Dental Hírek

2 500 Ft

Kategória:

Leírás

Leírás

A fogászat egészségpolitikai és információs magazinja

 

A Dental Hírek ál­lan­dó ro­va­ta­i­ban rész­le­te­sen elem­zi és fi­gye­li az egész­ség­ügy, azon be­lül a fo­gá­szat idő­sze­rű té­má­it, ered­mé­nye­it; ezek­ről az EGÉSZ­SÉG­POLI­TI­KA, az AKTU­Á­LIS és a FÓ­KUSZ ro­vat­ban ol­vas­hat­nak. A ri­por­tok a szakmát érin­tő leg­fon­to­sabb ese­mények­ről is be­szá­mol­nak. A szaktudomány legfrissebb eredményeiről, új technológiákról, kutatásokról MED. DENT rovatunk segítségével bő- vítheti ismereteit. A SZA­BAD­IDŐ és a MO­ZA­IK ro­va­tunk­ban nem­csak szak­mai té­má­jú cik­kek­kel nyúj­tunk sok­ol­da­lú tá­jé­koz­ta­tást, ha­nem fon­to­sabb kul­tu­rá­lis ese­mé­nyek­ről, uta­zá­si le­he­tő­sé­gek­ről, újon­nan meg­je­le­nő köny­vek­ről stb. is tu­dó­sí­tunk.

 

Évente 4 szám jelenik meg.

Vélemények (0)

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Dental Hírek” értékelése elsőként

Septodont

APRÓ

  • Neak finanszírozott praxisomba ,Dabasra keresek szakképzett asszisztenst főállásba (8 órás bejelentés),plusz heti egy-két magánrendelés... Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal…

    [Több]

  • Fogászati asszisztens munkatársat keresünk június eleji kezdéssel 2012. óta működő debreceni fogorvosi rendelőnkbe. Amit kínálunk: - fiatalos, vidám csapat -…

    [Több]

WEBSHOP ajánló