A kamara illetékes tagozata tehetetlen, pedig még oktatók is vannak az elmarasztaltak között

Mindenfajta következmény nélkül, szabadon dolgozhatnak, sőt taníthatnak is itthon olyan magyar fogorvosok, akiket Nagy-Britanniában súlyos szakmai hibák vagy mulasztások miatt felfüggesztettek, vagy akár véglegesen eltiltottak a foglalkozásuk gyakorlásától. A páciensek kiszolgáltatottak, a magyarországi fogor-vosi kamara pedig „szeretne ebből kimaradni”.

Nem megfelelően előkészített implantátumok, el nem végzett vagy rosszul értelmezett röntgenfelvételek, gyenge minőségű, emiatt fájdalmat és hosszadalmas utókezelést igénylő fogpótlások, illetve a szakmai, magatartási szabályok be nem tartása is szerepel az elmarasztalás okaként azokban a döntésekben, amelyeket magyar fogorvosokkal szemben hozott meg a brit Általános Fogorvosi Tanács (General Dental Council – GDC).

A betegek mit sem tudnak az őket kezelő doktorok például Nagy-Britanniában viselt dolgairól.

A betegek mit sem tudnak az őket kezelő doktorok például Nagy-Britanniában viselt dolgairól.

A testület honlapján jelenleg majdnem egy tucat magyar név szerepel, őket az elmúlt egy-másfél évben hívták be meghallgatásra konkrét betegpanaszok nyomán, és hoztak ügyükben – jellem-zően több tíz oldalon taglalt – határozatot. Az elkövetett vétségek, illetve a mulasztások miatt az érintettek többségének fél-egy évre felfüggesztették a kinti kamarai tagságát, ami egyet jelent azzal, hogy ez idő alatt nem dolgozhat fogorvosként.

Volt, akit – mivel súlyosan kockáztatta a betegek egészségét – „a fogor-vosi szakmán belüli normák és a közbizalom megőrzése érdekében”, valamint, mert „viselkedése összeegyeztethetetlen a folyamatos regisztrációval”, azonnali hatállyal töröltek a kamarai nyilvántartásból.

Az egyik ilyen fogorvos jelenleg egy, Budapest belvárosában, családi vállalkozásban működő fogorvosi központban dolgozik, amelynek honlapján ma is azt állítja, hogy 2014 óta az angol fogorvosi kamara (GDC) tagja, munkáját pedig a professzionalizmus és precizitás jellemzi. Egy másik, ugyancsak azonnali hatállyal törölt magyar fogorvos egyebek mellett azzal hir-deti magát, hogy jelenleg a Semmelweis Egyetem Arc-állcsont és Szájsebészeti Klinika tudományos munkatársa, implantációs képzőhelyet és saját rendelőt is működtet, tevékenységét pedig a mindennapi betegellátásban angliai tapasztalatait is felhasználva a betegközpontú fogorvoslás jellemzi. Az érintett fogorvos, a honlapján írtakkal ellentétben, ugyanakkor sosem volt a Semmelweis Egyetem Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika tudományos munkatársa. Szakképzése alatt töltött fél évet a klinikán még 2015-ben, vagyis tanult, nem pedig oktatott, előadást vagy gyakorlatot tartott a klinikán.

A szegedi fogorvoskaron azonban valóban dolgozik oktatóként egy olyan fogorvos, akivel kapcsolatban a GDC illetékes bizottsága úgy ítélte meg, hogy „viselkedése teljes egészében elfogadhatatlan és sérti a szakma jó hírnevét, valamint rombolja a fogorvosi szakma iránti bizalmat”.

Az interneten fellelhető informá-ciók szerint a Nagy-Britanniában felfüggesztett vagy az ottani kamarából kizárt fogorvosok többsége továbbra is praktizál Magyarországon, sőt, sokuk életrajzában kiemelt helyen szerepel az angliai tapasztalat. A külföldön történt elmarasztalások, eltiltások ily módon csak az alaposan kutakodó páciensek és esetleg egyes kollégák előtt ismertek, és nemcsak a betegek nagy része, de a szakma vezető testülete előtt is titokban maradhatnak.

Mint a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának elnökétől megtudtuk, a GDC-től nem kapnak tájékoztatást ezekről az esetekről. Hermann Péter azt mondja, szeretnének is ezekből kimaradni, mert meglátásuk szerint sok esetben hazánkban és külföldön egyaránt dolgozó, rendszeresen ingázó orvosokról van szó, akik a fogászati turizmusból élnek, márpedig a kamarának nincs kellő információja erről a területről ahhoz, hogy megalapozott véleményt fogalmazhasson meg. A tagozat elnöke úgy látja, részben konkurenciaharcról van szó, bár elismerte, hogy a részletes ítéletek alapján lehetséges, hogy egyes esetekben volt alapja az elmarasztalásoknak.

Hermann Péter felvetette, hogy ha értesülnének is az elmarasztalásokról, nem biztos, hogy tehetnének bármit is, hiszen az ominózus esetek nem Magyarországon történtek, azokat nem itt vizsgálták ki. Nálunk ráadásul a ka-mara csak etikai ügyekkel foglalkozhat, a szakmai hibák kivizsgálása az ÁNTSZ hatáskörébe tartozik.

Az információáramlás egyébkét nem csak a brit és a magyar szakmai társaságok, de még a csatornán túli országok között is gyenge. Ezt bizonyítja annak a fogorvosnak az esete, akiről csak azután derült ki Nagy-Britanniában, hogy el van tiltva a foglalkozásától Írországban, hogy egy angliai betege utánanézett a doktornak. Valamint, hogy a jelenleg a GDC által felfüggesztett egyik magyar fogorvos honlapján azt írja magáról, hogy egy írországi magánrendelőben dolgozik vezető szájsebészként.

Forrás: magyaridok.hu