Gyakorló orvosként azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az azonnali terhelés csak egy a sok elérhető eszköz közül. Habár én gyakran alkalmazom az azonnali terhelést, hiszem, hogy orvosként mindig emlékeznünk kell a következőre.

Az azonnali terhelés inkább terápiás technika, mint terápiás ideológia!

Mindemellett a fogászati kutatások, tanulmányok azt mutatják, hogy az azonnali terhelés hasonlóan eredményes, mint a fokozatos vagy halasztott terhelés.

Természetesen minden páciens esetét egyedileg kell megvizsgálni, és kiválasztani a megfelelő kezelési módot. Ha az azonnali terhelést választjuk, figyelembe kell vennünk, hogy jelentős különbség van az olyan korona vagy koronák kialakítása között, amelyek nincsenek okklúzióban, mint az olyan restaurációk között, amelyek azonnal teljes okkluzális funkciót kapnak az implantáció után. A most bemutatott esetnél a páciens egy magas vérnyomással, elhízással, 2. típusú diabétesszel, valamint gerincbántalmakkal terhelt, 60 éves hölgy. A páciens éveken át részleges kivehető alsó és felső fogsort hordott.

Legfőbb panasza: a felső metszőfogak mozgása, a felső kivehető részleges pótlás diszfunkcionalitása.

A páciens kívánsága rögzített pótlás volt, a jelenlegi kivehető pótlás helyett. A klinikai vizsgálat megállapította, hogy a felső metszők mobilisak (+2), a moláris (16) viszont nagyon stabil. Mindemellett fogszorítás, bruxizmus jelei is láthatók voltak (fognyaki kopások, ízületi kattogás), de szignifikáns klinikai panasz nélkül. A páciens szájhigiénéje közepes volt.

A páciens CT-jének elemzése során megállapítottuk, hogy rövidített (első molárisig érő) fogsor rögzítéséhez megfelelő módon lehet implantátumot behelyezni.

A technikai lehetőségek, illetve a páciens igényei ellenére nem az azonnali terhelést, hanem a hagyományos megközelítést és lépcsőzetes rehabilitációt választottam.

Kezelési szakaszok

– Elsődleges preparáció.
– Implantátumok a poszterior maxillába.
– Implantátumok felszabadítása, lenyomatvétel az implantátummegtámasztású ideiglenes fémvázra készülő akrilhídhoz.
– Frontmetszők eltávolítása, azonnali implantátumbehelyezés, felépítmények behelyezése a poszterior implantátumokra, provizórikus restauráció az előre elkészített híddal.
– Anterior implantátumok feltárása, felépítmények, ideiglenes híd behelyezése.
– Végső, kerámiával leplezett híd behelyezése.
– Utánkövetés és gondozás.

A kezelési terv kialakításának szempontjai

– A kórelőzmények egyike sem teljesen teszi kontraindikálttá az implantációt követő azonnali terhelést.
Például: a rágóizomba fecskendezett botulinum toxin injekció alkalmazásával fogcsikorgató páciensnél is lehet azonnali terhelést alkalmazni, a kezelés 2-3 hónapig hatásosan megszünteti a parafunkciót.
– Az összes faktor egyidejűleg növeli a sikertelenség lehetőségét implantálás és azonnali terhelés esetén.
– Mindemellett a gerincproblémái miatt a páciens nehezen bírta volna az ülést a hosszú kezelés alatt.
– Más szempontok, mint például a csontpótlás, a végső esztétikai eredmények, a restauráció hosszú távú tartóssága és sok egyéb is megváltoztathatja a kezelési terv irányát az azonnali terhelés helyett a szakaszos megközelítés felé.

Az aktuális kezelés lépései: