Absztrakt

Az implantálni kívánt terület megőrzése a diagnózis és a kezelési terv fontos része. CAD (Computer-aided design – komputer vezérelte tervezés) segítségével ideális fogpótlást tervezhetünk, CAM (Computer-aided manufacturing – komputer vezérelte gyártás) használatával pedig a klinikusnak lehetősége nyílik a megtervezett protézist nagy pontossággal kifaragni.

A vizsgálat során az IPS e.max-ra esett a választás, az anyag keménysége és esztétikája miatt. Az IPS e.max és a rendelői CAD/CAM-technológia kombinációja azt a lehetőséget nyújtja, hogy esztétikus és kiszámítható hosszú távú ideiglenes pótlást készíthetünk a végleges ellátásig, az implantátumok behelyezéséig, a terület megőrzése érdekében.

Bevezetés

Amennyiben a diagnosztikus kritériumok engedik, az esztétikai zónában az implantáció az ideális kezelési opció, bár az anyagi vonzatok gyakran gátat szabnak e lehetőségnek. Egy hosszú távú, esztétikus ideiglenes fogpótlás jelentheti a megfelelő segítséget a betegnek ennek az akadálynak a leküzdésében. A rendelői CAD/CAM-technológia lehetővé teszi az azonnali fogpótlás készítését is.

A CAD/CAM számítógép vezérelte tervezést, illetve gyártást jelent. A CAD segítségével a klinikus digitálisan is megtekintheti a preparációs felületet, majd megtervezhet egy indirekt (szájon kívüli) restaurátumot egy szoftver használatával.

Az ideális restauráció kiválasztása után az egy frézergép segítségével készül el. Az E4D egy rendelői fogászati egység (E4D Technologies). Az IPS e.max egy fémmentes, esztétikus fogászati anyag, amelyet indirekt restaurációknál használnak. Az IPS e.max lítium-diszilikátot tartalmaz, és ideális fizikai és esztétikai tulajdonságai teszik lehetővé, hogy a CAD/CAM-technológiával készült fogpótlásokhoz elsőként választott anyagként tartsuk számon. A részletgazdag CAM-előállításhoz megfelelő tulajdonságokkal rendelkezik.

Klinikai eset

A 28 éves férfi beteg egyik frontfogában nem megfelelő gyökércsapos felépítmény és rajta fémkerámia korona volt.  A páciens panasza a „műfog” többszöri kimozdulása volt, és hosszú távú megoldást szeretett volna.

Anamnézisében a kezelést befolyásoló tényező nem szerepelt. A klinikai és röntgenvizsgálat során a gyökérkezelt jobb felső nagymetsző fog gyökere körül apicalis elváltozás nem látszódott, a csapos műcsonk, illetve a korona viszont nem volt megfelelő. A fémkerámia koronapótlás még cementtel rögzült a csapos műcsonkhoz, ferrule effektus nélkül. A csapos műcsonkot és a koronát többször is vissza kellett ragasztani.

A diagnózis alapján a következőket javasoltuk: endodonciai ellátás, a gyökércsapos fogmű cseréje és a caries ellátása az 1.1 fogban. A hiányzó fog pótlására implantátumra készült korona, híd, illetve kivehető részleges protézis jött szóba.

A páciens az implantáció iránt érdeklődött, de azt szerette volna, ha a régi elemet visszaragasztjuk. Munkahelyi és személyes okok miatt esztétikus ideiglenes pótlásra is szüksége volt. Számos korlátozó tényezőt figyelembe kellett venni a páciens anyagi helyzete miatt. A régi gyökércsap és a rajta lévő fémkerámia korona alkalmatlan volt a visszahelyezésre. Ebben az esetben egy alternatív megoldást javasoltunk: egy indirekt IPS e.max CAD/CAM-technológiával készített ideiglenes gyökércsapos műcsonkot és koronát, rendelői E4D egység segítségével. A kezelésről szóló beleegyező nyilatkozatot a beteg megkapta és aláírta. Az eset experimentális jellegéből kifolyólag egy indirekt CAD/CAM-fogpótlás elkészítése mellett döntöttünk.

1. ábra: A preparált 1.1 fog.

1. ábra: A preparált 1.1 fog.

Preparáció

1.1-es fog: A gyökércsatornában lévő cementmaradványokat eltávolítottuk, majd a maradék foganyagot a szakma szabályainak megfelelően porcelánkoronához előkészítettük (1. ábra). A gyökércsatornába egy gemkapcsot helyeztünk (2. ábra).

Ezután PVS lenyomatanyaggal (Ivoclar) és Q-Trays (Research Driven) részleges kanállal készült a lenyomat (3–5. ábra). A harapást is rögzítettük a CAD/CAM szkennerhez (6. ábra). A fogpótlás elkészüléséig a páciens a váróban pihent.

2. ábra: A gemkapocs használata. 3. ábra: Q-tray VPS lenyomatanyaggal. 4. ábra: A Q-tray részleges kanállal készülő lenyomat. 5. ábra: A Q-tray lenyomat. 6. ábra: A CAD/CAM fogpótláshoz készülő harapásregisztrálás. 7. ábra: Digitalizáció E4D kamerával .

