Újdonság Tokióból

Manapság a páciensek elvárásai egyre magasabbak, ha esztétikáról van szó. Ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, amikor direkt kompozit restauráció készítése mellett döntünk, még ha az a rágózónában lesz is. Nem elég, ha egy tömés egyszerűen csak fehér, sokan keresik fel a rendelőnket orvosilag kifogástalan, fehér színű, esztétikusnak mondott tömésekkel, hogy cseréljük ki azt „láthatatlan” tömésre.

Tokió

Tokió

Elérhető-e esztétikus eredmény belátható idő alatt, egyszerűen? Mindenképp! Ehhez segítségül egy egyszerű, gyors, könnyen tanítható és megismételhető rétegzési technika alkalmazását mutatom be az alább ismertetett esettel.

A rétegzési technika dr. Noboru Takahashi nevéhez fűzhető, aki a Tokuyama gyárral karöltve fejlesztette ki módszerét, a gyár speciális nanotöltőanyaggal rendelkező kompozitjához. Idén májusban volt szerencsém részt venni Tokióban dr. Takahashi háromnapos kurzusán, ahová dr. Gerlózcy Pállal közösen hívtak meg bennünket. A gyár a Tokiói Egyetemmel közösen tartott képzést a több országból érkező fogorvosok számára.

Dr. Noboru Takahashi

Dr. Noboru Takahashi

Az első nap Junji Tagami professzor, dr. Alireza Sadr és dr. Noboru Takahashi beszélt az új bondozási elvekről, a „szuper dentinről”, valamint a bulkfill technika buktatóiról, illetve a nemsokára bemutatásra kerülő új anyagokról. Az előadásokból is kiderült, hogy a fogászatot szintén elérte a mostanában egyre több területre jellemző gondolkodásmód. Mindent igyekeznek felhasználóbaráttá tenni, egyszerűsíteni a használatát, s mindezt úgy, hogy ez ne menjen a minőség és az esztétika rovására.

A második és harmadik nap programja a gyakorlatra helyezte a hangsúlyt. Élpótlásokhoz különböző rétegzési technikákat láthattunk és gyakorolhattunk, valamint Takahashi bemutatta egyszerűsített technikáját, amely hatékonyan alkalmazható I. és II. osztályú direkt restaurációk esetében.

A technika lényege, hogy kihasználja a nanotöltésű anyagra jellemző magas diffúz transzmissziót és az ezzel járó kiváló „kaméleonhatást”. Így kevés színnel képesek vagyunk a legtöbb esetet megoldani. A technika megfelelő alkalmazása mellett a tömés szinte láthatatlan.

II. osztályú restaurációk, esetbemutatás

A kezelést az érzéstelenítés után minden esetben kofferdamizolálásban végezzük. Ez nemcsak a kompozitot védi a nedvességtől, de ha már az üregkialakításnál alkalmazzuk, megvédi a beteget a törmeléktől és a hűtővíztől, kontrasztosabban látjuk a kezelni kívánt területet.

A kiindulási helyzet. A két kép ugyanannak a páciensnek a 35. és 36. fogát mutatja. A két restauráció nem egy időben történt,  így a képek párhuzamosan futnak egymás mellett, és mutatják az aktuális kezelési fázisokat.

A kiindulási helyzet. A két kép ugyanannak a páciensnek a 35. és 36. fogát mutatja. A két restauráció nem egy időben történt, így a képek párhuzamosan futnak egymás mellett, és mutatják az aktuális kezelési fázisokat.

Az üreg kialakítása és tisztítása után szelektív savazást, valamint önsavazó bondot alkalmaztam, ezzel is védve a dentin kollagén szálait. Egy vékonyabb, de tartósabb hibridréteget kaphatunk így, és elkerülhetjük a posztoperatív fájdalmat. Az önsavazó bondok és a szelektív savazás használata kezdi kiszorítani a total-etch technikát, a Tokiói Egyetemen már nem is tartanak nem önsavazó bondot, és tiltják a dentin foszforsavas kezelését. Ez a tendencia számos helyen megfigyelhető.

Az üregek tisztítás és bondozás után. Cariesindikátor használata után úgy döntöttem, hogy az elszíneződött dentint nem szükséges eltávolítani.

Az üregek tisztítás és bondozás után. Cariesindikátor használata után úgy döntöttem, hogy az elszíneződött dentint nem
szükséges eltávolítani.

Érdemes az approximális falak felépítésével és az üregek I. osztályúvá alakításával folytatni. Szekcionált matrica alkalmazásával megőrizhetjük a fog anatómiailag helyes formáját. Ezzel nemcsak a tisztíthatóságot növeljük, hanem a későbbi töréseknek is kisebb az esélye. Zománcszínt használtam a kiépítéshez, ha megbízunk a kompozitunk erősségében, az approximális fal kiépítése után kivehetjük a matricát és az éket, hogy ne akadályozza a munkánkat.

Approximális falak kiépítve.

Approximális falak kiépítve.

Ezután elkezdhetjük a kompozitrétegzést. Megfelelően kombinálva a sötét és transzparens rétegeket, hamar végezhetünk. Az utolsó rétegben, mély és egyértelmű barázdákat kialakítva, már festék használata nélkül is természetes hatást kapunk. Elszíneződött barázdák esetében használhatunk festéket. A barázdák mélyén sötétebb sárgásbarna, zöldesbarna színeket, míg a csücsöklejtőkön fehér festést alkalmazhatunk.

Kompozitrétegzés első lépései.

Kompozitrétegzés első lépései.

Az elkészült restauráció magasságának beállítása után, nanotöltésű kompozitnál, a polírozással hamar készen vagyunk. Én Astrobrush kefét alkalmaztam. A megfelelő technika alkalmazásával gyorsan kaphatunk esztétikus eredményt.

Az elkészült restaurációk.

Az elkészült restaurációk.

 Dr. Berkei Gábor