A fog helyreállítását gyakran nevezik fogpótlásnak. A meghatározás azonban nem tükrözi teljesen az igazságot. Manapság a rendelkezésre álló anyagok és technikák lehetővé teszik, hogy olyan fogászati restaurációkat készítsünk, amelyek valósághű másolatai a természetes fogaknak. Ezért valóban képesek vagyunk helyreállítani a fogakat az egyéni igényeknek megfelelően. A természet felsorakoztatja a példákat; csak a megértése a feladatunk.

Az élethű restaurációt három kulcselem jellemzi: forma, funkció és esztétika. Ezen elemek tökéletes egyensúlyát kell elérni ahhoz, hogy a restauráció természetesnek tűnjön. Összetett feladat. A helyreállítás megfelelően kell, hogy funkcionáljon és kényelmesnek is kell lennie. Tökéletesen kell illeszkednie, úgy, hogy a meglévő fogszerkezet vagy egyedi felépítmény és restaurátum közötti kötés is hibátlan legyen.  Továbbá a leplező kerámiának, minden fényviszony mellett, a természetes fogzománcot kell imitálnia. Figyelembe kell venni a beteg egyéniségét, beleértve számos egyéb szempontot is. A rendelkezésre álló különféle lehetőségek közül a fogtechnikusoknak ki kell választaniuk azokat, amelyek a leginkább célravezetők. A fogászati anyagok és a gyártási módszerek ismerete, beleértve személyes preferenciáikat is, diktálja a döntéshozatali folyamatot. Ez egyáltalán nem verseny a digitális és a hagyományos megközelítések között.

A választott anyag

A fogászati anyagokkal kapcsolatos széles körű ismereteim lehetővé teszik, hogy könnyedén kiválaszthassam a kívánt kerámiát: Az IPS e.max termékcsalád lítium-diszilikátja szorosan közelít a természetes fogzománc jellemzőihez, mind hajlítószilárdság és keménység szempontjából. Például az IPS e.max CAD-ből készült restaurációk biaxiális hajlítószilárdsága több mint 10 éves intervallumban mérve 530 MPa-t; az IPS e.max Press 470 MPa értéket mutat. Különböző hosszú távú vizsgálatok megerősítik az anyag lenyűgöző tartósságát: A törés vagy sérülés nyomán bekövetkező hibák szinte teljesen kizárhatók, ha az anyaghasználat megfelelő. Ezen kívül ideális kopási tulajdonságokkal rendelkezik, és gyengéd az antagonista fogakkal szemben. A természetes fogak mintájára készült kiváló optikai tulajdonságok felelősek a megbízható esztétikai és kiváló színhatások eléréséért. Az IPS e.max Press mikrostruktúrája kb. 70% lítium-diszilikát kristály, üvegmátrixba ágyazva. A lítium-diszilikát fő kristályfázisa tűszerű, 3-6 µm hosszú kristályokból áll. A lítium-diszilikát különleges jellemzője, hogy nem túl átlátszó és nem is opák. A megfelelő alapszín választásával, a kaméleon­effekt is megjelenik magától.

1. kép: A restauráció az Okkluzális Iránytűvel összhangban a természetes wax-up technika (NAT) eredményeként nyeri el egyedi jellemzőit.

Préselés vagy marás, ez itt a kérdés

Mind a prés, mind a CAD / CAM technikák különleges előnyöket kínálnak. Különböző okok miatt személy szerint a préstechnikát preferálom. Az egyik fő indokom, hogy sok­éves tapasztalattal rendelkezem a hagyományos préselési módszer tekintetében, számos sikert értem el vele. Nagyra értékelem azt a tényt, hogy úgy tudom elvégezni a munkámat, hogy nem kell figyelembe vennem a dimenzióveszteséget a restauráció létrehozásakor: amit csinálsz, azt kapod. A restaurátum részleteit és illeszkedési pontosságát pontosan az elején tudom meghatározni, amikor a wax-up-ot készítem. Amikor számítógépen tervezek, akkor igazán finom részletességgel tudok alkotni. A folyamathoz kapcsolódó okok miatt azonban a marógép nem tudja azokat abszolút pontossággal reprodukálni. A probléma magában foglalja az úgynevezett vágósugár kompenzációt. Végül a helyreállítást még mindig manuálisan kell befejezni. A préstechnika egyértelmű előnyt mutat, amikor éles szélű és bonyolult kialakítású restaurációk jönnek létre. A gépeket a legfinomabb szerszámok átmérője korlátozza.

