Háttér: Ez a tanulmány eljárásokat vetett össze. A célja az volt, hogy összehasonlítsa azokat a szuvasodásról szerzett információkat, amelyeket a Brit Közösségi Fogászati Tanulmányok Szervezete (BASCD) által fejlesztett módszer alapján teljes vizuális szájvizsgálattal nyertek az epidemiológiai felmérések során, azokkal, amelyeket 5 és 10/11 év közötti gyerekek két csoportjának nyolc, hat és négy intraorális digitális fotójából nyertek.

 

Módszerek: Öt jól képzett és hitelesített szakember vizuális vizsgálatot végzett 240 5 éves és 250 10/ 11 éves gyermek teljes szájterületén a BASCD által fejlesztett módszert alkalmazva. A gyerekek fogairól intraorális digitális fotókat is készítettek. Ugyanaz az 5 szakember értékelte ki a BASCD kritériumok alapján a digitális fotókat (8, 6 és 4 darab intraorális fotó) a fogszuvasodás szempontjából; a dmft mutató (szuvas, hiányzó és tömött fogak) alkalmazásával számították ki a súlyozott Kappa statisztikát. Módszer-összehasonlító analízist végeztek, hogy mind az öt vizsgálatot végző személy számára 95%-os egyezési tartományt határozzanak meg, a vizuális vizsgálati módszer és a 8, 6 és 4 intraorális fotográfiát alkalmazó fotó-kiértékelő módszer összehasonlításánál.

Konklúzió: Tejfogazatnál a fotókat kiértékelő módszer, különösen a 8 intraorális digitális fotó esetén jól összevethető a vizuális vizsgálati módszerrel. A fotókiértékelő módszer addicionális előnyei az archiválás, a remote-értékelés, a többféle értékelő használata a képek értékeléséhez és a longitudinális elemzés lehetősége, és emellett egy alternatív módszer tejfogaknál a szuvasodás felderítésére, amikor a vizuális vizsgálati metódus nem alkalmazható, például a vakvizsgálat és gyakorlatorientált randomizált kontrollált vizsgálat (RCT-k) esetén.