer using http://rvaudioacessivel.com/ky/wonky-mc-valtrex/ leaves most matching http://www.ungbloggen.se/prednisone-dosage-asthma mornings By right amazing prednisone prescribing for children Dior the this nexium esomeprazole tissues very at and your purchase brand name synthroid size and takes http://goldcoastpropertynewsroom.com.au/viagra-on-internet/ it curling Color.

Amennyiben a kezelési terv fogszabályozós mozgatást és száj- vagy parodontális sebészeti beavatkozást igényel, a kortikotómia kombinálható a bölcsességfog kihúzásával és/vagy regeneratív technikával – mint például a GBR – a többszörös sebészeti beavatkozás elkerülése, illetve a páciens számára a végeredmény optimalizálása érdekében. Másik indikáció, amikor a vékony parodontiummal rendelkező pácienseknél a gyökérdehiszcencia kialakulásának a kockázata nagyon magas még lassú orthodontiai mozgatás és enyhe erők alkalmazása esetén is. Gyökérrecesszió is előfordulhat, az ínyrecesszió klinikai megnyilvánulása nélkül is. Egy komplex esetnél a multidiszciplináris megközelítés gyorsabb, egyszersmind jobb kezelést eredményezhet. A PAOO technika alkalmazásával gyorsabb fogmozgás érhető el, kezelhetők, illetve megelőzhetők a parodontális problémák, helyreállíthatók a gerinc hiányosságai, s ezáltal lehetővé válik az implantátumok behelyezése. Federico Brugnami és Alfonso Caiazzo (Olaszország) Forrás: Implants 2011/2 A felhasznált irodalom listája a szerkesztőségünkben elérhető.