Kutatók egy csoportja olyan felfedezést tett, amely végül a fogak visszanövesztéséhez vezethet.

A helsinki Biotechnológiai Intézet kutatói nemrégiben egy fogban található őssejt markert azonosítottak. A felfedezés egy egér frontfog transzkripciós faktorának azonosítását követően történt.

A Sox2 transzkripciós faktor specifikusan az egér metszőfogainak őssejtjeiben található, melyeknek köszönhetően ezek a fogak egy egész életen át növekednek.

A kutatócsoport megtalálta a sejtmozgások, a sejtosztódás és differenciálódás nyomon követésének módját.

A Sox2-pozitív őssejtek teszik lehetővé például a zománc-képző ameloblastok és más fogszöveti sejtek létezését is.

Az emberi fog növekedésének szabályozása majdnem teljesen megegyezik az egérfogakéval, azzal a nagy különbséggel, hogy az emberi fog nem növekszik egy életen át. A fogregeneráció szempontjából a felfedezés döntő fontosságú lehet.

Ez azonban még közel sem jelenti azt, hogy az emberi fogak visszanövesztésének felfedezése a küszöbön áll. Szükséges még a részletek kidolgozása és mind ez idáig számos egyéb tényező szabott gátat a fog-visszanövesztés képességének.