2. ábra: A gemkapocs használata.
3. ábra: Q-tray VPS lenyomatanyaggal.
4. ábra: A Q-tray részleges kanállal készülő lenyomat.
5. ábra: A Q-tray lenyomat.
6. ábra: A CAD/CAM fogpótláshoz készülő harapásregisztrálás.
7. ábra: Digitalizáció E4D kamerával .

Indirekt CAD/CAM 

A lenyomat alapján gipszminta készült, melyet az E4D szkenner segítségével digitalizáltunk, az egyes területeknek megfelelően számos szkennelés történt (7. ábra). CAD-technológiával a fogpótlást ábrázoltuk. A CAD-szoftver a kiválasztott paraméterek alapján megrajzolta a kezdetleges fogpótlást, majd az anyagvastagságot becsültük meg.

A fogpótlástervezés továbbra is a szoftver segítségével történt az elfogadható terv elkészítéséig (8. ábra).

A CAD-dizájnt egy IPS e.max blokkból, CAM-technológiával valósítottuk meg (10. ábra). A fogpótlás kifaragása után a formát értékeltük, majd a gipszmintán ellenőriztük.

Ezután került sor a színezésre és a fényezésre (11. ábra), majd a kiégetésre. E lépés során változik az IPS e.max színe liláról fogszínűre (12., 13. ábra).

A páciens az átadásra visszaérkezett. A gyökércsapos fogművet és a koronát intraorálisan is ellenőriztük, a beteg esztétikailag elégedett volt az eredménnyel, így a fogművet Multilink (Ivoclar) cementtel beragasztottuk. Az okklúziót szintén ellenőriztük, majd a restaurátum tisztításával és polírozásával fejeztük be az átadást.

8. ábra: A digitalizált fogpótlás. 9. ábra: A fogpótlás kifaragására IPS e.max blokk.  10. ábra: E4D CAD/CAM frézgép. 11. ábra: A fogpótlás kiégetése. 12. ábra: IPS e.max gyökércsapos fogmű és korona. 13. ábra: Gyökércsapos fogmű és korona faciális nézetből.

8. ábra: A digitalizált fogpótlás.
9. ábra: A fogpótlás kifaragására IPS e.max blokk.
10. ábra: E4D CAD/CAM frézgép.
11. ábra: A fogpótlás kiégetése.
12. ábra: IPS e.max gyökércsapos fogmű és korona.
13. ábra: Gyökércsapos fogmű és korona faciális nézetből.

Megbeszélés

E cikk egy klinikai kutatást prezentál, ugyanis az IPS e.max anyag rendelői CAD/CAM-technológiával való használatát nem javasolták gyökércsapos fogművek, valamint csap és korona gyártásához. E javaslat abból a tényből adódik, hogy ennek az anyagnak csapként való felhasználása még feltáratlan terület a fogászatban, valamint hogy az IPS e.max erőssége csapként történő alkalmazása során még nem meghatározott.

A CAD-szoftver alkalmazása meglehetősen korlátozott volt, és nem volt meg a lehetőség gyökércsatornán belüli leképezésre. Az optikai szkennernek is voltak határai, mivel az adatgyűjtés szögét változtatni kellett a digitalizált adatok megszerzéséhez. Végül a CAM-egység gyökércsap és korona együttes kifrézelésének képességét még nem vizsgálták.

14. ábra: A fogpótlás próbája. 15. ábra: A véglegesen beragasztott fogpótlás.

14. ábra: A fogpótlás próbája.
15. ábra: A véglegesen beragasztott fogpótlás.

Számos tényezőt kellett figyelembe venni az eset ellátásánál. A páciens egy „átmeneti”, rendkívül esztétikus ellátást kért, olyan  ideális megoldást, melyet anyagi helyzete is megenged.

A beteg okklúziójára az enyhe overjet és overbite volt jellemző, az okkluzális erőket minimalizálandó harapásemelő használata volt indokolt. A szomszédos fogakon nem voltak restaurációk, ami erősítette a minimálinvazív fogászat szükségességét.

Összefoglalás 

A CAD/CAM-technológiát az IPS e.max anyaggal közepesen hosszú távú, előre megtervezhető, esztétikus, anterior ideiglenes fogpótlások elkészítésére használjuk. További tanulmányok szükségesek a következők feltérképezésére: az IPS e.max keménységének számszerű meghatározására, az anyag gyökércsapos műcsonkként értékelésére, valamint a CAD/CAM-eljárás technológiájának továbbfejlesztésére.

Úgy tűnik, hogy megvan a lehetőség, miszerint az IPS e.max egy előre meghatározható, közepesen hosszú távú és esztétikus gyökércsatornában elhorgonyozható anyagként jól funkcionál. Ez az új felhasználás lehetővé teszi az alveolus megőrzését, és optimalizálja a klinikai körülményeket a jövőbeli implantációhoz.

Les Kalman (Kanada)
Forrás: Implants 2014/2