2017. április 7-én Győr belvárosában került sor az OrthoSera Dental Kft. első idei , önálló szakmai rendezvényére. A cég Leier City Centerben lévő központjában mintegy 50 fő vett részt, és sor került a Scientific Board alakuló ülésére is.

Csoportkép

„A rendezvény határozott célja az volt, hogy a 2016-os nagy rendezvényünk (Magyar Tudományos Akadémia Nagyterme, 2016. június 1.) óta összegyűjtött tapasztalatokat és tudást megoszthassuk partnereinkkel, valamint hogy legnagyobb felhasználóink is megoszthassák nézeteiket a Scientific Board tagjaival, egymással, illetve az új, vagy nemrég csatlakozott ügyfeleinkkel.”

Czeglédi Tamás, az OrthoSera Dental Kft. ügyvezetője bemutatta a cég 2017-es terveit, illetve szólt arról is, hogy a hamarosan bekövetkező bolgár és holland piacra lépés miként szélesítheti hazai partnereik lehetőségeit. Elő­adásában arra is kitért, hogy a BoneAlbumin felhasználása során szerzett gazdag itthoni tapasztalatok miként szerezhetnek nemzetközi elismerést is, s miként segíthetik a kutatói és oktatói munkát a jövőben.

Czeglédi Tamás

Czeglédi Tamás

Dr. Lacza Zsombor, a BoneAlbumin feltalálója bemutatta a BoneAlbumin innováció szélesebb kontextusát, a nemzetközi kitörési pontokat, illetve kitért a BoneAlbumin felhasználásával kapcsolatban felhalmozott tapasztalatokra a saját szűkebb szakterületén, az orthopédsebészetben.

Dr. Lacza Zsombor

Dr. Lacza Zsombor

A délelőtti nyitó- és egyben vitaindító előadásában dr. Csönge Lajos, a Petz Aladár Megyei Oktatókórház Nyugat-magyarországi Regionális Szövetbankjának igazgatója megosztotta az elmúlt időszak technológiai és termékfejlesztési eredményeit. Válaszolt azokra a kérdésekre is, amelyek az albumin nagyobb blokkok belsejében való egyenletes eloszlását, illetve az albumin csontkészítményből való kimoshatóságát célozták.

Dr. Csönge Lajos és Tálos Marianna

Dr. Csönge Lajos és dr. Tálos Marianna

Dr. Tálos Mariann a BoneAlbumin granulátumokkal, dr. Gáspár Lajos a rendkívüli csonthiányok pótlásával, dr. Csák Csaba pedig az individuális 3DCadCam blokkok felhasználásával kapcsolatos esettanulmányokat és műtéttechnikai tapasztalatokat osztotta meg a hallgatósággal.

Dr. Gáspár Lajos

Dr. Gáspár Lajos

Dr. Csák Csaba

Dr. Csák Csaba

Szabó György professzor bemutatta tapasztalatait a ­BoneAlbumin cysta-feltöltésre való alkalmasságáról, illetve a Semmelweis Egyetemen folytatott sinus-munkacsoport kutatásainak legújabb eredményeit is. Ezek első, nemzetközi bemutatására 2017. május 4–6-a között, a svájci Bázelben megrendezett ITI kongresszuson került sor.

Prof. dr. Szabó György

Prof. dr. Szabó György

Dr. Simonffy László (a Semmelweis Egyetemről) bemutatta az alveolus-munkacsoport 8-as alveolus prezervációval kapcsolatos legfrissebb eredményeit.

Dr. Simonffy László

Dr. Simonffy László

Scientific Board

Az ebédszünet után került sor a Scientific Board alakuló ülésére, amelyen részt vett Szabó György professzor, a Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinikájának volt igazgatója, dr. Glasz Tibor, a Semmelweis Egyetem II. Patológiai Intézetének docense, dr. Csönge Lajos, a BoneAlbumint gyártó Petz Aladár Megyei Oktatókorház Nyugat-magyarországi Regionális Szövetbankjának igazgatója, dr. Gáspár Lajos, a Gáspár Medical Center igazgatója, dr. Csák Csaba, a DentArtKlinik igazgatója, dr. Lacza Zsombor, a BoneAlbumin feltalálója, Czeglédi Tamás, az OrthoSera Dental Kft. ügyvezetője, illetve dr. Szabó Zoltán tanácsadó is.

„A Scientific Board összehívásának szükségességét már 2015 végén éreztük, amikor az első fejlesztésekkel kapcsolatos és szakmai döntést igénylő kérdések felmerültek. A tényleges alakuló ülésre azonban csak most, majd másfél esztendő után kerülhetett sor, hiszen a releváns döntésekhez szükséges tapasztalat és kritikus esetszám, azaz ezres nagyságrendű beültetés csak most következett be.”

A Scientific Board foglalkozott a BoneAlbumin Regiszter kérdésével, amely egységes, transzparens rendszerben, tudományos célokra is lekérdezhető adattartalommal gyűjtené minden egyes implantáció alapadatait, illetve a posztoperatív után követés kontrollvizsgálatainak idősoros adatait.

„Rendezni kellett a csupán néhány, bár számunkra kiemelt fontosságú kedvezőtlen eset jelentésének a módját, a történtek értékelésének, nyilvántartásának és kommunikációjának a rendjét. A folyamatosan beérkező műtéttechnikai és terméktechnológiai kérdések egyedi megválaszolása mellett lassan lehetővé válik olyan protokollok, irányelvek megfogalmazása is, amelyek segíthetik felhasználóinkat a helyes gyakorlat alkalmazásában. Időszerű volt a szerteágazó hazai és nemzetközi kutatási erőfeszítések rendszerbe foglalása, tervezése, az adatgyűjtés egységesítése, különös tekintettel a szövettani, szövetmorfológiai vizsgálatokra, azok beküldésének egységes gyakorlatára, illetve a termék- és technológiafejlesztési igények, javaslatok befogadására, a fejlesztési tevékenységek optimalizálására.

A Scientific Board ülésével egy időben bemutatkoztak céges partnereink is, akik részben az individuális 3DCadCam blokkok gyártástechnológiájáról számoltak be, részben a PRF szerepét mutatták be a csontpótlás folyamatában.”

Az Implantológia Klub keretében kötetlen beszélgetés és egy ízletes vacsora mellett lehetőség adódott az egyedi, egyéni, speciális kérdések feltételére, megválaszolására, különleges esetek bemutatására, ismertetésére is.

Czeglédi Tamás