“A jelenlegi járványügyi helyzetben, ismerve a napi növekvő esetszámokat és az ellátó rendszer kapacitásait, kijelenthető, hogy november végére, legkésőbb december közepére elérjük azt a pontot, amikor a jelenlegi szakorvosi létszámmal a kórházba került betegeket nem lehet felelősségteljesen ellátni” – állítja dr. Karászi Zsolt András megyei kollegiális szakmai vezető, akit a jelenlegi járványügyi helyzetről és annak fogászatra gyakorolt hatásairól kérdeztünk.

DENTAL: Hallani arról, hogy egyes helyeken szakellátást végző orvosokat (pl. szemészt) osztanak be covid osztályon, mert annyira nagy a szakemberek hiánya. Ön mit jósol, a fogorvosokat is „besorozzák” COVID ellátásra?

KZS: A közelmúltban még csak az adott ellátási területre szakképesítéssel rendelkező háziorvosokat, rezidenseket (intenzív terápia, belgyógyász, pulmonológus) vezényeltek kórházi ellátásra, de van olyan visszajelzésünk is, és erről a MOK is hivatalosan nyilatkozott, hogy a klinikai centrumokban,  közalkalmazotti munkaviszonnyal rendelkező fogorvos kollégákat is vezényeltek  COVID betegek ellátására.

A fogorvostan hallgatók tesztelésbe történő „önkéntes” bevonása pedig mindenki előtt ismert tény.

Az országos tisztifőorvos a napokban jelentette be, hogy minden kórháznak, progresszivitási szinttől függetlenül, részt kell vennie a COVID betegek ellátásában.  Ez előre vetíti azt a tényt, hogy a kórházi ellátásra szoruló betegek számának exponenciális növekedésével az egészségügyi ellátórendszer nem tud majd lépést tartani.

Az egyes ellátó helyeken  az átvezénylések, a megbetegedések vagy a kontaktkutatást követő járványügyi intézkedések miatt, egyre gyakrabban alakul ki létszámhiány.

DENTAL: Lazult a korábbi eljárásrend, már nem követelik meg a közvetlen betegellátásban való részvételhez a negatív PCR tesztet. Ez is jel az „általános mozgósításra”?

KZS: A napokban megjelent módosított eljárásrend szerint a COVID-19 fertőzött egészségügyi személyzet esetében is enyhítésre kerültek a további munkavégzésre vonatkozó korlátozások, a korábban megkövetelt két negatív PCR teszt helyett ezután a munkavégzéshez (a közvetlen betegellátásban való részvételhez) történő visszatéréshez  egy SARS-CoV-2 Ag kimutatására irányuló gyorsteszt vizsgálat negatív eredménye is elégséges.

A baj akkora, hogy szerintem záros határidőn belül sem a megbetegedés, sem pedig a kontakttá válás már nem lesz kizáró ok arra, hogy valaki részt vegyen a közvetlen betegellátásban, és enyhe covidos tünetekkel is elvárják majd az egészségügyi dolgozóktól, hogy menjenek be dolgozni.
És ezt a gondolatmenetet folytatva sajnos minden eshetőség megvan arra, hogy mi fogorvosok is sorra kerüljünk ebben a folyamatban.

DENTAL: Mennyire célravezető vagy biztonságos megoldás COVID osztályokra beosztani erre eredetileg ki nem képzett fogorvosokat?

KZS: Dr. Szlávik János főorvos nyilatkozata szerint minden orvosi diplomával rendelkező orvos, így a fogorvosok is rendelkeznek alapvető ismeretekkel arra vonatkozóan, hogy egy egészségügyi válsághelyzetben el tudják látni az általuk rábízott feladatokat.

Ezzel lehetne vitatkozni, nem teszem.

