A CAD/CAM technológia bevezetésével és az új anyagok elterjedésével együtt jelentkező aranyár-emelkedés masszív visszaesést okozott a fogászati piacon. Sokan azt is kijelentették, leáldozott az arany felhasználásának a fogászatban. Ennek ellenére tudjuk, néhány esetben az arany az egyetlen alternatíva.

Kiindulási helyzet

A páciens fogatlan felső állcsontján teljes lemezes kivehető fogpótlást viselt. A fogsor elégtelen rögzülése folytán korlátozva érezte magát. Életminőségének javítása érdekében bejelentkezett dr. Sabine Seelig (Zwochau) rendelőjébe, rögzített pótlás kívánalmával. Az állkapcson csúsztatós munka látja el feladatát, de a kezelés során a 4-7 régióban cserélni kellett a fogakat.

A meglévő fogsor segítségével állapítottuk meg az implantátumok pozícióját. Hat implantátumot helyeztek be a felső állcsontba: 4,1 mm-es átmérőjű Straumann Regular CrossFit típusúakat az 13, 14, 17, 24, 27 területére, és 3,3 mm átmérőjű Straumann Narrow CrossFit típusút a 23 régióba. Sikeres gyógyulást követően felszabadították az implantátumokat. Kezdődött a kezelés következő fázisa.

Felállítás

A szituációs minták alapján klasszikus módon egyéni kanalakat készítettünk, amelyekkel lenyomatot vettek az implantátumokról a mesterminták elkészítéséhez. Ezt követően történt meg az előzetes fogfelállítás, de az alsó rágófogak figyelembe vétele nélkül, mert azok később cserélve lesznek. Ehelyett a Staub-Cranial rendszer referenciapontjait használtuk fel (1–2. ábrák). A próba jól sikerült.

1. ábra: A kivehető felső fogsort rögzített megoldásra kell cserélni.

1. ábra: A kivehető felső fogsort rögzített megoldásra kell cserélni.

2. ábra: Staub Cranial fogfelállítás.

2. ábra: Staub Cranial fogfelállítás.

Egyedi felépítmények készítése

Az implantátum felépítményeket CAD/CAM módszerrel készítettük. A tervezés alapját a meglévő helyzet adta, kiegészítve a fogfelállítás beszkennelt adatállományával (3–5. ábrák). A tervezést a 3Shape DentalDesigner programjával valósítottuk meg, a fogpróba segített a rendelkezésre álló hely optimális kihasználásában. Eredeti Straumann előfrézelt szekunder-nyerstömböket használtunk (6. ábra). Titán ragasztóbázisra készülő kerámiafelépítmények nem jöttek szóba az implantátumok nagyon eltérő tengelyállása következtében (7. ábra). Rossz tapasztalataink vannak ilyen eseteknél a ragasztás tartósságával kapcsolatban. A standard felépítmények szintén nem használhatók, mert lemondanánk az egyedi, kimondottan az eset megoldásához szükséges formai alapokról, amelyek CAD/CAM technológiával viszont létrehozhatók.

3. ábra: A cad-hez alapot nyújtott a most-állapot…

3. ábra: A cad-hez alapot nyújtott a most-állapot…

4. ábra: …és a fogfelállítás térbeli leképzése.

4. ábra: …és a fogfelállítás térbeli leképzése.

5. ábra: A kész felépítmény tervek képernyőfelvétele.

5. ábra: A kész felépítmény tervek képernyőfelvétele.

6. ábra: A felépítményeket egyedileg, speciális felépítmény-tömbökből martuk ki.

6. ábra: A felépítményeket egyedileg, speciális felépítmény-tömbökből martuk ki.

7. ábra: Titán ragasztóbázisú felépítményeket nem akartunk alkalmazni a nagy szögeltérés miatt.

7. ábra: Titán ragasztóbázisú felépítményeket nem akartunk alkalmazni a nagy szögeltérés miatt.

A CAM részt Wissner gyártmányú GAMMA 303 HSC-gépünkkel végeztük, a pályákat a Dental Softworks DS CAM szoftverével kiszámolva. Végül felpasszítottuk, kidolgoztuk és lefújtuk a felépítményeket (8. ábra).

8. ábra: A kész egyedi felépítmények a mintán.

8. ábra: A kész egyedi felépítmények a mintán.