2. kép: Az IPS e.max Press Multi fogszerű szerkezete lehetővé teszi a helyreállítás zománc és dentin szegmensének testre szabását.

Módszerem a természetes megjelenésű restaurációk előállítására
  1. Viaszmintázás

A viaszmintázásom és rétegezésem a természetes wax-up technikán (NAT) és az Okkluzális Iránytűn alapul. Különböző színű viaszokat és speciális eszközöket használok erre a célra. Inkább egy olyan egyedi megoldást készítek, amelyet a beteg határoz meg és a természet vezet, nem pedig csak „kikapok” egy koronát az egyik fogkönyvtárból, és a lehető legjobban igazítom, hogy illeszkedjen a páciens szájába. Véleményem szerint a fog egyedisége nem hozható létre előre definiált megoldásokkal.

  1. Beágyazás

A viaszmintázatot elhelyezem a megfelelő IPS e.max Press Multi beágyazó gyűrűbe. Az Ivoclar Vivadent igen széles kínálattal rendelkezik az IPS e.max Press kerámiából szín- és áttetszősében, valamint monokromatikus és polikromatikus préstabletták választékában részleges és teljes koronákhoz. Az utóbbi típusú ingotok a természetes fog szerkezetét utánozzák, mivel fokozott az árnyalatuk és áttetszőségük dentintől az éli részekig. Az anyagok színtelítettsége és opacitása magasabb a nyaki és dentin területeken, míg az élek felé fokozottan transzlucens. A progresszió nagyon egyenletes. A viaszmintázat felcsapozása határozza meg, hogyan oszlanak el a dentin és zománc területek a helyreállításon belül. A technikust ez menti meg attól, hogy újra és újra kelljen karakterizálnia a restaurációt. Mielőtt a beágyazás megtörténik, a viaszmintázat pozícióját tolómérővel ellenőrzöm. Ennél a pontnál az előmelegítő kályhát már be kell kapcsolni, hogy elérje a kívánt hőmérsékletet mialatt beágyazunk és az megköt. 

3. kép: Körültekintően téved, ha követi a gyártó utasításait a beágyazás folyamata és a reakcióréteg tekintetében.

Amikor a beágyazó anyag (ebben az esetben IPS PressVest Premium, Ivoclar Vivadent) teljesen ellepi a mintázatot, a vibrátor asztalt ki kell kapcsolni, hogy elkerüljük további légbuborékok felszínre emelkedését, majd feltöltjük a gyűrű fennmaradó részét. Ezután óvatosan ráhelyezzük a beágyazó gyűrű tetejét. A beágyazó kötési folyamatát figyelemmel kell kísérni. Amikor az anyag kemény, be kell tenni az előmelegítő kemencébe, akkor is, ha az még nincs a megadott hőmérsékleten. Ez alatt elegendő idő van a préskályha előkészítésére (jelen esetben Programat EP5010, Ivoclar Vivadent) a szükséges anyagokkal együtt.

  1. Préselés

IPS e.max Press Multi préselésekor egy IPS Multi One-Way-Plunger-t (benyomó henger) kell elhelyezni a kerámia és az IPS e.max Alox Plunger közé. Fontos, hogy ezt a három tárgyat megfelelő sorrendben helyezzük el a préskályha melletti munkapadon. Ezzel elkerülhető, hogy az utolsó pillanatban kelljen megkeresni őket, és az a kockázat, hogy valamiről elfeledkezzünk a sietségben.

