A szívélyes, jó légkörű kurzus házigazdái prof. Weiglein anatómus, valamint Jakse, Lorenzoni, Pertl és Wimmer professzorok, klinikusok voltak, akik a helyi egyetem jeles szakemberei a szájsebészet, a radiológia, a parodontológia vagy a protetika területéről. A humán cadaver fejeket a Walter Thiel anatómusprofesszor által kifejlesztett speciális eljárással (Graz Embalming Procedure) készítették elő számunkra. A lágyrészek megőrizték életszerű flexibilitásukat, konzisztenciájukat és színüket, valamint mikrobiológiailag is biztonsággal megfeleltek dentoalveoláris, illetve implantológiai tanulmányainknak. A kurzus első napján elméleti anatómiai ismereteinket frissítettük fel, majd élő operációs bemutatót követően humán cadaveren lágyrészsebészeti technikákat (soft tissue management) gyakorolhattunk. A parodontológiában is használatos tunnel, illetve pounch augmentációs technikákat ismertették meg velünk. Már régóta tudjuk, hogy az implantátum hosszú távú sikeres megmaradása, használhatósága és terhelhetősége szempontjából alapvető követelmény a primer stabilitás. Ám emellett a klinikum már azt is bizonyítja, hogy a keményszöveteket fedő lágyrészek megfelelő kialakítása, az implantátum nyaki része körüli épsége ugyanannyira kulcsfontosságú, hiszen ezek a lágyszövetek védik hosszú távon a fogpótlást megtámasztó, elhorgonyzó implantátum körüli csontszövetet.

A kurzus második napján a sinus maxillaris augmentációjának zárt és nyitott formáit gyakoroltuk, valamint az irányított csontregenerációs (GBR) technikák apró trükkjeit sajátítottuk el. Zárásként laterális onlay és inlay autológ csontblokk-transzplantációt végeztünk, melyet a linea obliquából nyertünk. A tanfolyam ideje alatt kerekasztalmegbeszélés formájában eszmecserét folytattunk néhány aktuális, a haladó, gyakorló implantológusokat érdeklő témákról. A kérdések folyamatosan az előadások alatt, illetve a workshopok (hands-on kurzusok) során merültek fel. Néhány ezek közül:

1. Azonnali vagy késleltetett implantáció.
2. GBR technikák alkalmazása önállóan vagy egyidejű implantációval.
3. Alacsony, nagy átmérőjű vagy kis átmérőjű, hosszabb vertikális méretű implantátumok alkalmazása.
4. Lágyrésztechnikák az esztétikailag kiemelt régióban és az oldalsó, teherviselő zónában.
5. Parodontális plasztikai sebészeti technikák alkalmazása a mukóza, a gingiva, valamint a szubepitheliális kötőszövet sikeres augmentációjához.

A vidám, kötetlen hangulatban telt kétnapos továbbképzés után mindannyiunkban megerősödött a meggyőződés, hogy a fogászati medicina alapvető elméleti tudományai (anatómia, fiziológia, patológia, biokémia stb.) mellett a klinikai alkalmazás tapasztalatai – különösen, ha kiváló szakemberek tolmácsolják – éppúgy elengedhetetlenek. A fogászat területei egymásra épülnek, egymásra számítanak, így nem nélkülözhetik egymás klinikai tapasztalatait. Ilyen színvonalú továbbképző kurzusok nálunk is vannak, és szükségesek ahhoz, hogy korunk egyre magasabb szintű elvárásainak meg tudjon felelni a magát állandóan képezni kénytelen fogászati szakember.

Dr. Faragó István
fogszakorvos