Mely fogászatoknak, és milyen feltételekkel kell csatlakozni az EESZT-hez? Mit jelent ez?

Annak ellenére, hogy az EESZT, vagyis Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér már egy éve üzemel, a magánszolgáltatóknak csak 2018. november 1-éig kötelességük csatlakozni. Nem reprezentatív magánkutatásom alapján azonban azt tapasztaltam, hogy a rendelők és fogorvosok nagyon keveset tudnak még az EESZT-ről, és nagyon sok az alapvető kérdésük. Ez évi praxistanácsadói cikksorozatom utolsó témája ezért a magánrendelők csatlakozási és működési kötelezettségét segít értelmezni.

Mi az az EESZT?

Az EESZT, Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér egy olyan egységes, „digitális egészségügyi rendszer”, amely célja, hogy valamennyi magyar állampolgár egészségügyi története és leletei egy helyen elérhetőek legyenek. A rendszert az ÁEEK (Állami Egészségügyi Ellátó Központ) hozta létre, európai uniós támogatással. Az állami egészségügyi szektor már egy éve működik az EESZT égisze alatt, a magánszolgáltatóknak pedig idén novemberre kellett csatlakozniuk, közöttük a fogászatoknak is.

Az EESZT működésével kapcsolatos általános szabályok:

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) EESZT-ről szóló III/A. fejezete;
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet);
A felhatalmazásokról: 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 38. § egyes bekezdései;
A működés megindulásáról: 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 36. §;
Az EESZT szolgáltatás bevezetése: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 4-5. §;
Adatszolgáltatás teljesítése: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 6. §;
Közvetlen hozzáférési felület biztosítása: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 7. §;
Üzemeltetés: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet) 10. §, 11. §.

Hol tartunk most?

2018. november 1-éig kell csatlakozniuk az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT) azoknak a nem közfinanszírozott egészségügyi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak, amelyek a Központi Implantátumregiszter vagy a Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszter rendszerébe kötelesek adatokat szolgáltatni (39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet). Ez azonban több szempontból sem könnyű:

  1. A csatlakozás módjáról, folyamatáról a fogászatok igen keveset tudnak, még annak ellenére is, hogy az elmúlt hónapokban a szolgáltató ÁEEK (Állami Egészségügyi Ellátó Központ) több civil fórumot és előadást is tartott mind a fogászatok, mind a praxisvezetők, mind a szoftverfejlesztők számára;
  2. Azért sem, mert a jelentési kötelem teljesítéséhez akkreditált szoftverből is csak kevés készült el határidőre.

Az elmúlt két hét tapasztalata egyelőre az, hogy a hatóság is elnéző, nem kezdődött egyelőre kikényszerítés, él egyfajta ki nem mondott türelmi idő a piac felzárkózásához.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy akkor nem is kell foglalkozni a témával, épp ellenkezőleg! Nézzük pontosan kikre és hogyan vonatkozik az EESZT jelentési kötelezettsége!

Mely rendelőknek kell csatlakozniuk?

A jogszabály szerint azoknak a magánszolgáltatóknak kell csatlakoznia a fogászatok közül, amelyek kötelesek a Központi Implantátumregiszterbe jelenteni (az Eü. tv. 101/C. §). Tapasztalatom szerint a fogorvosok között nem egységes a meglátás abban a tekintetben, hogy a Regiszterbe kinek kell jelentenie, pedig az erre vonatkozó, az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. EüM rendelet igen egyszerűen fogalmaz: „Minden olyan szolgáltatónak, legyen magánszolgáltató vagy közfinanszírozott, aki implantátumot ültet becserél, távolít el.” A mulasztást pedig az OGYÉI hatásköre bünteti 50-400 ezer forint közé eső összegben.

Előbbiből következik tehát, hogy az EESZT-be minden fogászatnak jelentési kötelezettsége van, ahol implantátumot ültetnek be, cserélnek vagy eltávolítanak. Ez hozzávetőlegesen kétezer rendelőt érint az országban. A cél az, hogy ne a páciensen múljon egy-egy soron következő orvosi beavatkozás, kezelés esetén, hogy kifelejt-e valamilyen fontos részletet az egészségügyi múltjából, hanem minden lekérhető legyen az EESZT-ből.

Mit és mikor kell lejelenteni?

