A szintetikus intelligens anyagok képesek önmagukat megjavítani és alkalmazkodni a külső hatásokhoz anélkül, hogy szerkezetükben és így fő tulajdonságaikban megváltoznának – ismertette a program nyitó rendezvényén Kéki Sándor szakmai vezető. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen komplex kutatómunkához a különböző tudományterületek együttműködése és közös munkája szükséges. Debrecenben az egyetem általános orvosi kara, a műszaki kara, természettudományi kara, továbbá az MTA Atommagkutató Intézete vesz részt benne. A hat kutatócsoport és két konzorciumi partner projektjei közt az alakemlékező anyagok vizsgálata mellett lesz fotonikai és plazmonikai eszközök fejlesztése, nanoszerkezetű részecskék vizsgálata, mechanikai szilárdság- és törés vizsgálat, mágneses zajmérési módszerek fejlesztése, továbbá fémhabok fogászati és ortopédiai alkalmazásának vizsgálata.

Sailer Kornél, a DE Természettudományi Karának dékánja szerint a kutatásban résztvevő hallgatók megfelelő anyagtudományi ismeretekkel léphetnek majd az ipari szektorba. Mint mondta, a hasonló projektek tudják kizárólagosan biztosítani azt, hogy a legjobb kutatók Debrecenben és az országban maradjanak, így minden pályázati lehetőség ezen a téren közvetlenül is a magyar felsőoktatás és az ipar hasznára válik. Gaál István, a DE Tudományegyetemi Karok centrumának elnöke aláhúzta: a költségvetési elvonások időszakában a kutatás-fejlesztésre ezek az uniós projektek nyújtanak kizárólagos forrást. A most indult projekt egyben hosszú távra is biztos alapokra helyezi az anyagtudományi kutatásokat a Debreceni Egyetemen – jegyezte meg.