Az Amerikai Fogorvosok Szövetsége (ADA) havonta több ezer amerikai fogorvossal folytatott megbeszéléseket, hogy választ kapjon erre a kérdésre. Az Egészségpolitikai Intézet (HPI) legutóbbi felmérésének eredményei szerint a rendelők mintegy 61%-a nyitva van és működik normálisan, de a fogászati támogató szervezetek (DSO) és a nagyobb csoportos praxisok nagyobb valószínűséggel tapasztalják a pandémia előtti betegforgalmat.

A HPI májusi felmérésének eredményei szerint a DSO-hoz kapcsolódó praxisok erősebben tértek magukhoz, mint a nem DSO-hoz kapcsolódó praxisok. A DSO-hoz kapcsolódó válaszadók 78,8%-a mondta azt, hogy a klinika, ahol dolgozott, nyitva volt és a szokásos módon folytatta a tevékenységét, 21,2%-a mondta azt, hogy a betegforgalom a szokásosnál alacsonyabb volt, és egyetlen válaszadó sem számolt be klinikabezárásról.

A DSO-hoz nem kapcsolódó válaszadók 60,1%-a azt mondta, hogy a fogorvosi rendelő, ahol dolgozott, nyitva volt és a szokásos módon működött, 39,1%-a azt mondta, hogy a rendelő nyitva volt, de a szokásosnál alacsonyabb volt a betegforgalom, és 0,8%-a arról számolt be, hogy a rendelő zárva volt és nem fogadta a betegeket. A DSO-hoz nem kapcsolódó egyéni fogorvosok által működtetett klinikáknál volt a leglassabb a fellendülés. A felmérésben az egyéni fogorvosok 56,2%-a mondta azt, hogy a klinikája a szokásos módon működik, 42,8%-a azt, hogy a betegforgalom a szokásosnál alacsonyabb, 1,0%-a pedig azt, hogy a klinikája zárva van, és nem fogad betegeket.

Ezek az eredmények folyamatos javulást jelentenek az egyéni fogorvosok számára, és szöges ellentétben állnak a HPI 12 hónappal korábbi felmérésének eredményeivel. A 2020. május 18-i héten az egyéni fogorvosok mindössze 10,7%-a mondta azt, hogy rendelője a szokásos módon működik, a rendelők 52,4%-a nyitva volt, de kisebb betegforgalmat tapasztalt, 28,8%-uk csak sürgősségi eseteket kezelt, és az egyéni fogorvosok által vezetett rendelők 8,1%-a zárva volt, és nem fogadott betegeket.

A nagyobb csoportos praxisok nagyobb valószínűséggel tértek vissza a szokásos működéshez. A felmérés szerint a két-kilenc fogorvossal rendelkező klinikák 67,8%-a, a tíz vagy több fogorvossal rendelkező klinikák 70,6%-a működött rendesen. Ez utóbbi eredmény volt a legnagyobb a DSO-hoz nem kapcsolódó válaszadók körében, de nyolc százalékponttal elmaradt a DSO-hoz kapcsolódó válaszadók által bejelentett 78,8%-os teljes helyreállítási aránytól. Földrajzi bontásban a 20 legnagyobb amerikai városban található fogászati klinikák 59,0%-os teljes helyreállítási arányt mutattak, a külvárosi és vidéki területeken található klinikák pedig 65,8%-os, illetve 65,5%-os teljes helyreállítási arányt mutattak.

Az amerikai fogászati klinikák betegforgalma folyamatosan emelkedik
A HPI adatai azt mutatták, hogy az összes amerikai fogászati klinika 38,7%-a esetében a betegforgalom a járvány előtti szint több mint 95%-ára, az összes amerikai fogászati klinika 33,3%-a esetében pedig a járvány előtti szint 86%-95%-ára tért vissza. A DSO-hoz kapcsolódó rendelők esetében a klinikák 54,7%-ánál a betegforgalom 95%-nál magasabb, 26,6%-ánál pedig 86% és 95% közötti szintre tért vissza. A DSO-hoz nem kapcsolódó egyéni fogorvosok mindössze 34,3%-a mondta azt, hogy a betegforgalma 95% fölé tért vissza.

Az ADA sajtóközleményében azt írta, hogy országos szinten a magánfogorvosi rendelők betegforgalma a járvány előtti szint 86%-át érte el. Kifejtette: “A HPI megállapította, hogy ez a szám földrajzilag és a rendelő típusától függően némileg változik. A legmagasabb betegszámot a vidéki területeken praktizáló fogorvosok (90%), a kiscsoportos praxisok (88%) és az endodontusok (91%) jelentették”. A HPI 2020 márciusában kezdte meg a COVID-19 fogorvosi praxisokra gyakorolt gazdasági hatásairól szóló felmérést. A legutóbbi felmérést, amelyből az itt közölt eredmények származnak, a 2021. május 17-i héten végezték, és 1712 fogorvostól érkezett válasz.

Forrás: https://www.dental-tribune.com/news/business-as-usual-solo-dentists-lag-behind-group-practices-and-dsos-in-pandemic-recovery/
Szerző: Jeremy Booth
2021. 06. 22.
Kép: (Image: De Visu/Shutterstock)