Háttér: A szájüregi rákok incidenciája az Egyesült Királyságban és világszerte is növekvőben van. A diagnózis gyakran késik – a betegek több mint felét már előrehaladott léziókkal diagnosztizálják. Emiatt rendkívül fontos lenne a korai diagnózist elősegítő módszerek fejlesztése. A tanulmány célja hogy felmérje a páciensek tapasztalatait és hogy mennyire vannak tudatában a szájüregi rákoknak valamint szűrésüknek a fogorvosi gyakorlatban.

Módszerek: Egy keresztmetszeti kérdőíves vizsgálatot szerveztek 184 angolul beszélő felnőtt részvételével, akiknél a kórelőzményben nem szerepeltek szájüregi rákok. A kérdőív adatokat gyűjtött a résztvevők szájüregi rákokról való tudásáról, szűrési tapasztalatairól, hozzáállásukról és szűrésen való részvétellel kapcsolatos érzéseikről, időbeni segítségkérő viselkedésükről, egészséggel összefüggő viselkedéseikről (különösen a rizikófaktorokról) valamint szociodemográfiáról.

Eredmények: A válaszolók húsz százaléka soha nem hallott még a szájüregi rákokról, 77% semmit vagy nagyon keveset tud róluk, valamint 72%-uk nem volt tudatában, hogy a fogorvosuk rendszeresen szűri őket szájüregi rákokra. Összességében a szűréshez való hozzáállás pozitív volt. A válaszadók kilencvenkét százaléka szeretné, hogy a fogorvosuk megmondja nekik hogy szűrve voltak szájüregi rákra utaló jelekre, valamint 97% szeretne segítséget a fogorvosától a kockázatok lecsökkentéséhez.

Konklúzió: A páciensek általában nincsenek tudatában annak, hogy a fogorvosuk szűri őket szájüregi rákokra, de örülnek, hogy részt vesznek a szűrővizsgálatban, szeretnének tájékoztatva lenni és szívesen fogadnak segítséget a fogorvosuktól, hogy csökkenthessék a szájüregi rákok kockázatát.