A hazai fogorvos társadalom és gazdaságfejlesztési szakemberek által megalkotott, széles szakmai konszenzuson nyugvó ágazati stratégiát, valamint a megvalósításának kiemelkedő szakmaiszínvonalát garantáló Professzori Tanács tagjait 2011. április 21-én mutatták be az I. Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Konferencián. A rendezvényen felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök, majd Együttműködési Nyilatkozatot írtalá Szűcs Lászlóval, a Program egyik alapítójával.

A fogászati turizmus világszerte az egészségturizmus húzóágazataés legdinamikusabban fejlődő területe, ugyanis a világ egészségturistáinak csaknem fele fogászati szolgáltatásokért utazik más országokba. A Nyugat-Európához képest lényegesen olcsóbb, ám kiváló minőségű szolgáltatásokat kínáló Magyarország ma még fogászati nagyhatalom, az európai fogászati turizmus közel 40 százaléka hazánkba irányul, és évente mintegy 60-70 milliárd forint bevételt hoz. Piacvezető pozíciónkat azonban komolyan veszélyeztetik az erőteljes állami támogatásra támaszkodó lengyel,török, bolgár és cseh versenytársak. Velük szemben államiszerepvállalás és a hazai fogászati szakma összefogása nélkül Magyarország nem sokáig tarthatja meg piacvezető pozícióját.

Az összefogás és a közös érdekérvényesítés iránti igény indította el a Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program kidolgozását. Másfél éves munka eredményeként született meg az akomplex gazdaságfejlesztési és egészségturisztikai modell, amelynek célja, hogy az egyre élesebb nemzetközi versenyben Magyarország hosszú távon biztosítsa európai piacvezető szerepét a magyar fogászati szegmens szereplőinek összefogásával, egységes nemzetközi kereskedelem-, marketing-,minőségbiztosítási és regionális, európai integrációs politikával. A Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program az egész fogászati turisztikai szektorteljesítményét fokozza, öt év alatt megháromszorozhatja a Magyarországra beutaztatott és ellátott fogászati turisták számát, miközben 3000 újmunkahelyet teremt, továbbá hozzájárul 1000 kiválóan képzett szakorvos ésfogászati szakember itthon tartásához.

A komplex ágazatfejlesztési stratégiát 2011. április 21-én mutatták be az I. Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Konferencián. A Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program kiemelkedőszakmai támogatással indul, megalkotásában kétszáz fogorvos és rendelőtulajdonos, a fogászati szektor szaktekintélyei és szakmai szervezetei,valamint közgazdászok, marketing szakemberek, jogászok vettek részt az Orvosi Turizmus Iroda Zrt. koordinálásával. Az eseményen bejelentették a Program legmagasabb színvonalon történő megvalósítását és a szakmai összefogástgarantáló független testület, a Professzori Tanács megalakulását is. A fogorvostársadalom vezető szaktekintélyeiből álló grémium tagjai Prof. dr. NagyKatalin, Prof. dr. Fejérdy Pál, Prof. dr. Hegedűs Csaba, Prof. dr. Gera Istvánés Prof. dr. dr. Piffkó József.

A szakma összefogásán túl Magyarország versenyképességének biztosításához elengedhetetlen a Magyar Állam szerepvállalása a szakpolitikaiés szabályozási kérdésekben. A konferencián előadást tartott OrbánViktor miniszterelnök, majd Együttműködési Nyilatkozatot írt alá Szűcs Lászlóval, a Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program egyikalapítójával. A dokumentum kifejezi az aláírók közös szándékát Magyarországpiacvezető pozíciójának megőrzésében és a gazdaságfejlesztési Programmegvalósításában.

„Senki nem képes ma már nagy sikert elérnianélkül, hogy a közösség és az állam mögötte ne állna. Amit a fogászatiturizmus területén tapasztaltunk, az modell értékű az egész magyar gazdaságszámára: egyéni kezdeményezés alapján, magas szellemi értéket képviselőmunkával a hazai vállalkozások az élre törtek. Eredményeiket az állammal együttműködvemost megsokszorozhatják”- tette hozzá előadásában dr. Matolcsy György,nemzetgazdasági miniszter.

„Eltökélt szándékunk, hogy folytassuk a szektor hazai és európai viszonylatban egyaránt egyedülálló sikertörténetét. A Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program, amely egyaránt élvezi a szakma és azállam támogatását, az egyetlen átfogó, az egész szektor jövőjét szolgálófejlesztési stratégia. Megvalósításának következő lépése az összesen mintegy3,5 milliárd forintos tőkeigény előteremtése lesz. Ennek részleteit aközeljövőben kell tisztáznunk és pontosítanunk, de annyi már most látszik, hogya Programot főként kockázati tőke bevonásával tervezzük finanszírozni” –jelentette be Szűcs László.

További információ:
Beer Júlia, kommunikációs igazgató
Email: beer@mftf.hu
Telefon: +36 1 470 2050
www.mftf.hu

Cseh Linda, Pressinform
Email: cseh@pressinform.hu
Telefon: +36 1 470 2055; +36 70 331 6495