Dr. Svéd Tamás, a MOK titkára ezt megtette helyettem, amikor is a vezénylések kapcsán kialakult helyzet abszurditását szemléltetve nyilatkozatában így fogalmazott:
„Ha covidos-betegként választanom kellene, hogy a lélegeztető gépemen ki csavargassa a gombokat, biztos, hogy nem a pszichiátert vagy a fogorvost választanám.” (forrás: https://nepszava.hu/3098161_feszul-a-rendszer-omlenek-a-covid-betegek-a-korhazba)

Sokan ezt, az egyébként szövegkörnyezetből kiragadott nyilatkozatot a fogorvos kollégák közül rossz néven vették, de megnyugtatásul közlöm mindenkivel, én sem lennék nyugodt, ha betegként a fogorvosi rendelőben, akár csak egy fogeltávolítás erejéig is egy infektológus, vagy egy intenzív terápiás orvos arcát látnám a munkaterület fölé hajolva, kezében a fogót csavargatva.

DENTAL: A járványügyi helyzet azonban egyre romlik, az európai mutatók között Magyarország is egyértelműen a legérintettebbek között van. A 2020 tavaszán alkalmazott bezárás azonban nem következett be. Mit gondol, szükséges lenne?

KSZ: Az októberi és november eleji járványhelyzet (második hullám), az aktív fertőzöttek és a megbetegedések számának exponenciális növekedése – az aktív fertőzöttek számának a március havi adatokhoz képest több ezerszeres emelkedése – előrevetíti az év végi valószínűsíthetően bekövetkező újabb járványügyi korlátozásokat, továbbá az ebből adódó ellátási problémákat.

Prof. dr. Kásler Miklós 2020. november 10-től kezdődően elrendelte a halasztható műtétek elhalasztását.

Ezzel egyidejűleg – a  koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli egészségügyi helyzetre tekintettel – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) az október havi teljesítmények elszámolásától kezdve, a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók finanszírozásának mértékét a tavaszi időszakban már alkalmazott, ahhoz hasonló átlagfinanszírozással határozta meg. A NEAK-kal szerződött egészségügyi szolgáltatók az előző három havi finanszírozási díj, azaz jelen esetben a július és augusztus havi (a korábbi elrendelés alapján kifizetett) átlagfinanszírozás és a szeptember havi teljesítményfinanszírozás alapján kiszámolt összeget kapják majd.

Ez véleményem szerint lehetőséget teremt arra, hogy a mintegy közel 4000 közellátást végző fogorvos kolléga, saját lehetőségeit és szakmai kompetenciáját mérlegelve, hasonlóan az első hullámot követő időszakhoz, a korábban megszokott teljesítmény-finanszírozás kényszere nélkül, csak az általa biztonságosnak vélt beavatkozásokat végezze el a praxisában, jelentősebb bevételkiesés nélkül.

DENTAL: Mi a helyzet a nem NEAK-os, azaz magánpraxist folytató fogorvosokkal? A fogászati turizmusból nagy százalékban élőkkel?

KZS: Árnyaltabb a kép a kizárólag magán tevékenységet végző fogorvosi rendelők esetében, ugyanis ezek a kollégák, működési és fenntartási költségeiket kizárólag az általuk ellátott betegek kezelése után befolyt összegből tudják biztosítani. A jelenlegi járványügyi helyzetben az egyre csökkenő beteglétszám miatt már most is nehéz helyzetbe kerültek, a tavaszi állapotokhoz hasonló szigorítás, megfelelő anyagi kompenzáció hiányában – esetükben nem megvalósítható.

A szeptember 1-én életbe lépő beutazási korlátozások miatt eddig sem volt számottevő bevételük, ennek következtében a velük dolgozó asszisztensek és egyéb alkalmazott munkatársak, továbbá a fogorvossal szorosan együttműködő fogtechnikusok megélhetése is veszélybe került.
Mivel a fogászati gyógy turizmus, mint üzleti tevékenység az ország számára nem kis bevételt jelent, megfontolandó lenne, más üzletágakhoz hasonlóan, hogy negatív PCR teszt birtokában a fogászati ellátás céljából történő beutazást is engedélyezni a magán fogorvosi rendelők egészére vonatkozóan, országon belüli elhelyezkedésüktől függetlenül.

