A fogorvostól való félelem, szorongás, valamint a fogászati kezeléssel kapcsolatos viselkedési problémák gyakran járnak együtt a kontroll észlelhető hiányával. Ennek következménye az együttműködési készség hiánya, továbbá a kezeletlen, ellátatlan gyerekek nagy aránya (Kingberg, 2008; Butz, Goebel, 2006). A lézer segítségével elvégzett frenectomia jó kezelési alternatívát jelent a gyerekek esetében, 9L0-625
mivel sokkal kényelmesebb terápiát tesz lehetővé.

Bevezetés

A labiális frenectomia a frenulum eltávolításának sebészeti megoldását jelenti. A labiális frenulum a felső ajakban tapadó képlet, s a felső két középső metszőfog között a gingivába sugárzik. A labiális frenulum néha kiterjedhet és benyúlhat a felső frontfogak belső, palatinális oldalára. Labiális frenulum az alsó fogak közt is előfordul az alsó két középső metszőfog között, vagy lingvális frenulumként a nyelvhez, valamint a két alsó középső metszőfog belső, lingvális oldalához tapadva.

A frenectomia indikációi közé tartozik a felső vagy alsó középső metszőkE20-598közti diasztéma, az íny visszahúzódása, a fogmosás során jelentkező fájdalom vagy az orthodontiai problémák.

1. ábra Kezdeti státusz perzisztáló diasztéma a két felső középső metszőfog között

1. ábra Kezdeti státusz perzisztáló diasztéma a két felső középső metszőfog között

Gyakran nincs szükség kezelésre, mivel ezek az abnormális frenulumok, diasztémák eltűnnek, amint a maradó metszőfogak és szemfogak előtörnek (Koch, Poulsen, 2009). A frenectomia ideális időpontja röviddel a maradó hármasok előtörésének megindulása után van.

2–3. ábra Kezdeti státusz elülső nézet erős, hármas labiális frenulum

2–3. ábra Kezdeti státusz elülső nézet erős, hármas labiális frenulum

A frenectomiát el lehet végezni hagyományosan szikével vagy lézer segítségével, akár 810 nm, 940 nm, 980 nm hullámhosszúságú diódalézerrel, Nd:YAG-lézerrel (1,064 nm), CO2-lézerrel (10,600 nm) vagy erbiumlézerekkel (Er:YAG 2,940 nm vagy Er,Cr:YSGG 2780 nm), (Gutknecht, 2007).

A klinikai eljárás

Ebben a cikkben bemutatom a lézeres frenectomiát a Laserkids® koncepció klinikai alkalmazásával. A Laserkids® koncepció (Schindler, 2008) átfogó irányelvként szolgál a lézeres gyermekfogászati beavatkozásokhoz, beleértve a fogászati kezeléstől való félelmet, a viselkedés kezelését, a deszenzitizálást, a speciális lézerparamétereket és a kezelés során végzett beavatkozásokat az első üléstől az egész életen át tartó gondozásig (Schindler, Gutknecht, 2009).

Ebben az esetben egy 12 éves fiúról van szó, aki mind az általános, mind a fogászati anamnézis alapján egészséges, ám nagyon félt, a korábbi rossz emlékei miatt tiltakozott a sebészeti beavatkozás ellen. A fogszabályozó orvos utalta be frenectomia végett a két középső felső metszője közt található permanens rés miatt. A frenectomiára szóló beutalás későn történt, mivel a szemfogai már teljesen előtörtek. További orthodontiai kezelést kellett kilátásba helyezni.

4–5. ábra Vágási technika

4–5. ábra Vágási technika

A klinikai leletek erős, háromirányú labiális frenulumot mutattak, amely kiterjedt a két felső középső metszőfog közti résbe, ami egy diastema medianához vezetett, incizálisan 5 mm-es, cervikálisan 4 mm-es réssel. A páciens okklúziója az Angle I osztályba tartozott, frontfogainak enyhe protrúziójával, konvex profillal és nyelési rendellenességgel.

A diagnózis a két felső középső metszőfog közti diastema mediana volt, a felső középső metszők közti réssel. A kezelési tervben lézeres frenectomia szerepelt a fiú sebészi beavatkozástól való félelme miatt. A klinikai beavatkozás a Laserkids® koncepciót követte.

A felső labiális frenectomia esetében a kezelés 8 percet vett igénybe. Ebben az esetben mind nyálkahártya-érzéstelenítést, mind lokális anesztéziát is alkalmaztunk az erős és mély, háromirányú frenulum miatt. Sok esetben csak nyálkahártya-érzéstelenítésre van szükség. Meggyízesítésű GINGICAIN® GEL (Belport Co., Inc. Camarillo, CA, USA) alkalmazása, majd 30 másodperc várakozás után 1,0 ml Ultracain® D-S forte 1:100 000 Epinephrine (Sanofi-Aventis Deutschland, Németország) helyi érzéstelenítőt fecskendeztünk be a frenulum jobb és bal oldalán bukkálisan.