4. kép: Minden kéznél, ami kell. Ennek eredményeként a préselés zökkenőmentesen és hibák nélkül mehet végbe.

  1. Kibontás

Préselést követően a kihűlt beágyazást kibontjuk. Erre a célra több technika is a rendelkezésünkre áll. Ennek ellenére minden esetben be kell tartani a gyártó utasításait. A beágyazás külső részeit 50 µm alumínium-oxiddal 3 bar nyomáson fújjuk le. Közel az objektumhoz a nyomást vegyük vissza 2 bar-ra.

5. kép: Az objektum közelében a nyomást 2 bar-ra kell csökkenteni.

  1. Befejezés

Az inhibíciós réteget illetően megoszlanak a vélemények. Néhány gyártó még azt állítja, hogy beágyazó anyaga csökkenti vagy teljesen megelőzi az inhibíciós réteg kialakulását. Ettől függetlenül a technikusok jobb, ha előrelátóan csalódnak, és szigorúan be kell tartaniuk a gyártó utasításait. El kell távolítani azt a nagyon vékony reakcióréteget, amely az IPS e.max Press Multi-n képződik. Ehhez a homokfújt objektumokat műanyag tartályba helyezzük, és IPS e.max Press Invex (Investment-Ex) folyadékot öntünk rá, hogy ellepje. A zárt tartályt ultrahangos készülékbe helyezzük 10-30 percre. Következő lépésként folyó vízzel leöblítjük a restaurátumot. Fehér filmréteg válik láthatóvá rajta ezt követően. Ez a reakcióréteg. 50 µm alumínium-oxiddal 2 bar nyomáson lefújjuk, így sima felület jön létre. Egy a célnak megfelelő szeparálóval levágjuk a beömlőcsapokat. Majd minden nyomás nélkül ráhelyezzük a koronát a csonkra. Az artikulátorban megvizsgáljuk a proximális és az okkluziós érintkezéseket, ellenőrizzük és beállítjuk a szimulált rágómozgások szabad útját. Végül a koronát befejezzük a megfelelő gyémántokkal, karbid fúrókkal és szilikon polírozókkal. A fennmaradó fogazat állapotától függően lehet, hogy csak polírozásra lesz szükség.

6. kép: Az illeszkedés pontossága és a restauráció részletei kiválóak a préselés után; a funkció részletei fúrókkal kerültek beállításra.

  1. Karakterizálás

Az optimális karakterizálásnál „a kevesebb több” alapelvet kövessük. Azok a technikusok, akik bármilyen festést vagy feltűnő karaktert szeretnének létrehozni, mert a szomszédos fogakon is ezt látták, beszéljék meg a fogorvossal. A legtöbb esetben csak a zománc élek és fisszúrák kihangsúlyozása a kívánatos. Kevés festék (IPS Ivocolor, Ivoclar Vivadent) glazúrral keverve elvégzi a feladatot. A végső glazúrrétegnek nagyon vékonynak kell lennie. Mindazonáltal fontos ellenőrizni a végleges függőleges méretet és a rágómozgásokat.

7. a-c képek: A koronákat visszafogott megfestés jellemzi. A préstechnika minimálisra csökkenti az anyagok és berendezések igényét.

Összegzés

Az ezzel a hagyományos módszerrel elért illeszkedés felülmúlhatatlan: A fémmentes kerámia teljes pontossággal adja vissza a viaszmintázatot. A technika minden tekintetben megfelel az esztétika, a forma és a funkció követelményeinek. Tulajdonságai a megjelenés és a kopási viselkedés szempontjából közelítenek a természetes fogszerkezethez. Mi több, a préstechnika rendkívül gazdaságos. Alacsony anyag- és felszerelési költségekkel, minimális kezdeti ráfordítással jár. Karbantartási, frissítési és egyéb addicionális költségei szinte elhanyagolhatók. Az előnyöket teljes mértékben a fogászati laboratórium használja ki.