A fronton végzett esztétikus restaurációkhoz a VITA ENAMIC hibrid kerámiát egyéniesíteni lehet a VITA VM LC flow leplezőkompozittal.

Urszula Mlynarska fogtechnikusmester a teljes munkafolyamatot ismerteti cikkében, amely 11 és 12 fogakra készülő koronák készítését mutatja be, a teljes viaszmintázat segítségével végzett tervezéstől a visszavágáson keresztül az egyéniesítésig.

Ráadásul azt is elmagyarázza, hogyan érhetők el a leplezőkompozittal élethű, részlet-finomságokkal teli eredmények.

A 23 éves ifjú hölgypáciens 16 éves korában biciklibalesetet szenvedett. Ennek eredményeként eltört a két nagymetszője, pulpakárosodás és helyéről való elmozdulás nélkül. Az életben maradt fogakat azonnal restaurálták kompozittal. A rekonstrukció azonban nem bizonyult hosszú életűnek, és esztétikailag sem felelt meg a hölgy elvárásainak.

A trauma utáni státusz

A fiatal hölgy kívánsága stabil, magas esztétikájú ellátás volt. Anyagként ezért a restauráció elkészítéséhez a VITA ENAMIC-ot választottuk, VITA VM LC flow-val kombinálva.

Színmeghatározás, preparáció, koronakészítés

A vizuális színmeghatározást VITA Linearguide 3D-Master kulccsal végeztük. Az eredményt digitálisan ellenőriztük a VITA Easyshade V készülékkel. Az 1M2-HT színű VITA ENAMIC nyerstömböt választottuk. A szituációs mintára készített teljes viaszmintázat (1. ábra) segítette az elérendő végső eredmény meghatározását. Ezt követte a preparáció és a lenyomatvétel (2. ábra). A mestermintát a 3Shape D850 (3Shape A/S, Koppenhága, Dánia) szkennerével olvastattuk be. Digitálisan terveztünk a virtuális mintára egy teljes anatomikus koronát, majd kifrézeltük. A szájba próbálást követően incizálisan és centrálisan visszavágtuk (csiszoltuk) (3.-4. ábrák).

1. ábra: A szituációs minta az idealizált viaszmintázattal és a palatinális szilikonblokkal.

2. ábra: A héjak preparálása utáni klinikai helyzet.

3. ábra: A VITA ENAMIC hibridkerámia-restaurációk próbája az 11 és 21 fogakra.

4. ábra: A két korona gyémánttal visszacsiszolva az egyéniesítéshez

A redukált koronák egyéniesítése

Az individualizáláshoz VITA VM LC flow-t használtam (5. ábra). A folyékony leplezőkompozit pontosan ott marad, ahová felhordtam. Így nagyon egyszerű a leplezés alatt megtartani a kellő ellenőrzést. A hibrid kerámia meleg alaptónusának hála meleg és hideg színek kombinációját használhattam. A háromdimenziós hatás eléréséhez opákos és transzlucens rétegek összjátékát ajánlom (6. ábra). A leplezőkompozitról alkotott véleményem: számtalan kombináció lehetséges, csak szabadon kell engedni a fantáziánkat.

5. ábra: A rétegzés a szilikonkulcs segítségével.

6. ábra: Leplezés VITA VM LC flow-val (pl. EE1, EE2, EE9…)

Kidolgozás és rögzítés

A leplezés végpolimerizációját követően finomszemcsés gyémántcsiszolókkal dolgoztam ki a felszínt. A természetes reflexiók eléréséhez gyémánttartalmú polírpasztával és rongykoronggal políroztam ki a koronákat. A megbízható adhezív rögzítéshez a koronák belső falát 5%-os folysavval savaztam, majd szilanizáltam. A végeredmény magas esztétikájú restauráció, amely kiválóan integrálódik a fiatal, egészséges fogazatba, a szomszédok közé (7–9. ábrák). A fiatal hölgy nagyon elégedett volt a „láthatatlan” rekonstrukcióval.

7. ábra: A kész restauráció a juvenális transzlucenciával az 11 és 21 fogakon.

8. ábra: Vörös és fehér harmónia az esztétikai zónában.

9. ábra: A mosoly természetes szín- és fényjátékban.

Urszula Mlynarska (Lengyelország)
Forrás: Das Dental Labor 2019/9