December közepén összegyűlt a digitális fogászat színe-java Szatmárnémetiben, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület fogorvosi továbbképző programján bővítse tudását. A résztvevő fogorvosok az esztétika területén kiemelkedő professzor, Dr. Gerlóczy Pál érdekfeszítő előadásain keresztül nyerhetnek betekintést a fogpótlások digitális korszakába. A tanár úr nagy népszerűségnek örvend az erdélyi kollégák körében, így már negyedik alkalommal tart továbbképzőt az EME égisze alatt.

Idén a szervezők dolgát nehezítette, hogy a találkozó megszervezésére különösen kevés idő állt rendelkezésre, mivel a COVID-19 járvány miatt bevezetett szigorítások csak kis mértékben enyhültek. A nívós program azonban gyorsan felkeltette a szakmacsoport figyelmét, és Erdélyből több mint 70 érdeklődő érkezett Szatmárnémetibe.

 

A szakmai program Dr. Leiher Nóra aktív részvételével, és a Dental Press, a DentalWorld, Ivoclar cégek, valamint a Dr. Lükő Béla Orvostudományi Egyesület támogatásával jött létre.

A megjelent fogorvos kollégák az alábbi programot hallgathatták meg:

Péntek délután (15.00–18.00):
Restorativ anyagok a digitális korszakban

 • A fogpótlások digitális előkészítése és hatása a fogpótló anyagokra
 • A fogászati kerámiák osztályozása
 • Két rétegű vs. monolitikus fogpótlás
 • A porcelán fraktúra kivédése
 • Fogpótlás váz tervezés
 • A fogpótlások hatása az antagonista fogakra
 • A cirkónium helyettesíti az aranyat a fogászatban?
 • Transzlucens cirkóniumok: 3Y vs. 4Y vs. 5Y cirkónium
 • Az új többrétegű és áttetsző cirkóniumok
 • Irányvonalak a fogak csiszolásához
 • Mikor alkalmazzuk, melyik anyagot

Szombat délelőtt (09.00–13.00):
Héjak

 • Indirekt vs. direkt héjak
 • Mikor preparáljunk a fogat és mennyit
 • A héjak indikációi
 • Irányelvek a fogak előkészítéséhez
 • A csiszolás eszközei
 • A mock-up szerepe a héjak tervezésében és a fogak csiszolásában
 • A héj behelyezési iránya
 • A proximális szélek elhelyezés típusai
 • A csiszolási hibát amelyet mindenki elkövet
 • Diasztéma zárás héjakkal

 

Szombat délután (14.00–17.00):
A pótlások ragasztása/bondozása

 • Ragasztás zománc vagy dentinhez
 • Szempontok a ragasztó típus kiválasztásában
 • A cementek típusai és azok jellegzetességei
 • Az adhezív bond anyagok osztályozása és alkalmazása a ragasztásban
 • Adhezív vs. kohezív ragasztás
 • Irányelvek a fogpótlási anyagok és cementek alkalmazásában: mikor, melyik, hol?
 • Ragasztási protokollok savazható kerámiák esetén
 • Ragasztási protokollok nem-savazható kerámiák esetén: hogyan bondozunk cirkóniumot?
 • A fogpótlás és a fogfelszín előkészítése homokfúvóval
 • A homokfúvók típusai
 • Trükkök és tippek

A provizórium

 • A provizórium kulcs szerepe a fogpótlásban
 • A provizórium mint kommunikációs eszköz
 • A provizórium hatása a lágy szövetekre
 • Provizórium típusok
 • Hogyan készítsünk provizóriumot tökéletes széli záródással?