1. Eset
Fogszabályozó kolléga páciensét azért utalta hozzám, mert a mélyharapás miatti fogszabályozás befejezése után a jobb oldali állkapocsízület erősen kattogott.
Harapásban a felső középvonalhoz képest az alsó fogak középvonala kissé jobbra állt (1. ábra). Nem kell, hogy az alsó-felső középvonal egybe essen. Amikor mindkét oldalon egy-egy vattatekercsre haraptattam, a középvonal kissé rendeződött (2. ábra). Egészséges esetben nincs különbség a korábbihoz képest. Az állkapocs balra mozdítása arra utal, hogy a rágóizomzat a jobb oldali ízületet tehermentesíteni kívánja.

1. ábra Habituális okklúzióban a középvonal kissé jobbra áll

2. ábra Mindkét oldalon vattatekercsre harapva a középvonal kissé rendeződött

A panoráma röntgenfelvétel készítése alatt, tehát nagyobb szájnyitásnál az állkapocs jobban balra helyeződött (3. ábra).
Egy vattatekercset 90 fokban elfordítva a bal oldalon a hetesekre helyeztem és kértem erősen harapjon össze, miközben állkapcsát hátra húzza. Ekkor a középvonal teljesen rendeződött és a jobb oldalon hasonló rés volt megfigyelhető (4. ábra). Ez a normális.

3.ábra Nagyobb mértékű szájnyitásnál a középvonal balra tér ki

4.ábra A bal oldalon vattatekercsre harapva a középvonal teljesen rendeződik és a jobb oldalon hasonló rés figyelhető meg

Amikor ugyanezt a jobb oldalon megismételtem, a bal oldalon eltűnt a fogak közötti rés, miközben a középvonal rendeződött (5. ábra). Ez arra utal, hogy az ízületi komponenseket húztuk szét.
Tehát mindkét vattatekercs-próba, a panoráma röntgenfelvétel és a kattogó ízület is a jobb oldali állkapocsízület kompresszióját valószínűsítette.
A hölgynek bár normál harapása lett, mégis hibás volt a harapása.

5.ábra A jobb oldalon vattatekercsre harapva a középvonal teljesen rendeződik és a bal oldalon a rés szűkebb

2. Eset
Egy páciens állkapocsízülete kattogása és fogszorítás miatt kereste fel fogorvosát. A kolléga valamennyi alsó fogra koronát tervezett, mert fogszabályozással nem látta megoldhatónak a mélyharapást. Levélben kérdezte, hogy elegendőnek tartom-e csak az alsó fogak magasítását, vagy a felsőket is megkoronáznám-e (6-7. ábrák), továbbá milyen mértékű legyen a harapásemelés.
A fiatal páciens bal oldali ízület erősen kattogott.

6-7.ábrák Habituális okklúzió és OPG

6-7.ábrák Habituális okklúzió és OPG

Az anamnézisből kiderült, hogy rendszeresen migrénje van, az alvászavar, gombócérzés a torokban, valamint a megmagyarázhatatlan gyomorfájdalom nem ismeretlen számára.
Ha az ízületi fej kényszerhelyzete mélyharapással párosul, az izomzat az ízület tehermentesítése végett nem képes az állkapcsot a harapásból kimozdítani a fogak állása miatt. Ez okozza a fogszorítást. A hosszan tartó izometriás izomösszehúzódás okozta a TMD tüneteket.
3. eset
Egy hölgy felkereste fogorvosát a következő panaszokkal: rendszeresen fejfájásra való ébredés, kattogó állkapocsízület és erős fogszorítás (nem csak alvásnál, hanem ébrenlétben is).
A kolléga a nagyfokú mélyharapást tartotta ezek okának (8-9. ábrák). A fogszabályozó kezeléstől hamar elmúltak a tünetek. A kolléga a mélyharapás megszüntetése végett folytatta a kezelést. Egy hónapig a hölgy jól volt. Azután a jobb oldali ízülete ásításnál recsegni kezdett és egyre erősödő fájdalmai lettek.

8-9.ábrák A fogszabályozás előtti állapot

8-9.ábrák A fogszabályozás előtti állapot

A fogszabályozó kezelés előtt készített fényképen egyértelmű az extrém mélyharapás. A 10. ábra a fogszabályozás előtti és utáni állapotot mutatja.
A harapás jelenleg az Angle-féle diagnosztikai rendszer szerint Angle I. osztály, azaz normocclusio vagy neutrális okklúzió. A meglévő TMD tünetek miatt a diagnózis mégis hibás harapás (harapási anomália, malokklúzió).

10.ábra A fogszabályozás előtti és utáni állapot

Megbeszélés
Felül kellene bírálni a harapási anomália fogalmát.
A mandibula fiziológiásan nem az okklúzióban tartózkodik, hanem a nyugalmi helyzetben. Az okklúziót funkcionális szempontból célszerű osztályozni aszerint, hogy kiváltja-e a rágóizomzat ellazulását vagy sem.
Az ízületi fejek helyzete a harapástól függ. Amíg az ízületi fejek központi helyzete a rágóizomzat reflexes ellazulását eredményezi, az ízületi fej kényszerhelyzetét okozó harapás a rágóizomzatot további munkára készteti. Ennek célja az állkapcsot kimozdítani a harapásból az ízület rendezése végett. Amennyiben az állkapocs elmozdítását a fogak nem gátolják, fogcsikorgatás jön létre, ellenkező esetben fogszorítás.
Funkcionális szempontból csak kétféle harapás létezik: a jó harapás (centrális okklúzió) és a hibás harapás (harapási anomália, malokklúzió).
Egy mély- vagy keresztharapás is lehet centrális okklúzió, azaz biztosíthatja a condylusok központi helyzetét, valamint egy „normál harapásnak” tekintett harapásnak is lehet condylus kényszerhelyzete.
Összefoglalás
A mélyharapás nem betegség, a condylus kényszerhelyzetet okozó harapás viszont az.
A jó harapás (centrális okklúzió) a rágóizomzat reflexes ellazulását eredményezi.
A bruxizmus, a fogszorítás és a TMD tünetek oka a hibás harapás.