Elhagyott frontfogak, megtámadott parodoncium: a páciens kiindulási helyzete több, mint nehéznek bizonyult. Yuki Momma és dr. William C. Heggerick, szerzőink, bemutatják, hogyan állítható helyre a harmónia a négy frontfog ellátásával.

A felső frontfogak állapota elhanyagolt, a parodontális struktúrák részben erősen károsodottak, VMK korona az 12 zónában, az ínyszél szürke, fekete approximális háromszögek…vörös-fehér esztétikáról nem is beszélhetünk (1. kép). Így jelentkezett a hölgypáciens a Weston Dental Specialists Group rendelőben. Elvárásai magasak voltak. A defektusok kezelését, a gingiva lefutásának korrigálását kívánta. Gyorsan világossá vált, hogy a megoldást csak a négy frontfog teljes kerámiakoronával való ellátása jelentheti.

1. kép: Kiindulási helyzet.

A kialakítás tervezése

A páciens aggodalmas volt, hogy ne kapjon túl nagy és szögletes koronákat. A vele folytatott megbeszélések során viaszmintázat, majd annak alapján kulcs készült a Mock-up-hoz. Ennek segítségével az újonnan készülő pótlás formáját közösen, egyértelműen határozhattuk meg (2. kép).

2. kép: Mock-up.

Anyagválasztás

A koronákat IPS e.max ZirCAD Prime (Ivoclar Vivadent) anyagból martuk ki. E cirkónium-dioxid korongok előállítása Gradient Technology (GT) segítségével történik, az alapanyag egyidejűleg nagy szilárdságú és transzlucens is. Ez több szempontból előnyös: először is adott a jó stabilitás – a biaxális hajlítószilárdság 1200 Mpa, a törési szilárdság nagyobb 5 Mpa m1/2-nál. Ezzel hosszú élettartamú koronák és nagy fesztávolságú hidak készítésére is alkalmas. Ugyanakkor a kerámia teljesen fokozatmentes színátmenettel és nagyfokú transzlucenciával is rendelkezik, így bevethető a magas esztétikájú frontpótlások területén is. A megoldandó esettől függően teljes, részben vagy egészen leplezett formában is alkalmazható, akár egy pótláson belül kombinálva. Ezáltal az IPS e.max ZirCAD Prime valóban „One-Disc-Solution” (egy korong mindenre megoldás – a ford.), amelynek előnyeit maximálisan kihasználhatjuk minden páciens számára. Ebben az esetben enyhén redukált koronavázakat alakítottunk ki, amelyet az IPS e.max ZirCAD Colouring Liquids, az IPS e.max Ceram leplezőrendszere, valamint festék- és glazúrkészlete segítségével egészítettünk ki (3–7. képek).

3. kép: Enyhén redukált anatómiájú koronák IPS e.max ZirCAD Prime anyagból – infiltrációs folyadékkal enyhén színezve a nyaki területen

4. kép: A szinterezett koronák a mintán.

5. kép: Egyedi esztétika kialakítása IPS e.max Ceram leplezőanyaggal.

6. kép: Az első égetés köztes eredménye.

7. kép: A befejezett IPS e.max ZirCAD Prime koronák a mintán.

Fogszínre fókuszálás

A fogforma mellett a szín a páciens számára legfontosabb kritérium a szép fogak megjelenítéséhez. Az egészséges fogazatban a felső nagymetszők tetszenek a legvilágosabbnak. A bemutatott esetben a hölgy nagymetszői mégis sötétnek, foltosnak látszottak. A természetes fogaknál egy koronán belül is különböző világossági értékek mutatkoznak. Ennek oka a zománcvastagság változása cervikáltól incizál felé. A dentin, amely erőteljesebb színtelítettségű, mint a zománc, változó erősséggel tűnik át a háttérből, és tipikus karaktert kölcsönöz a fognak. Az 12-es fogon látható VMK korona (fémkerámia – a ford.) nem felelt meg ezeknek a követelményeknek, és élettelen testként tűnt fel a front megjelenésében. A 8. kép az IPS e.max ZirCAD Prime koronák próbájánál készült. Jól látható, hogy a folyamatos szín- és transzlucencia átmenet ideálisan imitálja a természetes fogakét, és plasztikus benyomást kelt. Az egyedi jellegzetességek, mint a mamelonok, és a kiemelt zománcrepedések élettelibbé teszik a koronákat.

8. kép: A próba.

Gingivára fókuszálás

A gingiva kontúr lefutása szintén fontos az esztétikus megjelenés szempontjából. A teljesen szimmetrikus restaurációk általában természetellenesen hatnak, az árkádok itt látható enyhe aszimmetriája természetes hatást keltett. Az egyébként ideális tipikus formájú koronák esztétikailag optimális gingivakialakítást hoznak létre, a VMK korona kicserélése egyenletes fénytovábbítást tett lehetővé a papilláktól a korona felé. és fordítva is. Míg a próba során még minimális sötét approximális háromszögek láthatók voltak, a végleges beragasztásra (Variolink Esthetic, Ivoclar Vivadent) már eltűntek (9. kép). A gingiva tökéletesen hozzásimult az IPS e.max ZirCAD Prime restaurációhoz.

9. kép: A végleges beragasztás.

Összefoglalás

Anyagválasztásunk újra tökéletesnek bizonyult. Kiemelkedő természetes hatása folytán akár leplezetlen IPS e.max ZirCAD Prime anyaggal is nagyon jó esztétikai hatású monolit restaurációk készíthetők. Itt az optimális alapot képezte, hogy leplező- és festékanyagainkkal elérhessük a kívánt hatást: hibátlan mosolyt és természetes szépséget. A páciens nagyon elégedett a kezelés eredményével – akárcsak mi magunk (10. kép).

10. kép: Végeredmény: esztétikus, természetes, szép.

Yuki Momma, dr. William C. Heggerick (USA)
Forrás: Das Dental Labor 2020/12