Váztervezés és anyagválasztás

Következő lépésben terveztük meg a vázat. A felépítményeket beszkenneltük, és rávetítettük a fogpróbát. A teljes anatómikus formából kiindulva redukáltuk a leplezéshez szükséges vastagsággal a váz formáját (9–11. ábrák). Az anyag kiválasztása csak a váz tervének elkészülte után történt meg. Nem nemesfém ötvözet nem jött szóba, mert a kezelőorvos elutasítja azok alkalmazását allergiás potenciáljuk miatt. A teljes kerámia és arany közötti választás egyértelműen az utóbbi mellett dőlt el. Nem csak szignifikánsan jobb a leplezőkerámia tapadása az aranyötvözeteken, mint a cirkónium-dioxidon, de implantátum megtámasztásról is beszélünk. A természetes pillérek tompító hatása tehát nem érvényesül. Ráadásul teljes kerámiahídnál magasabb a lepattanás veszélye is. A végső választás a redukált (CeHaLIGHT Plus) és a magas aranytartalmú ötvözet (Orplid Keramik 5 – mindkettő C. Hafner) között az ár alapján történt. A tervezés végén a szoftver gombnyomásra kiszámolja a várható tömeget. Megállapítottuk, hogy körülbelül 20 gramm és így 2000 euró különbséggel számolhatunk. Az előzetes kalkulációk tapasztalataink alapján 5%-os pontossággal becsülnek.

9. ábra: A teljes anatómiai formából indultunk ki…

9. ábra: A teljes anatómiai formából indultunk ki…

10. ábra: …azt redukálva kaptuk a vázat.

10. ábra: …azt redukálva kaptuk a vázat.

11. ábra: A kész váz tervének képernyője.

11. ábra: A kész váz tervének képernyője.

Vázkészítés

A tervadatokat elküldtük a C. Hafner cégnek, ők marták ki CeHaLIGHT Plus ötvözetből a vázat. Már 2013-ban átálltunk laboratóriumunkkal. Azóta – kivéve néhány nagyon specifikus esetet – minden nemesfém megoldásunkat CeHaGOLD ötvözetből maratjuk. A gyártás gyors, ha délig elküldjük az adatokat, másnapra visszakapjuk a vázakat. A szükséges CAD-szoftver beállításokat a C. Hafner rendelkezésre bocsátja. Hat ötvözet közül választhatunk. A CeHaLIGHT Plus nagy tágulású, csökkentett aranytartalmú, világossárga színű kerámiázható ötvözet, minden indikációhoz alkalmazható. Különösen gyakran használjuk kombi területen.

A C. Hafner először ellenőrzi az adatállományt a hyperDent szoftverrel (FOLLOW-ME!, 12–13. ábrák). Ötvözet szerint egyedi megmunkálás történik. A maráshoz négy 6 tengelyes megmunkáló és egy 5 tengelyes áll rendelkezésükre (14–16. ábrák). Nagyon elégedettek vagyunk a leszállított munkák pontosságával.

12. ábra: A konstrukció okkluzális képe a C. Hafnernél nesting közben. 13. ábra: A konstrukció bazális nézete a CAM-számolás során.

12. ábra: A konstrukció okkluzális képe a C. Hafnernél nesting közben.
13. ábra: A konstrukció bazális nézete a CAM-számolás során.

14. ábra: A CeHaGold gyártóközpont CNC-gépe – nemesfém marása. 15. ábra: A kimart híd okkluzális nézete a tartók levágása előtt. 16. ábra: A CeHaLIGHT Plus váz bazális nézete.

14. ábra: A CeHaGold gyártóközpont CNC-gépe – nemesfém marása.
15. ábra: A kimart híd okkluzális nézete a tartók levágása előtt.
16. ábra: A CeHaLIGHT Plus váz bazális nézete.

Készrevitel

Felpasszítjuk a vázat, kidolgozzuk, majd próba következik, a harapás finomításával. A leplezést a Kulzer HeraCeram kerámiájával végezzük, ügyelve a rágósík korrekt beállítására (17. ábra). Az alsó fogsor rágófogainak cseréjét követően korrekt okklúzió alakult ki. A páciens nagyon elégedett volt. Újra tud korlátozás nélkül beszélni, enni és nevetni (18–20. ábrák).

17. ábra: A kész híd a mintán. 18. ábra: A szituáció szájban.

17. ábra: A kész híd a mintán.
18. ábra: A szituáció szájban.

19. ábra: Az implantátum elhorgonyzású híd okkluzális nézete. 20. ábra: A páciens a rögzített pótlással visszanyerte életminőségét.

19. ábra: Az implantátum elhorgonyzású híd okkluzális nézete.
20. ábra: A páciens a rögzített pótlással visszanyerte életminőségét.

Összefoglalás

Az arany régóta nem az első számú anyag már laboratóriumunkban, de teljesen nem elhagyható. A munka részeinek kiszervezése üzemgazdasági szempontból, illetve a páciens számára anyagminőség oldaláról előnyös: egyrészről egyértelműen olcsóbb, mint az öntött megoldás, kiesik a magas arányú tőkelekötés az aranyötvözetben, másfelől az ipari gyártású nyerstömbök homogén, feszültségmentes szerkezetűek.

Köszönöm dr. Sabine Seelignek és csapatának, valamint a C. Hafner csapatának a jó együttműködést és a támogatást a cikk elkészítésében.

Jan Rißmann (Németország)
Forrás: DP Hungary