Tudtátok, hogy az egészségügyi szolgáltatókat, orvosokat érintő perek többsége részben vagy egészében a páciensek tájékoztatási kötelezettség nem teljesítésére épül? De a páciensek tájékoztatása nem csak a jogi hercehurcák elkerülése miatt fontos: az a gyógyító tevékenységnek, a pácienssel való együttműködésnek organikus, szerves része.

Pontosan mikor és miről is kell tájékoztatnotok a pácienseiteket?

Jó barátunk az 1997. évi CLIV tv. [Eütv.] rendelkezik minderről. Ahogy korábban is idéztük:

Az Önrendelkezéshez való jog értelmében A betegnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen. Az e törvényben foglalt kivételektől eltekintve bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését (a továbbiakban: beleegyezését) adja.

A kulcsszó tehát a megfelelő tájékoztatás. Bármily serényen is íratjuk alá a beleegyező nyilatkozatokat, ha ehhez nem társul megfelelő tájékoztatás, a beleegyezés alapja kérdőjeleződik meg.

 

Mit jelent a megfelelő tájékoztatás?

Szerencsénk van, ugyanis az Eütv. erről is rendelkezik (13. §)

(2) *  A betegnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő információkon felül részletes tájékoztatást kapjon

  1. egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is,
  2. a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,
  3. a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól,
  4. a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól,
  5. döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében,
  6. a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,
  7. az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről,
  8. a további ellátásokról, valamint
  9. a javasolt életmódról.

Tájékoztatás a gyakorlatban

Ez elsőre talán soknak tűnhet, de feltételezés helyett inkább teszteljük le! írj meg egy tájékoztató szöveget egy általad elképzeld esethez. Ügyelj rá, hogy minden kötelező elem szerepeljen benne, és olvasd fel kényelmes beszédtempóban, miközben méred az időt!

Persze tisztában vagyunk azzal, hogy a páciensnek lehetnek kérdései, és hogy léteznek komplexebb esetek is, de az jól látszik, hogy a szigorúan vett törvényi kötelezettségünknek (sőt, annál egy picivel többnek is) mindössze 1-2 perc alatt eleget tehetünk.

A kulcsszó: egyéniesített tájékoztatás

Nézzünk egy másik bekezdést a fent már idézett paragrafusból!

(8) *  A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon kapjon tájékoztatást, figyelemmel életkorára, iskolázottságára, ismereteire, lelkiállapotára, e tekintetben megfogalmazott kívánságára, valamint arra, hogy a tájékoztatáshoz szükség esetén és lehetőség szerint tolmácsot vagy jelnyelvi tolmácsot biztosítsanak.

Ez számunkra a nyilvánvalón túl azt jelenti, hogy a páciens által aláírt, előre nyomtatott tájékoztatók nem minősülnek elégségesnek, hiszen ezek használata esetén az egyéniesített tájékoztatás nem tud megtörténni, nem tudjuk azt a páciens iskolázottságához, életkorához, stb. igazítani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek használata fölösleges lenne!

Hogy miért?

Egyrészt azért, mert az egészségügyi dokumentációnak is vannak kötelező tartalmi elemei, melynek része az is, hogy rögzíteni kell, miről tájékoztattátok a pácienst.

Másrészt pedig azért, mert a legtöbb esetben nagyon nehéz bizonyítani, hogy az adott tájékoztatás megtörtént. Ezért aztán érdemes kihasználni minden lehetőséget, ami segíthet ebben. A konyhakész (akár a beleegyező nyilatkozatba integrált) tájékoztatók erre a problémára nyújthatnak megoldást.

Végezetül fontos, hogy a tájékoztatási kötelezettségben ne csak a szükséges rosszat lássátok. A pácienseitekkel kötött „szerződés” részét képezi az, hogy egy közös célért dolgoztok, ez pedig folyamatos kommunikáció nélkül gyakorlatilag elképzelhetetlen. A tájékoztatás során gyakran kérd a páciensed visszajelzését: érti-e az elhangzottakat, van-e kérdése, mi a véleménye? Próbáljatok az ő fejükkel gondolkodni: ami számotokra triviális tudás, az számukra nem feltétlenül az. Ha téves feltevések alapján szelektáltan tájékoztattok, előfordulhat, hogy a páciensetek félinformációk alapján hoz meg egy döntést, melynek az életére nézve visszafordíthatatlan következményei lehetnek.

 

Máté Zoltán
Dental Menedzser