A gyökérkezelés utáni panaszok leggyakoribb okának a nem megfelelő endodontiai ellátás bizonyult, újrafertőződés okozta a sikertelenséget. Ma már azonban nem kizárólag a gyökértömést tekintjük a siker zálogának. Az okok valahol a komplex kezelési folyamatban, illetve a kezelt fog helyreállításában keresendők. A sikeres endodontiai kezelés, amely összhangban áll napjaink tudományos és klinikai eredményeivel, a következő lépésekből áll:

1. A gyökércsatorna megmunkálása során eltávolítunk minden szerves anyagot, amely elősegíti a baktériumok, valamint más mikroorganizmusok fejlődését. Ez a fázis mind kémiailag, mind mechanikailag előkészíti a gyökércsatornát, hogy biztosítható legyen a teljes, biztonságos lezárása az apikális végétől egészen a koronális részig, úgymint a hermetikus apikális zárás is.

2. A fertőtlenítés eliminálja a gyökércsatorna rendszerben található mikroorganizmusokat, amennyire lehetséges.

3. A teljes csatornarendszer tömése megakadályozza az apikális és koronális mikroszivárgást. Tanulmányok megmutatták, hogy a fertőzött gyökércsatornából nem távolíthatók el teljesen a mikroorganizmusok. A szoros apikális és koronális zárás

gátként szolgál a gyökércsatorna vagy a periapikális régió fertőződése, illetve újrafertőződése ellen.

4. Koronális lezárás – a klinikai korona biztos, lehetőleg adhezív, körkörös lezárása.

Számos tanulmányban igazolták, hogy a fog keményszövete és a gyökértömő anyag koronális része közti makro-, illetve mikroszkopikus rések negatívan befolyásolják az endodontiai kezelés eredményét. A koronális lezárás fontossága egyre inkább a figyelem középpontjába kerül. A legújabb vizsgálatok szerint az apikális régióban előforduló résképződés kérdéséhez hasonló fontosságú a koronális felépítmény szivárgásmentessége is a kezelés sikere vagy kudarca szempontjából.

Dentsply

 

Az elégtelen koronális lezárás, különösen a végleges gyökértömést követően, fokozza a pulpakamraés a csatornák kontaminációjának veszélyét. A gondok elsősorban az ideiglenes tömőanyagok nem megfelelő záródásából vagy teljes hiányából adódhatnak, de bekövetkezhetnek a fogkeményszövetének törése vagy a nem megfelelően alkalmazott végleges tömőanyagok miatt is. Az eredmény széli rések képződése és mikroszivárgás lesz.

Gyökérkezelt fogak felépítése adhezív technikával

 

Ezért minden gyökércsatornát meg kell védeni, ha szükséges – még a műszeres feltárás előtt is – a nyáltól, egy adhezív mag helyreállításával. Végleges gyökértömések esetén az azonnali adhezív lezárás megelőzi a koronális rések kialakulását, így szignifikánsan megemeli a kezelések sikerességi arányát. Számos szerző arra a következtetésre jutott, hogy a pontos adhezív koronális zárás ugyanolyan fontos – ha nem fontosabb –, mint az apikális zárás, ha a gyökérkezelések hosszú távú sikerét vesszük figyelembe.

A DENTSPLY Endo-Resto System

A hosszú távon sikeres gyökérkezelés sok egyedi lépés tökéletesen összehangolt kivitelezésének eredménye. Ha a gyökértömés nem kielégítő, a végleges helyreállítás – inlay, korona vagy híd – sem lesz sikeres. Ezért fontos az endodontiai kezelés lépéseinek lehetőség szerinti standardizálása, hogy a hibalehetőségeket minimalizáljuk, és a sikermutatók előre meghatározhatóak legyenek. A vizsgálatok szerint egyetlen kezelési lépés is döntő a siker vagy kudarc szempontjából. Ezért kell, hogy a fogorvos rendelkezésére álljon egy szisztematikus koncepció, ami minden szükséges anyagot tartalmaz.2. ábra

Hogy a klinikai gyakorlatban is biztos legyen a gyökérkezelés – a gyökértöméstől az azonnali adhezív koronális zárásig –, a DENTSPLY cég egyetemi klinikákkal és gyakorló fogorvosokkal együttműködve kifejlesztette az Endo-Resto Systemet . Ez a tanúsított kezelési rendszer nagyobb sikert, illetve biztonságot tesz lehetővé a gyökérkezelt fog biztos koronális lezárása által. A rendszer minden komponense klinikai teszteken bizonyította magas hatékonyságát. Teljesen kompatibilisek egymással, az adhézió a rendszer egyik lépésévé vált. A gyökérkezelés fázisait tekintve az Endo-Resto System a műszeres preparálás és a fertőtlenítés után következik, a gyökércsatorna lezárásához kapcsolódóan. A rendszer minden anyagot tartalmaz, ami az egy ülésben kivitelezett korrekt adhezív zárás biztosításához szükséges.

