Nincsenek termékek a kosárban.

Dental Press médiaajánlók

Dental Press nyomtatott kiadványai, online felületei

 

A komplett 2023-as médiaajánló ismertető PDF file letöltéséhez kattintson ide!

A Den­tal Press 1997-ben ala­kult az­zal a cél­lal, hogy az egész­ség­ügy, azon be­lül is ki­emel­ten a fo­gá­szat idő­sze­rű kér­dé­se­i­vel fog­lal­koz­zék oly mó­don, hogy egy-egy ak­tu­á­lis kér­dés fel­ve­té­sé­vel, majd elem­zé­sé­vel ke­res­se a vá­laszt a meg­ol­dan­dó prob­lé­mák­ra, hogy mi­nél több ob­jek­tív in­for­má­ci­ót ad­jon a szak­ma min­den­na­pos és a jö­vőt is érin­tő kér­dé­se­i­ről, va­la­mint a tá­jé­koz­ta­tás több­fé­le csa­tor­ná­ján át be­kap­cso­lód­jék a kü­lön­bö­ző fo­gá­sza­ti pre­ven­ci­ós prog­ra­mok­ba.

Ajánl­juk szí­ves fi­gyel­mük­be meg­lé­vő és új szol­gál­ta­tá­sa­in­kat, me­lyek­ről rész­le­te­sen ol­vas­hat­nak a to­váb­bi­ak­ban. Cé­lunk a jö­vő­ben is ugyan­az: a leg­jobb mi­nő­sé­get és sok­ol­da­lú tá­jé­koz­ta­tást nyúj­ta­ni valamennyi ki­ad­vá­nyunk­ban, valamint minden egyéb, a szakmához kötődő tevékenységünk során

 


PR megjelenések a nyomtatott kiadványainkban

A tartalommarketing (content marketing) releváns és konzisztens tartalom előállítása és disztribúciója egy egyértelműen meghatározott célközönség odavonzására és megnyerésére azzal a céllal, hogy megváltoztassuk, vagy megerősítsük a fogyasztói viselkedést.

A lényege mindig ugyanaz: 

valami értékeset nyújtson a márka a fogyasztóinak. Cserébe a vásárlók is értékelni fogják a terméket, szolgáltatást, azaz megvásárolják.

A márkázott tartalom (branded content), amit korábban tartalomba integrált reklámként, a 2010-es évek közepétől pedig natív reklámozásnak, natív hirdetésnek neveznek bármilyen cég számára, de kiemelten a B2B hirdetőknek, KKV-knak, illetve speciális, reklámkerülő célközönségre célzóknak előnyös.

A Content Marketing Institute 2015-ös felmérése szerint Észak-Amerikában a B2B vállalatok 86%-a használt tartalommarketinget, és erre marketingköltségvetésük 28%-át költik átlagosan. Ugyanez a szám a B2C vállalatok esetén 77% és 25% volt.

A komplett 2023-as PR tartalom médiaajánló ismertető PDF file letöltéséhez
 kattintson ide!


Dental.hu – a fogászati szakma kezdőlapja

 

Az online felületek 2023-as médiaajánló ismertető PDF file letöltéséhez kattintson ide!

A dental.hu a magyar fogászati szakma naponta többször frissülő tematikus portálja.
Főbb pillérjeink:
1. cikk-és videoarchívum fogászati szakmai rovatokkal: • implantológia • esztétika • fogtechnika • endodontia • parodontológia • protetika • lézertechnológia • szájsebészet + a rendelők működtetéséhez hasznos rovatokkal: • fogászati turizmus • pályázati gyelő • online marketing • praxismenedzsment • rendelőüzemeltetés

2. interaktív szolgáltatások a hazai fogászati szakmában dolgozók számára: • heti hírlevél-szolgáltatás – a dental.hu legújabb cikkeinek kivonata • rendezvénynaptár és regisztráció • továbbképzés-ismertetők és regisztráció • szakmai kiadványokat tartalmazó webshop • apróhirdetések (állás, rendelő, praxisjog stb.) • fogorvoskereső Naponta többször frissülő híreket olvashatnak az olvasók hazánkról és külföldön megjelenő legfrissebb szakmai újdonságokról. Dinamikusan fejlődő hírportálunk, a mai igényeknek és technikai követelményeknek megfelelően, videós bemutatóanyagokkal is szolgál az olvasóknak.

Hirdetésfelvétel:

Laczkó Tamás
Telefon: +36-30-944-8812

E-mail: tlaczko@dental.hu

Sávai Tamás

Telefon: +36-70 631-7284
E-mail: t.savai@dental.hu

Laczkó Leonard

Telefon: +36-30 844-5703
E-mail: leonard.laczko@dentalworld.hu

 


E-Journal – elektronikus magazinjaink

Az E-Journal 2023-as médiaajánló ismertető PDF file letöltéséhez kattintson ide!

2020-tól a kiadó magazinjai új, online változatban is megjelennek!

A Dental Press tartalmai tematikus szerkesztésben, aktualizált formában új lehetőséget kínálnak a gyors megjelenésre.

Az e-Journal magazinjainkat országosan terjesztjük minden fogászati célcsoport számára, közel 10 000 e-mail címre, szakmabeliek részére elektronikus úton asztali és mobil nézetben egyaránt.

 


Komplex megoldások a fogászatban

A vállalkozás sikere a tudatos tervezés.Komplex marketing megoldasok
A cégek életében fontos szerepet játszik, hogy minden lehetséges eszközzel jelen legyenek a piacon a hatékonyabb értékesítés céljából.
Az ön cége használja az alábbi alkalmazásokat?

– Marketing
– Pr. cikk és video tartalom
– Call center, sms szolgáltatás
– online alkalmazások, közösségi média

Ezekben a szolgáltatásokban nyújtunk több éves tapasztalattal hatékony javaslatokat, megoldást.

További információért kérjük, töltse le ismertető anyagunkat:
Komplex megoldások a fogászatban.

Kapcsolat:
Sávai Tamás marketing-sales manager
E-mail: t.savai@dental.hu

Telefon: +36-70 631-7284

DP Hungary Kft.

1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9.
Tel.: 06-30-472-0030, 06-1-793-1874
E-mail: info@dental.hu