A fogorvosi terápiában egyre nagyobb teret foglal el a digitalizálás, jelentősége folyamatosan nő.  A bemutatott eset azt ábrázolja, hogyan készíthető a komputer segítségével behelyezett implantátumokra esztétikus, feszülésmentesen illeszkedő, CAD/CAM-eljárással gyártott alsó híd.

63 éves hölgypáciens jelentkezett praxisunkban. Alsó pótlása egy kb. 20 éves, CEKA-gömb­fejekkel elhorgonyzott kombinált munka volt. Rögzített fogpótlást szeretett volna kapni. A DVT-felvétel kiértékelését követően megállapítottuk, hogy az alsó állcsontban egyetlen fogat sem lehet megtartani (1. ábra). Az ideiglenes pótlás és a fúrósablon megtámasztásához a 4.5-ös és a 3.8-as fogakat kívántuk igénybe venni. Tervbe vettük négy ANKYLOS implantátum interforaminális elhelyezését, illetve ezekre CAD/CAM-eljárással csavarrögzítésű kobalt-króm híd illesztését (2. ábra). Első lépésben, a laboratóriumban szkennelősablon készült (3. ábra). Az implantátumok ideális elhelyezését az ExpertEase szoftverrel (4–5. ábrák) terveztük meg. Az ebbe integrált párhuzamosító eszköz nagy segítségünkre volt abban, hogy az implantátumok egymással párhuzamosan álljanak, ami ebben az esetben a CAD/CAM-készítésű híd esztétikai sikerének nagyon jó előfeltétele volt. Az ANKYLOS Balance bázisfelépítménye 15o-os kúpot formál. Ezzel lehetővé válik számunkra akár 30o-os divergencia kiegyenlítése, amelyet a protetikai rész behelyezésénél jól kihasználhatunk. A terv alapján fogmegtámasztású fúrósablont készítettünk (6. ábra). Intraoperatíve eltávolítottuk a 3.3-as és a 4.3-as fogakat, valamint ellenőriztük a sablon biztos és pontos illeszkedését a 4.5-ös és a 3.8-as fogakon (7. ábra). A fúrósablonnal – különös tekintettel az extrakciós alveolus területére – vezetett, biztonságos módon fúrhatunk. A 8. és 9. ábra a behelyezett implantátumokat mutatja. Hathetes, zárt gyógyulást követően, az implantátumokat az ExpertEase Guide segítségével szabadítottuk fel. Ez a módszer segít az implantátumok helyes pozíciójának megtalálásában, és a nyálkahártya-lyukasztóval történő, minimálinvazív feltárásban is. A megfelelő ANKYLOS bázisfelépítményeket a gingiva gyógyulási fej körüli vastagságának megfelelően választottuk ki; ezután következett a keskeny Balance bázisfelépítmények behelyezése a CAD/CAM-protetikához (10. ábra).

1. ábra: A kiindulási helyzet. 2. ábra: A terv – csavarrögzítésű híd négy interforaminális elhelyezésű implantátumra.

1. ábra: A kiindulási helyzet.
2. ábra: A terv – csavarrögzítésű híd négy interforaminális elhelyezésű implantátumra.

3. ábra: Laborkészítésű szkennelősablon. 4. ábra: Idealizált és párhuzamosított implantátumtervezés.

3. ábra: Laborkészítésű szkennelősablon.
4. ábra: Idealizált és párhuzamosított implantátumtervezés.

5. ábra: Implantátumtervezés virtuális felépítményekkel az ExpertEase tervezőszoftverrel. 6. ábra: Fogmegtámasztású fúrósablon.

5. ábra: Implantátumtervezés virtuális felépítményekkel az ExpertEase tervezőszoftverrel.
6. ábra: Fogmegtámasztású fúrósablon.

7. ábra: A sablon biztos illeszkedése és megtámasztása a 3.8 és a 4.5 fogakon. 8. ábra: A behelyezett implantátumok.

