2021. március 24-én a Zoom platform online felületén megalakult – a Magyar Fogorvosok Egyesületének égisze alatt – a Magyar Digitális Fogászati Egyesület (DFE), a hazai digitális fogászat fejlődésének elősegítése, a digitális fogászattal foglalkozó tudományos munka ösztönzése és eredményeinek gyakorlatba való átültetése céljából. Az egyesület teljes jogú tagja a világ legnagyobb digitális fogászati szervezetének, a Digital Dentistry Society(DDS)-nek.

Az egyesület elnökének az alakuló ülésen prof. dr. Hermann Pétert választották.

A DFE alelnöke prof. dr. Nagy Katalin, titkára pedig dr. Borbély Judit lett.

Az elnökség további tagjai: dr. Marada Gyula, dr. Bogdán Sándor, prof. dr. Hegedűs Csaba, dr. Vág János és Róth Lajos fogtechnikus mester.

A felügyelő bizottság elnöke:  dr. Baráth Zoltán, tagjai: dr. Joób-Fancsaly Árpád és dr. Körmendi Szandra.

Az egyesületnek rövidesen elkészül a honlapja, azon keresztül lehet majd érdeklődni a csatlakozás lehetőségéről  és egyéb tudnivalókról.