Jelen pillanatban, a fogászati ellátórendszerre vonatkozó egységes szigorítást – bár célszerű volna – nem tartom kivitelezhetőnek, ha ez mégis bekövetkezne, akkor a tavasszal meg nem történt kormányzati intézkedéseket ennek bevezetésekor most mindenképpen meg kell valósítani.

DENTAL: Milyen állami beavatkozást látna megoldásnak?

KZS: A kisebb magánrendelők és természetesen a fogorvossal szorosan együttműködő fogtechnikusok, kereskedelmi partnerek, kapcsolt vállalkozások számára is – akiknek az elmúlt időszakban szintén jelentős mértékben csökkent a bevétele – célszerű lenne  bizonyos célzott kedvezményeket adni, egy válságkezelési koncepció keretében pénzügyi támogatásukra megoldást találni.

DENTAL: A járvány alatt is dolgozni kell, mennyire vannak felkészülve a rendelők, klinikák Ön szerint a növekvő veszélyre?

KZS: Az első hullámmal ellentétben most kijelenthető, hogy a fogászati praxisok nagy része – ellátási és finanszírozási formától függetlenül – a járvány második hullámában rendelkezik a fogászati kezelésekre vonatkozó fokozott infekciókontroll biztosításhoz szükséges egyéni védőeszközökkel. A praxisok jelentős része, a közellátást végző szolgáltatók esetében is, igyekezett saját lehetőségeihez mérten a Szakmai Kollégium állásfoglalásában megfogalmazott ajánlásoknak megfelelni, a szükséges légtisztító és fertőtlenítő berendezéseket beszerezni (plasmacluster ion, zárt germicidlámpás légtisztítók, ózongenerátor, stb.)

A magam részéről a két körzetemben – és a hétvégi ügyeleti ellátás során is – minden egyes rendelőbe beszereztem az említett eszközöket, rendelés közbeni állandó légtisztítást, azt  követően záró fertőtlenítésként minden esetben ózongenerátort használok.

Tudatosítani kell, hogy a fogászati kezelés jár a legnagyobb COVID-veszéllyel. Míg az orvos és a szakdolgozó teljes védőfelszerelésben dolgozik, addig ez a kezelést igénybe vevő páciensről, a kezelés jellegéből adódóan, nem mondható el.

Hangsúlyozandó, hogy  nem  a kezelőszemélyzet van a legnagyobb veszélynek kitéve a  beteg által, hanem a kezelésen egy légtérben megjelent, egymást követő betegek jelentik a legnagyobb veszélyt egymásra. Fokozottan igaz ez az egy légtérrel rendelkező, több székes rendelő helyiségekre is.

Éppen ezért a fogászati ellátások során az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fog-és Szájbetegségek Tagozatának a COVID-19 eljárásrenddel kapcsolatos irányelveit kell követni, attól eltérni semmilyen formában nem lehet!

A Szakmai Kollégium ajánlásában megfogalmazott és tételesen felsorolt személyi- és tárgyi minimum feltételek hiányában, a fogászati ellátás során az adott járványügyi helyzetben még sürgősségi ellátás sem végezhető!

Az általam készített összefoglaló táblázat tartalmazza az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tagozatának 2020.05.04-én keltezett ajánlásait, amit javaslok minden kollégának.

A jelenleg érvényben levő Eljárásrendben megfogalmazott vagylagos ajánlások helyett egyértelműen tisztázni kell azokat a tárgyi- és infrastrukturális feltételeket, valamint a követelményeket, amelyek hiányában, illetve teljesítése nélkül – működési formától függetlenül – fogorvosi tevékenység az adott járványügyi helyzetben nem folytatható.

DENTAL: Karászi Úr!  Köszönöm a sok információt adó, tartalmas beszélgetést!

Tóth Mihály