A páciens, az anya, az asszisztens, a fogorvos egyaránt védőszemüveget kapott, miközben az érzéstelenítőszer hatására vártunk. Az időt arra használtuk, hogy a gyermeket deszenzitizáljuk, illetve megnyugtassuk. „Mondjuk – mutatjuk – mutatjuk – csináljuk” technikát alkalmaztunk a lézersugár, annak funkciója és az eljárás elmagyarázásához. A lézersugarat először egy babán mutattuk meg, majd a gyermek ujján, a Laserkids® koncepciót követve. A lézerrel végzett beavatkozást akkor kezdtük, amikor a gyermek már kényelemben érezte magát. A frenectomiát 4 és fél perc alatt végeztük el.

6–9. ábra A kezelés menete 1

6–9. ábra A kezelés menete 1

6–9. ábra A kezelés menete 2

6–9. ábra A kezelés menete 2

Ehhez a frenectomiához 2,780 nm-es hullámhosszúságú Er,Cr:YSSG lézert használtunk. A beavatkozást MC3 véggel végeztük, 1,5–2 W teljesítmény, 30 Hz mellett 700 µ pulzusidővel, 7% víz és 11% levegő mellett, érintkezési módban.

6–9. ábra A kezelés menete 3

6–9. ábra A kezelés menete 3

6–9. ábra A kezelés menete 4

6–9. ábra A kezelés menete 4

Az első metszést incizálisan V formában a jobb oldalról, szögben ejtettük. A második metszést bal oldalról szögben vezetve a szövetek feszülése mellett végeztük, a rostok széleinek láthatóvá válása mellett. A következő lépés a rombusz formává történő kiterjesztés volt, a mélyben levő rostok átvágásával, hogy a későbbi relapszust és a szövetek retrakcióját elkerüljük. A rostokat, valamint a felesleges szövetet eltávolítottuk. Szinte semmi vérzést nem észleltünk a beavatkozás folyamán, ami az orvos számára tiszta rálátást, gyors munkavégzést biztosított. Nem volt szükség további vérzéscsillapításra. Nem kellett varratokat készíteni. A lézeres kezelés után a sebet 30 másodpercig tamponáltuk. A páciens a lézeres kezelés alatt nagyon jól együttműködött.

10–11. ábra Közvetlenül a beavatkozás utáni kontroll

10–11. ábra Közvetlenül a beavatkozás utáni kontroll

Nem írtunk fel sem fájdalomcsillapítót, sem pedig antibiotikumot. A páciensnek adott posztoperatív instrukciók között meg kell említeni, hogy ne fogyasszon tejtermékeket, alkoholt, ne dohányozzon, tartózkodjon a koffein és tein bevitelétől, továbbá a műtét napján ne sportoljon.

Az ajkakat le kell engedni, s hűteni kell. A fogakat a szokásos módon kell mosni. Másnap, hat nap múlva, majd négy hónap elteltével a pácienst visszarendeljük.

12–15. ábra Posztoperatív kontroll 1

12–15. ábra Posztoperatív kontroll 1

Az első nap után a posztoperatív leletek nem mutattak komplikációt. Nem volt vérzés, fájdalom, sem duzzanat. A gyógyulási folyamat nagyon gyors volt, egy nap után fibrines lepedék és jó vaszkularizáció volt megfigyelhető. Négy hónappal később finom hegesedés volt látható. A rés incizálisan körülbelül 1,5 mm-rel csökkent. A pácienst visszairányítottuk a fogszabályozó orvoshoz.

12–15. ábra Posztoperatív kontroll 2

12–15. ábra Posztoperatív kontroll 2

Következtetés

A lézeres fogászati sebészeti beavatkozások a hagyományos módszerekhez képest előnyökkel rendelkeznek: szelektívek, minimálinvazívak, kevésbé traumatikusak, kevesebb fájdalommal járnak. Szinte egyáltalán nem volt vérzés, a sebész számára a kezelés alatt biztosított volt a tiszta rálátás. A lézer baktericid és biostimulációs hatása a nagyon jó, egyszersmind gyors gyógyulásban is megnyilvánult.

12–15. ábra Posztoperatív kontroll 3

12–15. ábra Posztoperatív kontroll 3

E páciens számára nyilvánvalóak voltak az előnyök – kisebb volt a posztoperatív fájdalom, nem volt duzzanat. Továbbá nem volt szükség varratok behelyezésére, sem még egy ülés beiktatására a varratok eltávolításához. A gyerek nagyon jól együttműködött, elfogadta a kezelést. A Laserkids® klinikai lépéseit követő lézeres frenectomia kíméletes kezelési eljárás a gyermekfogászatban.