Bevezetés

Az alveolusaugmentációs technikákra foghúzás után kerülhet sor, hogy megelőzzük az idővel esetlegesen kialakuló atrófiás elváltozások előidézte csontvesztést. A jelenleg széles körben alkalmazott, béta-trikalcium-foszfáton és hidroxilapatiton alapuló alloplasztikus anyagok esetében a felszívódás ideje 6, 9, 12 hónap (K.-E. Kahnberg: Bone Grafting Techniques for Maxillary Implants, 2005; M. Dunitz: Implants and Restorative, 2001). Ezt a tényt figyelembe kell venni, amikor implantátumot helyezünk el olyan területen, ahol irányított csontregenerációt alkalmaztunk. Az eljárás komplexitását tovább növeli, hogy a beültetett csontgraftot membránnal kell rögzíteni, majd lebennyel kell fedni. Ebben az esettanulmányban a csontgraftként alkalmazott, kiszámítható eredményeket produkáló és az alkalmazást követő 4. hónapban csontregenerációt előidéző kétfázisú kalcium-szulfát (BONDBONE) tulajdonságait mutatjuk be.

Célkitűzés

A csontregeneráció szövettani eredményének bemutatása hagyományos implantátum behelyezése után, BONDBONE-nal végzett alveolusprezervációt követően.

Módszerek és anyagok

55 éves beteg, 5 évvel ezelőtt 17–14-es; 23–25, 26-os, 34–37-es; 44–47-es pozíciókban behelyezett hídpótlásokkal jelentkezett. A beteg panaszai a 14-es fogból (a 17–14-es hídpótlás meziális hídpillére) eredő, visszatérő periodontális tünetekkel függtek össze. A hídkonstrukció eltávolítása után 2. fokú mobilitást, valamint periapikális léziót állapítottunk meg. Atraumatikus extrakciót követően az extrakciós sebet BONDBONE-nal töltöttük meg, anélkül hogy membránnal fedtük volna a graftot. A szomszédos, fog nélküli területről szabad íny-auto transzplan tátumot mobilizáltunk. Az extrakciós seb gingiváját módosított matracátöltéssel rögzítjük, az ínygraftot O-öltésekkel fixáltuk. A negyedik hónap eltelte után a 14-es, 15-ös és 16-os pozíciókban implantációs fogpótlást terveztünk. Mukoperioszteális lebeny képzése után a tervezett implantátumok helyéről csontbiopsziát vettünk csonttrepán használatával. Az 1. számú mintát a BONDBONE-nal kezelt helyről, a 2. számú mintát a beteg saját csontjából, a 15-ös fog helyéről távolítottuk el. A szövettani vizsgálat eredménye: „Spongiosus csontfragmentum fibrózus csontvelőüregekkel” (Katonai Oktatókórház, patomorfológiai, kórbonctani és biopsziadiagnosztikai osztály).

Következtetés

A bemutatott eset azt mutatja, hogy a BONDBONE kiszámítható eredménnyel alkalmazható, amikor az alveoláris gerinc csonttérfogatának megőrzése szükséges. Az anyag előnye, hogy nincs szükség rögzítő membrán alkalmazására, és szájfolyadékok jelenlétében gyorsan keményedik. Figyelembe véve, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre hasonló csontgraftanyag, amely a 4. hónapban a természetes csonthoz hasonlatos hisztomorfológiát mutat, a terméket további vizsgálatoknak vetjük alá.