Korunk média által irányított világában mindent áthat a külső megjelenés kihangsúlyozása. Ez különösen megfigyelhető a fiataloknál, akik állandóan a szép, fiatal, ismert (valódi vagy média által kreált) sztárokat látják az újságokban, tévében és bárhol a világhálón.

Mivel a mosoly olyan jelentős szerepet tölt be az arc megjelenésében, jelentős méreteket öltött ennek a kulturális eltolódásnak a hatása a fogászatra. Főleg tizenévesek keresik fel az esztétikai fogászattal foglalkozó rendelőket, ahol a fogaik olyan enyhe vagy közepes súlyosságú hibáinak korrekcióját kérik a fogorvostól, melyeket a korábbi generációk toleráltak, mivel hiányoztak a fogászat által kínált egyszerű, megbízható megoldások (1–4. ábra).

Anamnézis és diagnózis
Egy 16 éves lány azzal a fő panasszal jelentkezett rendelőnkben, hogy elégedetlen a középső metszőfogain elvégzett korábbi kezelések eredményével. Fogászati anamnéziséből kiderült, hogy nagy kiterjedésű fehér léziók voltak mindegyik metszőjének centrális harmadában, melyek – elmondása szerint – a fogszabályozó kezelés után jelentek meg. Pár hónappal korábban felkeresett egy fogorvost, aki kompozittöméseket helyezett fel mindkét középső metszőjére, de ő ennek eredményével elégedetlen volt (5. ábra). A klinikai vizsgálat során ezeknél a meglehetősen látható töméseknél hiányzott a természetes megjelenés, és széli elszíneződést is mutattak. Ugyan a szín majdhogynem tökéletes volt, az életszerű megjelenés hiányát az egyenetlen opacitású kompozit alkalmazásának tudtuk be. A széli területeken látható elszíneződés valószínűleg a nem megfelelő zománcadhézió következménye volt.

Klinikai technika
Nagyon fontos a szín meghatározása mindjárt a kezelés kezdetén, a dehidráció hatásának elkerülése érdekében. Referenciaként a laterális metsző középső harmadát használva a meghatározott szín A1 volt. Megfigyeltünk enyhe, szétszórtan elhelyezkedő fehér területeket, melyek az összes felső metszőn rendezetlenül oszlottak el. A jobb oldali középső metszőről eltávolítottuk a meglévő kompozitot egy ovális alakú gyémánt segítségével (6. ábra). Érzéstelenítést nem alkalmaztunk. Ezt a gyémántot használva a preparáció csészealj formájú, legnagyobb mélysége körülbelül 0,8 mm, s a szélek felé elvékonyodik. A preparációt hullámos vonalban kiterjesztettük további 1 mm-rel a fehér lézió körül (7. ábra). Egy új, természetes árnyalatokat tartalmazó kompozitrendszert (IPS Empress Direct) választottunk, a pontos színárnyalatok, illetve a konzisztens opacitások miatt. Mivel a fog dentinjének és zománcának kombinációja A1-es fogszínt eredményezett, A1-es dentin-, valamint A1-es zománckompozitot alkalmaztunk a kavitás ellátásához. Nem volt szükség sötétebb dentin és világosabb zománcárnyalatok kombinációjának használatára. Az A1 dentinárnyalatot csak a fehér folt területén alkalmaztuk, s a preparáció mélységének körülbelül felét foglalta el. A dentinárnyalat opacitása miatt a fehér foltot már nem lehetett látni (8. ábra). Polimerizáció után felvittük az A1 zománcárnyalatot. Ez az anyag a megmaradt preparációs mélység körülbelül kétharmadát töltötte ki, s a preparációs szélek közvetlen közeléig kiterjesztettük. Fotopolimerizáció előtt több barázdát és felszíni szabálytalanságot alakítottunk ki egy vékony, pengeszerű műszer segítségével (9. ábra). Ezután egy kevéske fehér színű Tetric Colort helyeztünk fel egy ecset segítségével, majd megvilágítottuk (10. ábra). A természetes esztétikai hatást a transzlucens kompozit (Trans 30) applikációjával értük el, ennek enyhén túlkonturált felhelyezésével fejeztük be a tömés elkészítését. Ez a réteg a preparált széleken is túlterjedt (11. ábra). Alumínium-oxid korongok, illetve az Astropol rendszer segítségével elvégeztük a finírozást és a polírozást. A páciens nagyon elégedett volt az eredménnyel (12. ábra).

Végső következtetések
Korunk páciensei egyre inkább sokkal esztétikusabb, de kevésbé invazív fogászati beavatkozásokra vágynak. A direkt kompozit technika mind a két igényt kielégíti. Továbbá nem kérdéses, hogy a megjelenésre, mindenekelőtt a mosolyra fordított egyre nagyobb hangsúly a fogászatban az esztétikai minőség javulását eredményezte. Az elég jó ma már nem jelenti azt, hogy az tényleg kellőképpen jó. Ezekre a kihívásokra a gyártók olyan anyagok kifejlesztésével reagáltak, amelyek képesek jobban utánozni a fog szerkezetét.

A fogorvos számára a kihívást az jelenti, hogy az új anyagokat, illetve technikákat megtanulja úgy alkalmazni, hogy az eredmény megfeleljen korunk jól tájékozott, igényes páciensei elvárásainak. Szerencsére ennek a kihívásnak könnyen meg lehet felelni, ha a természetes színárnyalatokat tartalmazó kompozitrendszereket használunk, mint amilyen az IPS Empress Direct. A színkulcs árnyalataival megegyező színárnyalatok széles skálája, a három jól behatárolt opacitás (dentin, zománc, transzlucens), a kiváló felhasználhatóság, valamint a könnyű polírozhatóság együttesen szignifikánsan lerövidíti az anyag használatának elsajátításához szükséges időt. Ráadásul az opaleszcens színárnyalat lehetővé teszi a fehérített fogakon látható effektusok könnyebb és még pontosabb kialakítását. Végül, az alkotás öröme tovább fokozódik a fogorvos számára, amennyiben a páciensek az eredményekkel elégedettek.


Dr. Ronald D. Jackson