Ebből a szempontból a teher megfelelő eloszlása igen fontos faktor. A mágnesek segítségével megtartott overdenture fogsorok esetén a fogazatot helyén tartó elemeket nem éri káros hatású oldalirányú erőhatás, ezáltal a fogsor klinikailag kedvező helyzete hosszú időn át fenntartható. Emiatt a Dyna (közvetlen) rendszer a rendkívüli módon veszélyeztetett részeknél is felhasználható, megfelelő körültekintés mellett. Tanulmányok kimutatták, hogy az ilyen esetekben használt mágneses rendszerek 86 százalékéban az alátámasztó fogak stabilitása megnövekedett. A Dyna (közvetlen) rendszer egyszerűsége és megbízhatósága folytán a fogorvosok és pácienseik számára szilárd és egyedi fogászati retenciót tesz lehetővé, akár fogászati szempontból bonyolult és nehéz szituációkban is. 1985-ös bevezetése óta az egész világon sikerrel használják.

Javallatok

Teljes vagy részleges overdenture fogsor retenciójakor a mandibulában vagy a maxillában.

 • Az egyéb kezelési módszerek kedvezőtlen prognózisa esetén.
 • Manuális ügyességi deficienciával rendelkező páciens esetén, a rendszer egyszerűsége és könnyű tisztíthatósága miatt.
 • Maxillo-faciális protézis esetén.

Ha támasztékot használunk (Dyna közvetlen rendszer) a részeket megfelelő dőlésszögben kell beállítani és a kész rendszert a gingiva szintje fölött szükséges elhelyezni. Egyéb esetben a Dyna EFM fémötvözet használandó a támaszték kialakítására (a Dyna EFM fémötvözet nem tartalmat toxikus vagy allergén összetevőket).

Dyna közvetlen rendszer

A fogorvosi székben beültetett mágneses tartozék, részleges vagy teljes overdenture fogsorhoz, mely természetes alapanyagokkal van kiegészítve. A fogorvos által könnyen és gyorsan felhelyezhető. Az előre gyártott belső-külső fogászati implantátumokhoz hasonlít. Az endodontika után az alátámasztó fogról eltávolítják a koronát, majd az utolsó előkészítő lépés is megtörténik a rendszerben található két fúró segítségével. A Dyna közvetlen támasztékot ezután üvegionomer cementtel ragasztják be és kompozittal rögzítik. A mágnes ezután helyezhető be a fogazatba.

A rendszer a következőket tartalmazza:

 1. Előregyártott támasztékok két méretben, Ø4,8mm (standard) és Ø4,0 mm, mesterséges Dyna EFM fémötvözetből előállítva
 2. Erős, biokompatibilis minimágnesek, különféle méretekben szállítva
 3. Egy spirális fúró, egy peremfúró és egy felhelyezéshez használt eszköz

Hogyan használjuk a rendszert?

 1. A kiválasztott fogon végezzünk el egy általános endodontikai beavatkozást. Távolítsuk el az alátámasztó fog felszínéről a koronát, 1mm subgingivális vastagságig. Készítsük elő a végső felszínt az alveoláris csúccsal párhuzamosan, alakítsunk egy kis lingvális vagy palatinális lejtést
 2. Fúrjuk meg a gyökeret a Dyna spirális fúró segítségével
 3. Készítsük elő a peremet a Dyna peremfúró segítségével
 4. Cementáljuk a Dyna közvetlen támasztékot az üvegionomer cementtel és a kompozittal rögzítsük. (Figyeljünk arra, hogy ne maradjanak egyenetlen felszínek vagy élek)
 5. A mágnes ezután felhelyezhető fogorvos által vagy fogászati laborban (bővebb információért olvassa el a Dyna (közvetlen) rendszer útmutatóját)

Dyna rendszer

Egy mágneses tartozék, részleges vagy teljes overdenture fogsorhoz, mely természetes alapanyagokkal van kiegészítve. Az előre gyártott belső-külső fogászati implantátumokhoz hasonlít. Az endodontika után az alátámasztó fogról eltávolítják a koronát, majd egy végső, a legalsó lehetséges szintű, ferdén levágott ún. bevel előkészítés történik. Ezután a gyökérfedőről teljes lenyomat készül és a fogászati laborban elkészítik a megfelelő támasztékot, ami Dyna EFM fémötvözetből áll. A Dyna gyökérfedőt ezután üvegionomer cementtel ragasztják be és egy kompozittal rögzítik. A mágnes ezután helyezhető be a fogazatba.

A rendszer a kövezkezőket tartalmazza:

 1. Mesterséges Dyna EFM fémötvözet
 2. Erős, biokompatibilis minimágnesek, különféle méretekben szállítva

Dyna WR mágnesek

A Dyna WR mágneseket CAM alapú esztergáló berendezésekkel gyártják. Ezen módszer segítségével a mágnest keményített műtéti acéllal egységesítik, így a kész termék használati ideje megnövekszik. A legújabb lézeres technológia alkalmazásával a legkisebb gyártás során esetlegesen fellépő hiba is megelőzhető. A felhasznált alapanyagok garantáltan permanens mágneses tulajdonságokkal rendelkeznek. A mágnesek két különböző méretben készülnek, magasságuk 1,7mm valamint 2,7mm, az átmérő mindkettő esetében 4,5mm, Az 1,7mm-es mágnes (S3) vonzóereje 300g, míg a 2,7mm-es mágnesé (S5) ± 470g.A mágnesek nem véletlenül készültek ilyen kis dimenziójú méretekben. Ezáltal a mágnesek soha nem karcolódhatnak meg vagy törhetnek el!

