A kompressziós állkapocsízület első jele az ízület kattogása. Ennek oka, hogy a fogak nem biztosítanak elegendő helyet a porckorong számára, ezért kicsúszik az ízületi képletek közül. A hangjelenség oka a képződő vákuum, mint az ujjpercek széthúzásakor. A kicsúszott porckorong már nem csak nem segíti a condylus mozgását, gátolhatja is azt.

Kezdetben a legkisebb szájnyitásnál kattog az ízület, mert a nyomás megszűntével azonnal visszarendeződik a porckorong. Később már csak közepes, majd maximális szájnyitásnál áll helyre. Azután pedig tipikusan irreverzibilisen károsodik a porckorong, és már nem képes az ízületfej alá kerülni.

Az ízület kompressziójának oka lehet a rossz harapás alapján legyártott fogpótlás, hibás fogszabályozó kezelés, vagy éppen a bölcsességfog, amely helyhiány miatt az előtte álló fogat kissé kimozdítja.

Esetbemutatás

Egy pácienst a fél éve kattogó ízülete miatt utaltak hozzám. Az anamnézis számos temporomandibularis diszfunkcióra utaló tünetet tárt fel: a páciens beszámolt alvászavarról, alvás során karzsibbadásról, erős izzadásról, gombócérzésről a torokban, váll- és nyakizomzat görcseiről, rendszeres fejfájásról.

A diagnózis felállítására analóg axi-o-gráfiás vizsgálatot végeztem (1–2. ábrák).

1. ábra: A jobb oldali ízület (D) kompressziós, a bal oldali (G) condylus-discus egység megtartott. (Az egészséges állkapocsízület rajzolata ívelt, a három mozgás minimálisan négy milliméteren, a két piros körív közepéig egybeesik.)

2. ábra: A kiindulási helyzet sematikus ábrázolása hátulról nézve.

A felső modellt arcíves regisztrálás segítségével egyéni értékű artikulátorba gipszeltem. Az alsó-felső állcsont relációját támasztócsapos regisztrálással határoztam meg a CondyLoc eszközzel (3. ábra).

3. ábra: A támasztócsapos regisztrálás kiindulási helyzetének sematikus ábrázolása hátulról nézve.

A regisztrálás során az eleve kompressziós ízület a kompressziós marad, az amúgy egészséges ízület pedig az erős összeharapástól kicsúszik az ízületi porckorong, tehát iatrogén lesz kompressziós (4–5–6. ábrák).

4. ábra: A támasztócsapos regisztrálás eredménye: a jobb oldali condylus csak minimális mozgást végzett, a bal oldali porckorong iatrogén kicsúszása miatt dupla protrúziós vonal jelent meg (az egyik a porckorong kiszorulása elo˝tt, a második a kiszorulás után)

5. ábra: A lemezek összeblokkolása a nyílhegy csúcsán történt, a kétoldali kompresszió helyén.

6. ábra: A CondyLoc eszközzel nyert regisztrátum.

Az így nyert harapásnak megfelelően készült el a sín (7. ábra).

7. ábra: A prematur érintkezés helyén lyukas sín.

A páciens a sínt alvásnál viselte, reggel én távolítottam el először szájából. Ekkor a sínpozíciót átmásoltam a fogakra, azaz a prematur érintkezéseket megszüntettem úgy, hogy fóliára kétszer csattogtattam, a jelölt pontokat eltávolítottam, amíg mindkét oldalon a rágófogak érintkeztek. A sínviselést és reggeli korrekciót háromszor végeztem el. Negyedik alkalommal, egy hónappal később viselte alvásnál a sínt a páciens. Az okklúzión ekkor már nem kellett korrigálni, mert – a sín eltávolítása után – a fóliára való kétszeri csattogtatás mindkét oldalon a rágófogak érintkezését mutatta. A páciens korábban fennálló tünetei, valamint az ízület kattogása ekkorra már megszűntek.

Szokásosan befejeztem volna a kezelést, de elméletem és gyakorlatom bizonyítása végett megismételtem a támasztócsapos regisztrálást és az axiográfiás vizsgálatot (8–9. ábrák).

8. ábra: A támasztócsapos regisztrálás mindkét ízületi porckorong iatrogén kiszorítását mutatta.

9. ábra: Az axiográfiás vizsgálat mindkét ízület egészséges állapotát igazolta.

Konklúzió

A támasztócsapos regisztrálásnál a nem a nyílhegybe futó protrúziós vonal a porckorong iatrogén kompressziójára utal. A nyílhegytől balra megjelenő protrúziós vonal a bal oldali, míg a nyílhegytől jobbra a jobb oldali ízületi porckorong iatrogén kiszorításának a jele. „Hibátlan rajzolatot” csak akkor találunk, amikor mindkét ízület eredendően kompressziós.

Dr. Fehér Tibor