Minden alkalommal, amikor egy páciens megfordul a rendelőben, ún. Ellátási eseményt kell beküldeni a páciens EESZT profiljába. Az Ellátási esemény többek között tartalmazza, hogy a páciens mikor és milyen iránydiagnózissal járt a rendelőben. Fontos, hogy az Ellátási esemény jelentése nem azonos a páciensen végzett kezeléssel, azt egy további, ún. eProfil bejegyzés tartalmazza, amelyet akkor kötelező jelenteni, ha a páciensen olyan kezelést végeztünk, amelynek van hivatalos megfelelője a BNO kódbázisban. Ebből következik, hogy a rendelőkben sokszor előszeretettel használt, marketing szempontból előnyös kezelési elnevezéseket meg kell feleltetni a BNO kódokkal jelölt kezeléstípusokkal. A jelentéshez csatolni lehet ambulás lapot és leleteket (PDF formátumban). A jelentéseket a kezelések befejezését követő 1 órában köteles jelenteni az orvos/rendelő.

Hogyan kell beküldeni a jelentést?

A digitális egészségügy alapjának tekintett EESZT egy európai uniós támogatásból létrehozott központi rendszer, így számos kiegészítése, vagy maga a használata is a legmodernebb eszközöket írja elő. Ezek néhány esetben váratlanul érintik a jelentésre kötelezetteket. Így például évek óta elérhető az új, e-személyi igazolvány, mégsem általános még az elterjedtsége, ugyanakkor az EESZT-be szükséges jelentéshez a fogorvosok csak ezzel az újfajta igazolvánnyal tudnak bejelentkezni. Tehát, addig egyetlen orvos sem tud jelenteni, ameddig nem váltotta ki az új típusú személyi igazolványát, illetve nem vásárolt és illesztett a rendelői számítógépéhez megfelelő kártyaolvasót.

A jelentés a rendelőben használatos fogászati szoftverrel lehetséges, már amennyiben az adott szoftver alkalmas és EESZT akkreditált is. Jelenleg alkalmas szoftverből elég kevés van, a legtöbb gyártó most mérlegeli, hogy kifejleszti-e a szükséges megoldást, a többi akkreditációja pedig még tart. Az EESZT hivatalos oldala szerint jelenleg összesen kettő szolgáltató akkreditált már, további kettő folyamatban van (a szoftverek státuszát itt tudja ellenőrizni: https://e-egeszsegugy.gov.hu/medikai-rendszerek).

Annak ellenére, hogy a hatósági elvárás a szoftverfejlesztők felé a minél egyszerűbb és felhasználóbarát megoldás, mégis bizonyos többletmunkával jár majd a jelentés a korábban megszokottnál. Ez már nagyban múlik a fejlesztőkön és a szoftverek egyéb működési megoldásain is. Bár a jelentési kötelezettség típusa és módja ugyanaz, a különböző szoftverek különböző módon működnek majd, és eltérő lehet az adminisztrációs többlet. Az EESZT akkreditáció általános szemlélete a minél egyszerűbb megoldás, ugyanakkor ez nagyságrendekkel több terhet ró a fejlesztőkre. Röviden: igen, ez egy elvárt és teljesítendő feladat, ezzel foglalkozni kell a rendelőben, de a jobb szoftverek sok terhet levehetnek a fogorvosok válláról.

Összefoglaló „Kisokos”

Mi a feladata, ha Ön jelentésre kötelezett?

Önnek törvényi kötelezettségének eleget téve annyi a tennivalója, hogy regisztrálja saját rendelőjét az EESZT rendszerében. A regisztráció pontos menetéről és a kötelezettségeiről az eKapu-n (https://e-egeszsegugy.gov.hu/ekapu) tájékozódhat. A regisztrációs folyamatról alább láthat egy általunk írt rövid összefoglalót, amivel segíteni kívánjuk a rendelő munkáját.

EESZT – Regisztrációs folyamat

1. Csatlakozás megkezdése – regisztráció
Regisztrálja rendelőjét az eKapu felületen. Ehhez szüksége lesz az ANTSZ által kiadott OTH azonosítójára. A szoftver verziószámát nem szükséges kitölteni.

2. Dokumentumok összeállítása és beküldése
Regisztráció után ki kell tölteni, majd kinyomtatni, aláírni és postára adni a csatlakozási nyilatkozatot. A nyilatkozattal együtt el kell küldeni egy 2 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, valamint egy aláírási címpéldányt is.

3. EESZT általi ellenőrzés, visszajelzés
A rendelő által beküldött anyagot az EESZT ellenőrzi, esetleg hiánypótlást kér. Amennyiben a beküldött anyagok hiánytalanok, jóváhagyják.

4. Regisztrációs folyamat befejezése, belépés
A sikeres rendelőregisztrációt követően a rendelőnek az EESZT Ágazati portálján (https://portal.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal) belépve hozzá kell rendelni az intézményhez (a rendelőhöz) tartozó felhasználókat – a rendelőben dolgozó orvosokat, asszisztenseket.

Fontos! Ez egy rövid összefoglaló arról, hogy Önnek milyen feladatai lesznek az EESZT regisztráció során. Bővebb tájékoztatást, részletes leírást és segítséget az EESZT hivatalos oldalán talál.

Friss Tamás