7. ábra: A sablon biztos illeszkedése és megtámasztása a 3.8 és a 4.5 fogakon.
8. ábra: A behelyezett implantátumok.

9. ábra: Az implantátumok röntgenképe. 10. ábra: A végleges, ANKYLOS Balance keskeny bázisfelépítmények behelyezése a CAD/CAM-protetikához.

9. ábra: Az implantátumok röntgenképe.
10. ábra: A végleges, ANKYLOS Balance keskeny bázisfelépítmények behelyezése a CAD/CAM-protetikához.

Az első lenyomatot a speciális retenciós sapkákkal, gingivaszinten, Aquasil lenyomat­anyaggal vettük, gyári kanállal (11. ábra). A laborban ezután az első mintát a laboranalógokkal készítették el. A retenciós sapkákat Pattern Resinnel fogták össze. Ezután a Pattern Resin kulcsot elvágták – a vágásoknak keskenyebbeknek kell lenniük egy milliméternél, hogy a polimerizációs zsugorodást az ismételt rögzítésnél a szájban minél kisebbre tervezhessük (12. ábra). Erre egyéni kanalat készítettek.

11. ábra: Lenyomatvétel gyári kanállal. 12. ábra: A retenciós sapkák összekötése Pattern Resinnel.

11. ábra: Lenyomatvétel gyári kanállal.
12. ábra: A retenciós sapkák összekötése Pattern Resinnel.

Ezt követi a lenyomati kulcs elhelyezése a szájban. Fontos, hogy a Pattern Resin stégek ne érintkezzenek egymással! Ezután történik a Pattern Resin stégek összefogása a szájban, majd az egyéni kanál illesztése (13. ábra). A műanyag kulcs alá is fecskendeztünk Aquasil anyagot, majd következhet a második lenyomatvétel, egyéni kanállal (14. ábra).

13. ábra: A lenyomati kulcs összekötés előtt a szájban. 14. ábra: Lenyomatvétel lenyomati fejekkel és kulccsal.

13. ábra: A lenyomati kulcs összekötés előtt a szájban.
14. ábra: Lenyomatvétel lenyomati fejekkel és kulccsal.

Viaszból teljes viaszmintázat készült, ezt szájba próbáltuk, majd ennek alapján készült el CAD/CAM-eljárásban a kobalt-króm hídváz (15. ábra). A 4.5 fog extrakcióját követte a vázpróba, majd a Sheffield-teszt a pontos illeszkedés ellenőrzése érdekében (16. ábra).

15. ábra: A kész kobalt-króm CAD/CAM hídváz. 16. ábra: Az illeszkedés ellenőrzésének  a próbája.

15. ábra: A kész kobalt-króm CAD/CAM hídváz.
16. ábra: Az illeszkedés ellenőrzésének
a próbája.

A viaszmintázat alapján a vázat egyedi műanyag leplezéssel látták el. A köztes tagok bázisának ovális kialakítása lehetővé teszi a könnyű tisztítást annak ellenére, hogy a gingivára is nyomást vezet (17. ábra). A 18. és 19. ábra bemutatja a hidat in situ a csavarokkal. A végeredmény nagyon elegáns, esztétikus, gracilis és egyedi CAD/CAM-készítésű híd, mellyel a hölgypáciens nagyon elégedett volt, mivel az „új fogai” természetes hatásúak voltak.

17. ábra: Ovális köztes tagok az ideális tisztíthatóság érdekében. 18. ábra: A híd a rögzítő- csavarokkal.

17. ábra: Ovális köztes tagok az ideális tisztíthatóság érdekében.
18. ábra: A híd a rögzítő- csavarokkal.

19. ábra: A kész híd.

19. ábra: A kész híd.

Az utókezelés során a hidat évente kétszer eltávolítjuk, illetve évente egyszer a csavarokat is kicseréljük.

Alexander Fischer (Németország)
Forrás: Implantologie Journal 2012/8