Az elvesztett fogak pótlásában óriási lehetőséget nyújt a fogorvosoknak és a pácienseknek egyaránt, hogy rendelkezésre áll olyan terápiás megoldás, mellyel az elveszett fogat egyedileg lehet pótolni. A dentális implantátumok alkalmazása rohamosan fejlődő szájsebészeti technológia, melynek újabb lépcsőfokát jelenti a budapesti VitalCenter által kutatott csontpótlóanyag (graft) és a hozzá kapcsolódóan fejlesztett műtéti technika. A kutatócsoportot Dr. Lantos Endre vezette, a műtéteket Dr. Péter György és Dr. Párkányi László hajtották végre, a kiértékelésben Prof. Dr. Nagy Katalin, a Magyar Fogorvosok Egyesületének elnöke is részt vett.

Dr. Lantos Endre

Az implantológia fejlődésében fontos mérföldkövet jelentett, amikor a sebészek az implantátumot nem oda tették, ahol kellő csontkínálat volt, hanem oda, ahova kellett. A humán csont, különösen az állkapocscsont igen változékony állományú szövet: amennyiben használatban van, terhelés alatt áll, akkor képes a szükség szerinti gyarapodásra, regenerálódásra, de terhelés nélkül (így pl. hiányzó fogak esetén) felszívódik, állománya gyengül és csökken. A csontpótlás abban az esetben szükséges beavatkozás, amikor például egy implantátum beültetése nem lehetséges, mert a csontállomány lecsökkent.

A Vitalcenter a „Humán (allograft) csontpótló létjogosultsága a fogászati implantológiában” című projekt keretében 31 fő önkéntes bevonásával végezte klinikai vizsgálatait. A kutatási eredmények 29 főnél kerültek elemzésre (2 dropout eset volt a vizsgálatban).

A kutatás elsődleges célja egy minimálinvazív, fogászati implantációt megelőző csontpótló eljárás kidolgozása volt. Kiindulásként allograft csontpótló anyag (BoneAlbumin) alkalmazása történt egy olyan, már ismert műtéttechnikai eljárással együttesen, amely ugyan számos más eljárásnál önmagában kevésbé invazív, de eddig csak autogén csontanyaggal együttesen alkalmazták, ami a donorhely érintettsége miatt jelentősen lerontotta a minimálinvazív jelleget. A BoneAlbumin fogászati csontpótlásban jó hatásfokkal alkalmazható, azonban a kutatási szakasz tapasztalatai nyomán felmerültek olyan szempontok, amelyek figyelembevételével a kutatásban részt vevő szakorvosi csapat a technikát tovább tudta finomítani. A technika lényege, hogy az allografttal végzett minimálinvazív eljárás kiegészítéseként biokompatibilis membránokat alkalmaztak, ami a gyógyulási hajlamot pozitívan befolyásolta.

1. és 2. ábra: A humán allograft anyag implantológiai alkalmazása

A projekt során újonnan kifejlesztett eljárásnak és anyagnak több hasznos következménye van a páciensek implantológiai ellátásában. Könnyebben kivitelezhető technika, mely kevesebb sebészeti kockázatot hordoz, fogorvosok szélesebb körében tenné elérhetővé az akár nagy terjedelmű csontpótlásokat, így a részleges vagy teljes fogatlansággal élő emberek nagyobb hányada juthatna fix, esztétikus pótláshoz.

Megvalósítás helye: Vitalcenter Dent Kft.
1007 Budapest, Margitsziget hrsz.: 23800/1.
Megvalósítási időszak: 2018.02.01 – 2020.08.31.