Előfordul: a restauráció színtelítettsége a próbánál nem illeszkedik a természetes fogak anyagáéhoz. A VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS festékekkel a szín szisztematikusan erősíthető egy-egy színcsoporton belül az ideális eredmény elérése érdekében. Köztes színeket is reprodukálhatunk így – szinte egy ecsetvonással – anélkül, hogy különböző dentinmasszákat kellene összekevernünk. „Ezek a festékek segítenek az esztétikai megjelenés még magasabb szintre emelésében” – mondja Urszula Mlynarska fogtechnikus. Miért lelkesedik ennyire, és mire figyel a festékek felhordásakor – ezt világítja meg a vele készült interjú. 

Mely esetekben alkalmazza a VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS festékeket?

Urszula Mlynarska: Általában nagyon egyedileg tudok dolgozni velük, precízen kontrollálva a szín tónusát és intenzitását, így megfelelve a fogorvos és a páciens elvárásainak. Ahhoz, hogy egy színcsoporton belül pontosan szabályozhassam a színtelítettséget, még a legkisebb színfinomságokat is reprodukálva, új restaurációs szint elérésére volt szükségem. Ha limitált mennyiségű hely áll rendelkezésre a restauráció készítése során, a festékek lehetővé teszik a belső karakterizálást, a háromdimenziós hatás elérése érdekében.

A kiindulási helyzet élettelen fémkerámia koronákkal az esztétikai zónában.

Teljes koronapreparáció a kerámia koronákhoz.

A nyerspróba klinikai képe.

Mi volt az eset fő kihívása, és hogyan támogatták az új festékek a restauratív sikert?

A bemutatott esetben nagyon magas esztétikai igényeknek kellett megfelelni. A restaurációnak kissé világosabbnak kellett lennie a természetes fogaknál. A koronák készítése során a szomszédos fogak fénydinamikájának megfelelő hatást akartunk elérni. A centrális terület világosságát meg kellett tartani, a cervikális terület tónusát intenzívebbé kellett tenni, az éli részen pedig emelnünk kellett a színtelítettséget. Egyidejűleg a természetes fogak fogszínét is reprodukálni kellett.

Mennyire fontos a színtelítettség precíz reprodukciója a restauráció harmonikus színhatásához?

Minden színt világossága, színtelítettsége és tónusa határoz meg. Az említett sorrendben kell elemeznünk minden fogszínt. Ezt a hierarchiát kell aztán a reprodukció során is szem előtt tartanunk. A fog világossági értékét relatív egyszerű meghatározni. A színtelítettség megállapításához már több tapasztalatra kell alapoznunk. A tónuskiválasztáshoz pedig még magasabb, professzionális szintre van szükség. A VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS lehetővé teszik számomra, hogy célzottan szabályozzam a színtelítettséget, és egyedi, természethű hatást érjek el.

Az 11 és 12 koronák kiegyenlített színtelítettsége. Direkt összehasonlításban: a 21 és 22 koronákat még meg kell festeni CHROMA STAINS-szel.

Tökéletes színharmónia, miután minden koronát karakterizáltunk és glazúr-égettünk CHROMA STAINS-szel.

Mennyire megbízhatóan szabályozható az új festékekkel tapasztalata szerint a színhatás és színtelítettség?

Lehetővé teszik a színhatások logikus módon történő utánzását. Számomra olyan eszközt jelentenek, amellyel a természetes fogak színterének minden apró finomságát reprodukálni tudom. A CHROMA STAINS-szel egyszerűen és precízen szabályozható a restauráció színtelítettsége, mert a változtatások már felhordás közben láthatók.

A koronák adhezív beragasztása utáni esztétikai végeredmény.

A teljes kerámiakoronák harmonikusan integrálódtak.

Tehát ideális anyag minden fogtechnikus számára, hogy állandósult jelleggel érhessen el jó eredményt?

Kezdőknek lehetővé teszik e festékek a korrekt szín gyors, egyszerű és előre megjósolható elérését. A tapasztalt technikusok kreatív egyéniesítésre is kiválóan tudják őket alkalmazni. A színtelítettséget egyedileg lehet velük változtatni. Segítségükkel mérték szerinti karakterizáció és rétegzési protokoll valósítható meg.

Hogyan értékeli az új anyag feldolgozhatóságát?

Felhasználásuk tényleg egyszerű. Sokféle módon alkalmazhatjuk a festékeket, például belső vagy külső karakterizálásra. Az intenzitás precízen szabályozható, ami hatékony színfelhordást eredményez a restauráció felszínére. A festékek csak a színtelítettséget emelik meg a restaurációban, a fényáteresztést és az ultraibolya hatásokat nem változtatják meg. A rétegző- és festékanyagok gyakorlatilag összeolvadnak, ami háromdimenziós hatást eredményez, de ugyanakkor nem növeli meg a szükséges rétegvastagságot.

Forrás: Das Dental Labor 2020/3