Az AH Plus az egyik legszélesebb körben vizsgált, legnépszerűbb epoxi gyökércsatorna-sealer. Tökéletes zárást tesz lehetővé, maximális biokompatibilitás, valamint jó radiopacitás mellett. Minimális a térfogati zsugorodása (csak 1,76%), megmarad a szoros kapcsolat a gyökércsatorna falai és a gyökértömőcsúcsok között, megelőzve a résképződést. Al-Khatar és munkatársai vizsgálatában a festékpenetráció mértéke alacsony volt (1,4–2,3 mm). Az epoxisealerek általában nem irritálják az apikális szöveteket, a kötést követően biológiailag inertek maradnak.  Az AH Plus radiopacitása az átlagosnál magasabb, ez lehetővé teszi a lezárt csatornák pontos radiológiai értékelését.  Az AH Plus applikálható közvetlenül a gyökércsatornába az Automix fecskendő intraorális csúcsával, és a gyökértömő technikák széles ská-láján alkalmazható (például a single-post vagy a laterálkondenzációs technikákkal is). Eltérően más rendszerektől, az Endo-Resto System a gyökércsatornák végleges lezárását követően nyál-, valamint baktériumálló direkt, teljes zárást biztosít ideiglenes lezárás kívánalma nélkül. Az AH Plus Cleaner minden AH Plus-maradékot eltávolít, ami nem kötött meg, ezáltal megtörténhet az azonnali adhezív koronális lezárás SDR-rel egy ülésben. (Az SDR, a Conditioner 36 és az XP Bond, az adhezív helyreállítás kellékei szintén részei az Endo-Resto Systemnek.)

mosoly belső borítóra felül nagyobbanAz XP Bond egy együveges etch-and-rinse adhezív (egy komponens, egy lépés), amely 30–40 MPa közötti kötéserősséget mutat mind a dentinhez, mind a zománchoz, továbbá résmentes adhezív kötést biztosít. Az AH Plus Cleanernek nincs káros hatása az adhezív folyamatra. Az XP Bond fénnyel polimerizálható, vagy a Self-Cure Activatorral duálkötésűvé alakítható.

Az SDR egy nagy mennyiségben behelyezhető kompozitanyag, amely lezárja a pulpakamrát a koronális irányból érkező bakteriális invázió elől. A helyreállítás adhezív alábéleléseként vagy a tömés bázisaként használható, amit abráziónak ellenálló definitív univerzális kompozittal kell lefedni. Az SDR kompatibilis minden metakrilát-bázisú univerzális kompozittal. Ezt az anyagot I., II. osztályú üregekhez, dentin helyettesítésére fejlesztették ki, egy lépésben akár 4 mm rétegvastagságban is behelyezhető és polimerizálható. A polimerizációs stresszt – ami az adhezív rétegek közti kötést gyengítő fő ok – 1,5 MPa értékre csökkentették. Az alacsony viszkozitás, valamint az anyag önterülő tulajdonsága miatt gyorsan, tökéletesen adaptálódik az üreg falaihoz, legyen szó akár a pulpakamra egyenetlen aljáról, akár csatornabejáratokról, még szabad szemmel nehezen kontrollálható szituációkban is. Az adhezív kötés nemcsak pontos, baktériummentes zárást biztosít, hanem közvetlenül stabilizálja is a gyökérkezelt fogat – ezzel csökkentve a csücskök vagy a falak törésének veszélyét.

Az adhezív Endo-Resto restaurációs rendszer lehetőséget ad arra, hogy funkcionálisan a lehető legjobban megközelítsük az ép fogak fizikai és morfológiai tulajdonságait. A gyökérkezelt fogak helyreállításánál a destruálódott foganyag pótlásánál le kell másolnunk ugyanazt a szöveti rétegrendet, amelyet a természet megalkotott.

Az SDR tökéletes dentinpótlást, az XP Bond a határfelületeken funkcionális integrációt tesz lehetővé. A rendszert egyetemek és fogorvosok szoros együttműködésével fejlesztették ki, beleilleszkedik a gyökérkezelés lépéseibe, minden szükséges elemet felsorakoztatva. A folyamatot az Erlangeni Egyetem validálta. Ez a tanúsított rendszer a lépésről lépésre szóló használati utasításával könnyen integrálható a fogorvosi rendelő belső minőségbiztosítási folyamataiba.