Mért pont a Dyna rendszer/Dyna közvetlen rendszer?

A Dyna (közvetlen) rendszer a következő előnyökkel rendelkezik:

 • Nem szükséges aktiválni
 • Állandó és stabil retenció
 • Nincs lenyomatvétel vagy egyéb laboratóriumi kiegészítő elemek
 • A párhuzamos előkészítés kevésbé szükséges
 • Az alapozó lépések megegyeznek egy standard fogászati kezeléssel
 • A páciens számára nagyon egyszerűen fenntartható dentálhigiénia
 • Függőleges terhelés az elemeken
 • Csökkentett laborköltségek

A Dyna közvetlen rendszer ezenkívül egyéb előnyökkel is rendelkezik:

 • Rövid beültetési idő (a rendelőben elvégezhető az egész kezelés)
 • Még jobban leegyszerűsített procedúra
 • Szignifikánsan csökkentett költségek

Általános kontraindikációk:

 • Gyakori fogcsikorgatás
 • A páciens motivációjának teljes hiánya
 • Rossz dentálhigiénia
 • Elégtelen interokkluzális tér

Kontraindikációk a Dyna közvetlen rendszer esetén, melyek a Dyna rendszerrel kiküszöbölhetőek:

 • Az alátámasztó fog dőlésszöge kedvezőtlen (megnövekedett perforáció kockázat)
 • Subgingvális előkészítés
 • Az alátámasztó fog szélessége elégtelen

A mágneses tartozékot implantátumok mellett is lehet alkalmazni.

Háttér információk

A Dyna mágneses tartozék két fő részből tevődik össze: a támasztékból vagy fémötvözetből, valamint maga a mágnesből. Mindkét rész tulajdonságait intenzíven monitorozták és dokumentálták a rendszer piacra kerülése óta. Az ötvözetet érintő tanulmányok a következőket mutatták ki:

 • Nem hajlamos a korrodációra, még akkor sem, ha intraorálisan egyéb fémekkel érintkezik
 • Nem tartalmaz toxikus vagy allergén összetevőket
 • Nem képez galvánelemet egyéb fémekkel intraorálisan

A mágnesesség jelenségét is széles körben tanulmányozták. Különféle folyóiratok a mágnes terek emberre gyakorolt lehetséges hatásairól írnak. Ezen tanulmányok alapján leszűrhető, hogy a Dyna (közvetlen) rendszer, ha az előírtaknak megfelelően használják, nem fejt ki semmiféle hatást az emberi szervezetre. Ezenkívül az is bebizonyosodott, hogy a Dyna mágnesek biokompatibilisike és nem hajlamosak korrozióra. A Dyna (közvetlen) rendszer az ún. nyílt mágnesesség elvének segítségével fejti ki a szükséges hatásokat, ez az jelenti, hogy a mágneses fluxus a környezetébe sugároz. A Dyna azért választott a nyílt mágneses terekre épülő módszert, mert itt, ellentétben a zárt mágneses terekkel, a mágnesnek nem szükséges a vonzandó tárgy közvetlen közelében elhelyezkednie. Ennek természetesen klinikai következményei is vannak. Egy overdenture fogazat, melyet elhelyeznek a páciens szájában, bizonyos szintig mobilis, tehát a mágnesek nem minden esetben lehetnek kapcsolatban a támasztékkal vagy az alátámasztó foggal. A nyílt mágneses mezők alkalmazása lehetővé teszi a retenciót az ilyen szituációkban is, ezáltal a páciensek kényelmesebben viselhetik overdenture fogazatukat.

Az NMR képalkotókkal végzett vizsgálatok tisztán kimutatták a mágneses mezők és a mágnesek között fellépő kölcsönhatásokat, valamint a ferromágneses gyökérfedőkkel kapcsolatos kölcsönhatásait is. Az NMR által kibocsátott mező kedvezőtlen a mágnesekre nézve. A mágnesek, valamint a ferromágneses gyökérfedők megzavarják az NMR képalkotási mechanizmusát, ami így akár teljesen eltorzulhat. Ezért a fogsort ilyen vizsgálatok előtt, szükségszerűen el kell távolítani. A gyökérfedők és a támasztékok eltávolítása csak abban az esetben kötelező, ha a felvétel közvetlenül a Dyna rendszerek melletti területről készül.

A Dyna mágnesek semmilyen hatással nincsenek a páciensek pacemakerjeire, ha azok több mint 1 cm távolságra helyezkednek el a rendszertől.

Technikai adatok

Az összes fogászati implantátum és egészségügyi berendezés, melyet fogászati helyreállításra használnak és a Dyna Dental Engineering B.V. cég készített az Európai Egészségügyi Készülék Irányelv 93/42/EEC pontja által jóváhagyott. Ezenkívül azEN-ISO 13485:2003és EN-ISO 9001:2000 minőségi és előállítási elveknek is maradéktalanul megfelelnek. Az összes Dyna termék szigorúan ellenőrzött korrózióellenállásal, biokompatibilitással stb. kapcsolatban.