Egy fogászati rendelő létesítése előtti fontosabb szempontok

Egy fogászati rendelő kialakítása a kialakítandó gépészeti rendszerek és alapfelszerelés miatt az átlagos építési és átalakítási munkáknál drágább beruházás, gondos, mindenre kiterjedő előkészítést kíván. Cikkünkben a rendelő helyének kiválasztásakor figyelembe veendő főbb szempontokra, illetve a jogszabályi előírásokra és a legfontosabb műszaki feltételekre térünk ki.

1. A rendelő helyének kiválasztása

1.1 Nagy gyalogosforgalmú, központi elhelyezkedésű területen legyen.
1.2 Fontos a tömegközlekedéssel és személygépkocsival történő megközelíthetőség.
1.3 Személygépkocsival érkezők parkolási lehetőségének biztosítása, erről később részletesen.
1.4 Külföldi, beutazó pacientúrát megcélzó rendelő esetén könnyen elérhető szálláshely- és egyéb szolgáltatások.
1.5 A Helyi Építési Szabályzat előírásai engedélyezik-e a kiválasztott telken vagy meglévő épületben az egészségügyi szolgáltatóegység elhelyezését/kialakítását.
1.6 A választott helyen hogyan, milyen módon lehetséges biztosítani a hatályos rendelet szerinti személygépkocsik elhelyezését.
1.7 Tisztázni kell az önkormányzattal, hogy amennyiben műemléki vagy helyi védettség alatt álló épületben van a kiválasztott ingatlan, úgy abban elhelyezhető-e fogászati rendelő, a védettség esetlegesen milyen könnyítésekkel jár a személygépkocsik elhelyezése tárgyában?
1.8 Előzetesen célszerű megszerezni az ingatlan tulajdonosainak hozzájárulását a fogászati rendelő kialakításához és jövőbeni működéséhez. Ezt legegyszerűbben közgyűlési határozattal lehet biztosítani, a jóváhagyó nyilatkozatot egyes önkormányzatok kötelező tartalmi kellékként előírják az építéshatósági eljáráshoz.

Amennyiben a tervezett rendelőt használt ingatlanban tervezik kialakítani, úgy a tulajdonostársak közgyűlési jegyzőkönyvben rögzített hozzájáruló nyilatkozatát még a vásárlás (és fizetés) előtt, az előző tulajdonos kezdeményezése és közbenjárása mellett javasolt megszerezni.

2. Jogszabályi környezet

2.1 Építéshatósági eljárások:
2.1.1 Építési engedélyezési eljárás

Új építményben történő elhelyezés vagy meglévő épületben történő elhelyezés esetében szükséges, amennyiben a kialakítás építésiengedély-köteles építési tevékenységgel jár.

Ilyenek a tartószerkezeteket érintő beavatkozások, teherhordó falakban kialakítandó nyílásképzések vagy a homlokzat megváltoztatása.

2.1.2 Településképi bejelentési eljárás

A rendeltetés megváltoztatásának vagy a rendeltetés részbeni megváltoztatásának bejelentésére irányuló, egyszerűsített építéshatósági eljárás.

A működési engedélyezési eljárás során a szakhatóság egyre gyakrabban kéri a bejelentési eljárásról szóló igazolást. A benyújtandó dokumentáció fontos része az ún. parkolási mérleg, melyet a huzamos emberi tartózkodás céljára szolgáló helyiségek alapterületére vetített 10 m2/gépkocsi norma figyelembevételével kell elkészíteni.

Amennyiben az önkormányzat külön parkolási rendeletben szabályozza a személygépkocsik elhelyezésének körülményeit, úgy azt is fegyelembe kell venni. Egészségügyi szolgáltató tevékenység gyakorlására helyi parkolásirendelet-könnyítéseket (50%) és -szigorításokat (max. 2 gépkocsi-parkolóhely megváltása) is tartalmazhat.

2.2 Szakhatósági eljárás:

Építési engedélyezési eljárás esetén az építési hatóság hivatalból megküldi véleményezésre a dokumentációt a területileg illetékes szakhatóságnak. Ez korábban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) volt, 2015-től a Kormányhivatal rendszerébe integrált, területi illetőségű Népegészségügyi Osztály.

A terveket a településképi bejelentési eljárás esetén is célszerű a szakhatósággal előzetesen egyeztetni és véleményeztetni. Ezzel megelőzhető, hogy a működési engedély kiadását megelőző helyszíni szemle alkalmával jelezhessen lényeges kifogást a szakhatóság, esetlegesen költséges átépítést követően lehessen csak megszerezni az engedélyt.

A dokumentáció felülvizsgálata során a szakhatóság különös tekintettel ellenőrzi, hogy a tervek megfeleljenek:
– az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM (Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, 2006-ban megszűnt) rendelet előírásainak;
– az Országos Epidemiológiai Központ és a Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek tagozata ajánlásának;
– az országos településrendezési és építési követelményekről szóló, többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet követelményeinek, továbbá a helyi előírásokat tartalmazó HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) előírásainak.

A közegészségügyi dokumentáció tartalma:

– építész műszaki leírás,
– orvostechnológiai műszaki leírás, az egyes kezelőhelyiségekben végzendő tevékenységek szakmakód szerinti részletes ismertetésével,
– meglévő alaprajz,
– tervezett alaprajz,
– tervezői nyilatkozatok,
– parkolási mérleg,
– a kialakításhoz és működtetéshez hozzájáruló nyilatkozatok vagy közgyűlési jegyzőkönyv,
– igazolás a rendeltetés megváltoztatásával kapcsolatos építéshatósági eljárásról,
– építési jogosultságot igazoló okirat, tulajdoni lap vagy bérleti szerződés.

2.3 Röntgenmunkahely létesítése

Intraorális, panorámaröntgen-készülék, fogászati CT telepítése előzetesen benyújtott dokumentáció alapján lehetséges.

A sugárvédelmi dokumentációt csak erre jogosult, az Országos Atomenergia Hivatal honlapján közzétett névjegyzékben szereplő sugárvédelmi szakértő készítheti, a terveken szerepelnie kell a készülék(ek) pontos megnevezésének és a sugárvédelmi műszaki kialakításnak.

A sugárvédelmi, röntgenmunkahely létesítésére vonatkozó dokumentációt az Országos Atomenergia Hivatalnak (1036 Budapest, Fényes Adolf utca 4.) kell benyújtani.

Balanyi Géza
(A cikk következő részében a tervezés, a belsőépítészet és a kezelőhelyiségek ergonomikus kialakításának feltételeit taglaljuk.)

Axo bau hird