KERÁMIAMASSZÁK

Sokféle különböző kerámiamassza használata helyett Larissa Merth a bemutatásra kerülő páciens-esetnél egyszerű „dentin-él rétegzésre” korlátozta a munkát. Egyszerű megoldás, de nagy hatású!

Kerámiából mintáztam hat front- és 10 rágófogat, enyhén túldimenzionálva. A dentinmagokra – megfelelő gyökérrel – következett a kiegészítés éllel. Mivel fiatalos kinézetet akartam kölcsönözni a fogaknak, már a metszők dentinmagjába becsiszoltam a mamelonokat. A rágók karakterisztikája a csücskök, barázdák és domborulatok enyhe túldimenzionálásában mutatkozik meg. Festékek használatával egyéniesítettem és hangsúlyoztam.

Kevesebb 1-4

Jó inspirációt találtam páciensek már eltávolított fogaiban, amelyeket tanulmányozás céljára gyűjtöttem. Így például a 18-as fog a saját bölcsességfogam 1:1 arányú másolata. Ezt követően ugyancsak túldimenzionált felső állcsontot mintáztam teljes egészében viaszból. Ebbe mind a 16 felső fogat bedolgoztam. Ezt követte az epoxigyanta minta elkészítése.

Kevesebb 5-8

A front- és őrlőfogak elhelyezésénél az egyedi kialakítás mellett döntöttem az idealizált forma helyett. A többnapos keményedést követően a sárgásan átlátszó epoxigyanta mintát meg lehetett munkálni, magas fényre polírozni.

1–9. ábrák: Különböző nézetek.

1–9. ábrák: Különböző nézetek.

Ezzel a munkával szerettem volna nyilvánvalóvá tenni, hogy minimalizált rétegzéssel is jelentős hatást lehet elérni. Nincs szükség mindig sokféle dentin- és élmassza, módosítók váltakozó rétegzésére. Csekély helymennyiség esetén is lehetséges az esztétikailag magas igényű munka elkészítése.

Larissa Merth (Portugália)
Forrás: Das Dental Labor 2013/4